Båndene løsnes på boligmarkedet

Indblik er i denne uge skrevet af Troels Theill Eriksen, cheføkonom i Dansk Ejendomsmæglerforening.

Før sommeren 2006 var der næsten ingen boligejere, som havde købt til højere priser, end de kunne sælge deres bolig til. Men de efterfølgende prisfald ændrede hurtigt på dette – først i landets hovedstad og siden i resten af landet.

Ved udgangen af 2012 var knap en kvart million ejerlejligheder og enfamiliehuse købt til højere priser, end de kunne sælges til. Siden steg priserne igen, og antallet af teknisk tabsgivende køb er nu faldet til omkring 150.000 ejerboliger.

Op fra havets dyb

Blandt de cirka 150.000 boliger, der er købt til højere priser, end de i dag kan sælges til, er der stor forskel på, hvor stort tabet har været. Der er i dag knap 26.000 boliger, der er handlet med et efterfølgende prisfald på 20 procent eller mere.

I starten af 2014, da der var flest, var det næsten 68.000 boliger. Det er således gået forholdsvis stærkt med at få de boliger, der har været længst under vandet højere op mod overfladen igen. Det antal vi har nu, skal vi helt tilbage til kvartalet lige efter finanskrisen for alvor satte ind, for at finde lavere.

Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening baseret på tal fra Boligmarkedsstatistikken og Boligsiden.dk

Øget mobilitet

Står man til at skulle realisere et tab på boligen, lægger det en dæmper på ens flyttelyst. Det er ikke rart at skulle tage et tab, og samtidig er gæld uden pant i boligen betydelig dyrere end gæld med pant. Det betyder, at prisfald binder boligejere til deres boliger og hæmmer mobiliteten.

I takt med at færre sidder i en situation, hvor de har haft tab på deres bolig, stiger den økonomiske frihed igen, og mobiliteten øges til gavn for arbejdsmarkedet og økonomien generelt.

Danmark som helhed er gradvist ved at vriste sig fri af teknisk tabsgivende køb. Men den overordnede udvikling dækker over, at de teknisk tabsgivende køb i nogle områder af landet er helt udryddet, mens der fortsat er en del i andre dele af landet.

Find mere om