Afdragsfrihedens 10 års fødselsdag

I denne uge er Indblik skrevet af forbrugerøkonom i Sydbank, Camilla Skovsbo Erichsen

De afdragsfrie realkreditlån kan i år fejre 10 års fødselsdag. Siden introduktionen i 2003 er de afdragsfrie lån blevet meget populære. Så populære, at mere end 56 procent af realkreditinstitutternes udlån til ejerboliger og fritidshuse nu er med afdragsfrihed. Da de afdragsfrie lån typisk løber i 10 år, så vil der i år, og over de kommende år, være en del familier som står med et afdragsfrit lån som udløber. En analyse fra Erhvervs- og Vækstministeriet konkluderer dog, at udløbet af afdragsfrihed vil være til at håndtere for langt de fleste.

10 år med afdragsfrie lån

De afdragsfrie realkreditlån kom i slutningen af 2003, og kan altså fejre 10 års fødselsdag i år. Med et afdragsfrit lån kan man i en periode af lånets løbetid nøjes med at betale renter og bidrag på lånet. Dermed bliver ydelsen på lånet naturligvis lavere i den pågældende periode, mens der til gengæld ikke afdrages på gælden. Det har den store fordel, at man i perioden kan vælge at afdrage på anden og dyrere gæld. Det giver god mening i det samlede billede, fordi man på den måde sparer penge. Alternativt kan man bruge afdragsfriheden til at få en større fleksibilitet i sin økonomi i en periode.

Det lille men

De afdragsfrie lån er alt andet lige forbundet med en større risiko sammenlignet med lån med afdrag – både for boligejerne og for realkreditinstitutterne. For at kompensere for den større risiko er realkreditinstitutternes bidragssatser derfor højere ved afdragsfrie lån. De højere bidragssatser kan ses som en slags ekstra betaling boligejerne må betale for den eventuelle besparelse de opnår, hvis de udnytter afdragsfriheden til at få et dyrere lån betalt af, og/eller den fleksibilitet som afdragsfriheden giver.

En meget populær mulighed

Fordelene ved afdragsfrihed har tiltrukket rigtig mange boligejere. Det ses tydeligt i statistikken over realkreditinstitutternes udlån til ejerboliger og fritidshuse. Tallene viser, at godt 10 procent af udlånene var med afdragsfrihed i starten af 2004. Ved udgangen af 2012 var den andel steget til mere end 56 procent. Se figur 1.

Figur 1. Procentandel af realkreditinstitutternes udlån til ejerboliger og fritidshuse som er med afdragsfrihed 

Nu begynder de afdragsfri lån at udløbe…

De afdragsfrie realkreditlån har typisk en afdragsfri periode på 10 år. Nu hvor afdragsfriheden fejrer 10 års fødselsdag, står en hel del familier derfor nu og i de kommende år over for, at deres afdragsfrihed udløber. De pågældende familier kan så begynde at afdrage på gælden. Men ønsker de i stedet en ny periode med afdragsfrihed, så afhænger deres muligheder af, hvor meget gæld de har i boligen. Hvis op til 80 procent af boligens værdi er belånt, så kan man som udgangspunkt få et nyt lån, hvor i hvert fald en del af lånet stadig er med afdragsfrihed. Hvis boligens værdi er faldet, så gælden nu udgør mere end 80 procent, så er situationen lidt mere kompliceret. Her bør man tage kontakt til sin bank for at få en individuel tilpasset rådgivning.

… og det vil påvirke mange familier over de kommende år

I foråret offentliggjorde Erhvervs- og Vækstministeriet en analyse, hvor de havde undersøgt, hvor mange familier der ville blive påvirket af udløbet af afdragsfriheden, og hvor meget det ville påvirke dem. Bekymringen gik på risikoen for, at de pågældende familier nu skylder for meget i boligen til, at de kan få en ny periode med afdragsfrihed på hele restgælden og, at de samtidig har en økonomi som er for presset til, at de ville kunne klare at skulle betale af på lånet.

Heldigvis er analysens konklusion, at langt størstedelen af de familier, hvor afdragsfriheden udløber, og gælden udgør mere end 80 procent af boligens værdi, godt vil kunne klare at skulle begynde at afdrage på deres gæld. Og at boligmarkedet og realkreditsektoren derfor godt vil kunne håndtere, at de afdragsfrie lån begynder at udløbe.

Ifølge analysen vil der i 2013 være 4.700 familier, hvor afdragsfrihed udløber. Heraf har 1.200 en restgæld, der er større end 80 procent af boligens værdi. Heraf vil 300 af dem opleve, at det beløb de samlet set skal betale til boliglånet vil komme til at blive så højt, at de kommer til at sidde lige rigeligt hårdt, hvis de omlægger lånet til et 30-årigt lån med afdrag.

Da danskernes interesse for afdragsfrie lån voksede meget i årene efter 2003, vil der i sagens natur også være flere og flere boligejere, som i de kommende år vil opleve, at deres afdragsfrihed udløber. Som det så ud da Erhvervs- og Vækstministeriets analyse blev lavet, vil mere end 29.000 husholdninger i 2016 stå over for, at afdragsfriheden udløber, og at restgælden samtidig er større end 80 procent af boligens værdi. Dette tal vil dog falde, hvis boligpriserne stiger, fordi flere boligejere så vil opleve at forholdet mellem deres restgæld og boligens værdi vil komme under 80 procent.

Tillykke med fødselsdagen

Når man kigger tilbage på udviklingen over de seneste 10 år, så må man sige, at det er et meget populært fødselsdagsbarn, som kan fejre rund fødselsdag i år. Nu hvor vi står over for, at de første afdragsfrie lån udløber, må man ikke ignorere det faktum, at udløbet vil give udfordringer for nogle boligejere. Her skal man dog huske på, at situationen er blevet forværret af bristen på boligboblen og flere år med økonomisk krise og deraf følgende tab af arbejdspladser. Set i det lys er det positivt, at Erhvervs- og Vækstministeriet kan konkludere, at realkreditsektoren og langt størstedelen af boligejerne godt kan håndtere udløbet af afdragsfriheden.

Find mere om