Andelsboligkøberne bør være opmærksomme på renten

I denne uge er Indblik skrevet af Henrik Grave, direktør og stifter af Andelsboligpris.dk

2013 blev året, hvor andelsboligmarkedet skiftede fra balance til at være sælgers marked. Især i Hovedstadsområdet, der rummer noget over halvdelen af landets mere end 200.000 andelsboliger, har der været hektisk handelsaktivitet. Vi oplever at andelene sælges ekstremt hurtigt og i mange tilfælde er der ikke mulighed for forhandling af prisen. Men ved at indarbejde et bank- og rådgiverforbehold i aftalerne er der heldigvis tid til at undersøge om andelens finansielle profil matcher kundens holdning til risiko.

Når en boligsøgende har fundet sin drømmebolig på hylden med andelsboliger er der en kort stund brug for at skubbe følelserne i baggrunden. De positive følelser udspringer først og fremmest af stemningen i boligen, hvor det samtidig er en forudsætning at der er et passende antal værelser og at beliggenhed passer med dagligdagens logistiske udfordringer. Og følelserne bør understøttes af en vurdering af, at pengene passer – at der er råd til at betale boligafgiften og omkostningen til finansiering af købesummen. Opfyldelsen af en række betingelser er en forudsætning for at drømme videre, men ikke nok til at træffe den endelige købsbeslutning.

Regnestykket for såvel boligejere som andelshavere kan gøres op den dag, man vælger at flytte videre. I relation til den konkrete andelsbolig er det derfor helt afgørende at undersøge om andelen på nuværende tidspunkt er et konkurrencedygtigt alternativ til de øvrige muligheder blandt ejer-, andels- og lejeboliger. En kortlægning af andelsboligforeningens særlige forhold og en vurdering af andelens konkurrencekraft bør være ingredienserne i en grundig rådgivning af boligsøgende, som er faldet for drømmeandelen.

En række andelsboligforeninger beregner aktuelt deres formue på baggrund af meget høje vurderinger, der i sidste ende bør afspejle mulighederne for afkast på andre investeringer og dermed renteniveauet. Vi har i øjeblikket et lavt renteniveau og tilsvarende ganske høje værdier på foreningernes ejendomme. Hvis foreningerne har en målsætning om at begrænse andelshavernes formuerisiko bør de vælge lån med fast rente, hvor værdien af gælden falder i forbindelse med en stigning i renten. Denne immunisering af forventede formuetab ved en stigning i renten er hjørnestenen i mange danske boligejeres formuehåndtering. Valg af lån er således ikke blot et spørgsmål om sikkerhed i relation til driften. Der er tillige tale om et valg med betydelige formuemæssige forskelle, hvis renten stiger. I mine møder med foreninger, som ønsker økonomisk og finansiel rådgivning, er meldingen, at man aldrig tidligere har haft fokus på dette forhold.

Køberne af andelsboliger bliver nødt til at fokusere på renterisikoen på flere niveauer. Foreningens valg af finansiering kan have indflydelse på såvel boligafgift som andelskrone. Men især i foreninger med en lille gæld og derfor dyre andelsboliger, er det op til andelshavernes private økonomiske dispositioner at sikre sig mod en stigende rentebyrde. Næsten alle andelsboliger er i dag finansieret med variabelt forrentede banklån. Banksektoren ønsker fleksibilitet til at regulere renten på sine udlån og samtidig tynger udlån med fast rente bankernes solvens ekstra meget. Heldigvis for andelshaverne er renten på andelslånene faldet gennem det seneste år, som følge af øget konkurrence om gode udlån i banksektoren. Med et variabelt forrentet banklån er andelshaverens eneste mulighed for begrænse risikoen ved en stigning i renten at man vælger at betale fornuftigt af på gælden, mens renten er lav. Det bør som minimum indregnes i budgettet, inden den boligsøgende gør drøm til virkelighed.

Henrik Grave har stiftet andelsboligpris.dk i 2009, hvor han siden har gennemført mere end 1.400 analyser for kunder, som ønskede en vurdering af en konkret andelsbolig. Og i Økonomihuset Nordsjælland fungerer han i stigende grad som finansiel og økonomisk rådgiver for andelsboligforeninger.

Find mere om