Huspriser: Her er sælgere og købere længst fra hinanden

Foto: Boligsiden

Nye tal fra Boligsiden viser, at udbudspriserne for villaer er steget stødt igennem det seneste års tid i særligt de sjællandske landsdele. Til gengæld har salgspriserne ligget nogenlunde stabilt. Dermed øges afstanden mellem sælgernes forventning til pris og den reelle pris, som husene sælges for.

Igennem de seneste års tid har hussælgerne og huskøberne på store dele af Sjælland ikke været helt enige om, hvad et hus skal koste. Og det er tilsyneladende en uenighed, der er blevet mere markant fra sommeren 2021 og til sommeren 2022.

Lad os fokusere på landsdelen Københavns Omegn, hvor udviklingen er mest tydelig.

Ifølge en ny opgørelse fra Boligsiden har de gennemsnitlige udbudspriser for villaer her typisk ligget et stykke over de egentlige salgspriser for samme boligtype i landsdelen.

Det er meget normalt, og i perioden fra begyndelsen af 2015 og frem til foråret 2020 har udbudspriserne og salgspriserne stort set fulgtes ad med et jævnt spænd mellem dem.

Fart på priserne efter første coronanedlukning

Som bekendt førte den første coronanedlukning til en markant ændring på boligmarkedet, og i Københavns Omegn begynder både udbudspriserne og salgspriserne herefter at stige. Faktisk bliver afstanden mellem sælgernes udbudspris og købernes salgspris mindre i takt med, at efterspørgslen på huse stiger, og handlerne falder i et langt hurtigere tempo og et større antal.

Sagt med andre ord fører den øgede aktivitet på boligmarkedet til, at køberne handler hurtigere og er mere villige til at give en højere pris for at sikre sig handlen. Dermed bliver afstanden mellem udbudspriserne og salgspriserne mindre.

”Til gengæld bliver det meget tydeligt, at fra sommeren 2021 stopper enigheden. Herefter ser vi, at de gennemsnitlige udbudspriser fortsætter med at stige, imens salgspriserne forbliver nogenlunde stabile. Det sker på et tidspunkt, hvor aktiviteten på boligmarkedet begynder at stilne af. Nu er køberne der ikke længere i samme antal, og sælgerne får ikke justeret deres prisforventning til de nye vilkår på markedet,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

(Grafen viser, hvordan udbudspriserne og salgspriserne for villaer har udviklet sig måned for måned i landsdelen Københavns Omegn siden 2015. I årene frem til foråret 2020 ligger udbudspriserne typisk et stykke over salgspriserne – men afstanden er nogenlunde ens. Fra foråret 2020 mindskes afstanden, hvilket er udtryk for, at salgspriserne nærmer sig niveauet for udbudspriserne. Omvendt ser det ud i tiden fra sommeren 2021 og frem til i dag, hvor afstanden mellem udbudspriserne og salgspriserne bliver større. Det er udtryk for, at sælgernes forventning til udbudspriserne fortsat stiger, imens de reelle salgspriser stagnerer. Salgspriserne for villaer er ikke beregnet med tre-måneders gennemsnit. Kilde: Boligsiden)

Det er et klassisk udviklingsmønster på boligmarkedet, forklarer Birgit Daetz.

”Ændringer på boligmarkedet sker ikke over natten. Der går noget tid fra efterspørgslen begynder at falde, til at de nye vilkår slår igennem hos sælgerne. Det er i denne mellemliggende periode, at vi ser afstanden mellem udbudspriserne og salgspriserne øges. Det vil den gøre, indtil sælgerne begynder at justere på prisen, og det er i denne sidste fase, vi ser de første fald i udbudspriserne og større nedslag, når handlen skal i hus. Præcis som vi har set det ske på det seneste,” lyder det fra Birgit Daetz.

Høje prisforventninger i de populære forstadskommuner

Landsdelen Københavns Omegn dækker over 13 kommuner, heriblandt både Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Herlev og Hvidovre. Og netop geografien spiller også en rolle i udviklingen.

”Rigtig mange børnefamilier søger mod disse kommuner, når de vil skifte lejligheden i byen ud med hus og have i forstaden. For her kan de få husdrømmen opfyldt, samtidig med at de fortsat befinder sig tæt på arbejdspladsen i byen og hovedstadens øvrige populære tilbud. Den kombination gjorde omegnskommunerne eftertragtede allerede inden corona,” siger Birgit Daetz og tilføjer:

”Under corona fik handelsaktiviteten i flere af kommunerne i Københavns Omegn så tilmed et ekstra boost, og priserne fulgte med op. Det har formentlig fristet flere sælgere til at sætte boligen til salg, og dermed også skubbet forventningen til udbudsprisen i vejret. Men i den seneste tid, hvor renterne på boliglån, energi-og elpriser og inflation er steget, har køberne ikke i samme grad kunnet betale de priser, og derfor ser vi, at salgspriserne stagnerer, og afstanden mellem udbudsprisen og den reelle salgspris øges.”

Jylland holder nogenlunde stabilt niveau

Tendensen med den voksende afstand mellem udbudspriser og reelle salgspriser for huse er nogenlunde den samme i landsdelen København By, som rummer kommunerne Dragør, Frederiksberg, København og Tårnby, samt i Nordsjælland og Østsjælland.

I landsdelene Sydjylland, Vest- og Sydsjælland og i Vestjylland er der ikke sket den store udvikling i spændet mellem udbudspriser og salgspriser. Dog er spændet mellem udbudspriserne og salgspriserne blevet lidt mindre i for eksempel Vestjylland.

(Grafen viser, hvordan udbudspriserne og salgspriserne for villaer har udviklet sig måned for måned i landsdelen Fyn. Kilde: Boligsiden)

Til gengæld er billedet på Fyn og i Nordjylland helt omvendt af situationen på Sjælland. Her ligger de gennemsnitlige salgspriser nemlig nu højere end udbudspriserne efter også tidligere at have haft en vis afstand imellem sig.

(Grafen viser, hvordan udbudspriserne og salgspriserne for villaer har udviklet sig måned for måned i landsdelen Fyn. Kilde: Boligsiden

Endelig er der Østjylland, hvor spændet mellem udbudspriserne og salgspriserne er visket ud. Siden foråret 2020 har de to parametre fulgtes nogenlunde ad og placerer sig dermed også næsten oven i hinanden på grafen.

Find mere om