I tre ud af fire af landets største byer er lejlighedspriserne stadig i plus

Foto: Boligsiden

Nye tal fra Boligsidens Markedsindeks har for nylig vist, at salgspriserne for ejerlejligheder er stagneret på landsplan. Det er i store træk også tilfældet i København og Aarhus, imens priserne i Odense og Aalborg går i hver sin retning.

Igennem foråret er renterne steget forholdsvis meget på kort tid, og det kan især have betydning for lejlighedsmarkedet, som sammen med sommerhusmarkedet typisk er mere rente- og konjunkturfølsomt end husene.

Ifølge nye tal fra Boligsidens Markedsindeks er salgspriserne på lejligheder da også stagneret i juni måned, hvor priserne på landsplan kun er øget med beskedne 0,1 procent svarende til 28 kroner per kvadratmeter.

Zoomer vi lidt ind og ser på udviklingen i landets fire største byer, som samtidig tegner sig for langt de fleste handler med ejerlejligheder, viser de nye tal, at lejlighedspriserne fortsat er i plus i tre ud af de fire byer.

Flere tegn på en ændring i markedet

Det gælder i København, hvor priserne dog ligesom på landsplan reelt er stagneret den seneste måned med et minimalt ryk op på 0,1 procent. Det gælder i Aarhus, hvor priserne er øget beskedent med 0,6 procent i juni. Og det gælder i Aalborg, hvor priserne er steget med 2,2 procent den seneste måned.

”De vilde prisstigningers tid er forbi i de store byer, og selvom vi ikke ser deciderede prisfald, er der alligevel tegn på, at markedet er ved at vende. For eksempel er størrelsen af det nedslag i pris, som sælgerne typisk giver i forbindelse med en handel, fordoblet for ejerlejlighederne det seneste år. Det fortæller noget om, at sælgerne ikke længere bare kan tage den næste køber i rækken, når de møder en køber, der ikke vil betale udbudsprisen, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
Samtidig er udbuddet af lejligheder også steget i den seneste tid, hvilket bidrager til at øge købernes valgmuligheder.

Kun i Odense er priserne dalet, og der er her sket med et fald på 4,6 procent den seneste måned. I modsætning til de tre andre storbyer er salgspriserne på lejligheder i Odense samtidig også 3,4 procent lavere end for et år siden.

Udvikling i salgspriser for lejligheder i de største byer:

gns. salgspris jun. 2021 (kr. pr. kvm.)Gns. salgspris maj 2022 (kr. pr. kvm.)Gns.salgspris jun. 2022 (kr. pr. kvm.)Ændring seneste månedÆndring seneste år
København51 06354 09454 1620,1%6,1%
Aarhus38 44138 85239 0770,6%1,7%
Odense24 57624 87123 734-4,6%-3,4%
Aalborg21 82722 41722 9002,2%4,9%
Hele landet34 33835 77035 7980,1%4,3%

(Kilde: Boligsidens Markedsindeks)

Om Boligsidens Markedsindeks:

  • Boligsidens Markedsindeks er en opgørelse af den gennemsnitlige kvadratmeterpris, salgstid og prisnedslag for typisk flere end 85% alle handler indberettet af ejendomsmæglerne til Boligsiden.
  • Beregningerne oplyses kun for kommuner, hvor der er indberettet mindst 5 handler inden udløbet af måneden.
  • Værdierne beregnes først som et simpelt gennemsnit pr. måned af handlerne for hver kommune. Der medtages kun boliger med en kvadratmeterpris mellem 1.000 og 200.000 kr. , salgspris mellem 100.000 kr. og 25.000.000 kr. og areal mellem 25 kvadratmeter og 750 kvadratmeter. For kommuner uden handler indgår den seneste måned med handler i beregningerne. Er der ingen tidligere værdier, udelades kommunen af beregningerne.
  • Herefter beregnes værdierne for landsdele, regioner og hele landet som et gennemsnit af kommunerne vægtet efter boligbestanden. I boligbestanden medtages kun private boliger ejet af privatpersoner eller interessentskaber.
  • Endelig udregnes et 3-måneders glidende gennemsnit.
  • Kvadratmeterpriserne og prisnedslaget pr. kvadratmeter beregnes med Finanstilsynets vægtede etageareal for de boliger, hvor det er muligt. Hvis dette ikke er muligt, beregnes værdierne med boligarealet, som det er oplyst på boligsiden.dk.
  • Salgspriserne i Boligsidens Markedsindeks er ikke justeret for inflation.