Nabotjek: Boligpriserne falder også i Sverige og Norge

Foto: Unsplash

Under corona steg boligpriserne markant i både Danmark, Norge og Sverige. Nu er priserne på vej ned i alle tre lande. Læs mere her.

Ligesom de foregående år har 2022 vist sig at være et ganske usædvanligt år på boligmarkedet.

Markante prisstigninger var kendetegnende for både 2020 og 2021, og i første halvår af 2022 fortsatte priserne deres fremgang – om end i et lavere tempo.

Til gengæld har andet halvår 2022 budt på begyndende prisfald, og de seneste novembertal fra Boligsidens Markedsindeks viser, at huspriserne her faldt med 2,6 procent, imens lejlighedspriserne faldt med 1,7 procent.

Dermed ligger huspriserne nu fire procent lavere end i november sidste år, imens lejlighedspriserne herhjemme ligger knap fem procent lavere end på samme tidspunkt sidste år.

Faldende priser i både Danmark, Sverige og Norge

Det er en ganske markant udvikling. Men det er samtidig en udvikling, som også finder sted i vores nabolande.

”Coronapandemien gav et massivt skub til boligpriserne i hele Norden og i øvrigt også mange andre steder i verden. Det hang sammen med et generelt skifte i folks præferencer i en tid, hvor vi globalt var meget isoleret i egne hjem og dermed også fik et nyt syn på vores bolig. Samtidig var vi stadig i et økonomisk opsving, som gav folk mulighed for at handle på deres ønsker,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør og tilføjer:

”Nu befinder vi os i en helt anden situation. Særligt det stigende renteniveau gør det væsentligt dyrere for boligkøberne at finansiere en ny bolig, og samtidig er de efterfølgende omkostninger ved at bo i boligen også øget for mange. Det lægger en dæmper på købekraften og er med til at skubbe priserne ned, hvilket vi nu ser resultatet af i form af kraftige prisfald både her i Danmark, men også i vores nabolande.”

Sverige oplever større fald

Ifølge en pressemeddelelse fra Svensk Mäklarstatistik faldt huspriserne i Sverige tre procent i november, imens lejlighedspriserne tog et dyk på én procent i samme periode.

Dermed ligger huspriserne i Sverige nu otte procent lavere end på samme tidspunkt sidste år, imens lejlighedspriserne ligger syv procent lavere end i november 2021.

”Perioden med prisfald har nu varet i otte måneder. Siden toppen i starten af året er priserne på landsplan for ejerlejligheder faldet med 12 procent og med 13 procent for villaer. I pandemiårene 2020/21 steg priserne kraftigt, og for ejerlejligheder har faldene i 2022 betydet, at priserne nærmede sig de niveauer, der var før pandemien. Villaer ligger indtil videre klart over niveauet, der var gældende i starten af 2020,” siger Per-Arne Sandegren, der er analysechef hos Svensk Mäklarstatistik.

Den sidste pointe, som Per-Arne Sandegren fremhæver, er også gældende herhjemme i Danmark. Trods de seneste måneders prisfald ligger huspriserne fortsat højere end i både 2019 og 2020.

Prisfaldet er også nået til Norge

Rykker vi videre til vores anden nordiske nabo, nemlig Norge, er prisfaldet på boliger også her en realitet.

De seneste novembertal fra Eiendom Norge, finn.no og Eiendomsverdi viser, at boligpriserne faldt med 2,2 procent i november.

”Det kraftige fald i boligpriserne fortsatte i november med en nedgang på 2,2 procent. De sidste tre måneder er boligpriserne faldet 6,5 procent og enkelte områder har haft negativ vækst i 12 måneder,” siger den administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen i en pressemeddelelse.

Også i Norge forklarer man udviklingen med det stigende renteniveau.

”Med højere renter er det ikke unaturligt, at boligpriserne korrigeres, men et stort fald i boligpriserne vil have negative konsekvenser for norsk økonomi gennem både lavere forbrug og mindre boligbyggeri,” tilføjer Henning Lauridsen i pressemeddelelsen.