Boligudgiften 30 pct. mindre end for et år siden

Foto: Boligsiden

Pris- og rentefald betyder, at det i dag er knap 30 pct. billigere at finansiere huskøbet med et afdragsfrit 30-årigt lån, når man sammenligner med slutningen af 2008.

På bare ét år er det i gennemsnit blevet 30 pct. billigere at finansiere købet af et almindeligt dansk parcelhus. Det skyldes dels, at huspriserne siden slutningen af 2008 er faldet på landsplan og dels det kraftige rentefald gennem hele 2009.

Det viser beregninger, som Nordea har foretaget for Boligsiden.dk. Beregningerne tager udgangspunkt i 100% realkreditfinansiering.

Siden 4. kvartal 2008 er huspriserne i gennemsnit faldet med omkring 7 pct., mens renten på 30-årige lån i samme periode er faldet med i underkanten af 2 procentpoint.

”I dag koster det 46.544 kroner efter skat at finansiere 100 kvadratmeter hus med et afdragsfrit 30-årigt lån. For et år siden var udgiften 65.573 kroner – altså et fald på omkring 30 pct.”, forklarer senioranalytiker hos Nordea Troels Theill Eriksen, der har foretaget beregningerne.

Størst forskel på Sjælland

Tallene er udtryk for landsgennemsnittet, men naturligvis er der forskel på udviklingen i de fem regioner. I Region Hovedstaden og Region Sjælland er det i dag næsten en tredjedel billigere at finansiere huskøbet. I Syddanmark og Midtjylland er forskellen 26 og 29 pct., mens udviklingen i Region Nordjylland er lidt mindre gunstig; her er det i dag 23 pct. billigere end for et år siden.

Nu er renteudviklingen naturligvis den samme overalt i Danmark, så derfor skal forskellene findes i prisudviklingen i de fem regioner af landet.

”Priserne er faldet mest i netop Region Hovedstaden og i Region Sjælland – med henholdsvis 10 og 12 pct. Derimod er det kun på 3 pct. i regionerne Syddanmark og Nordjylland, mens faldet i Midtjylland er lidt større – nemlig 5 pct.”, siger Troels Theill Eriksen.

Rente- og prisfald sætter gang i boligmarkedet

”Nordeas beregninger viser tydeligt, at såvel de faldende huspriser igennem 2009 som de markante rentenedsættelser, som vi gang på gang oplevede sidste år, er den medicin, der har fået patienten til at rejse sig fra sygelejet”, siger Boligsidens kommunikationschef Birgit Daetz i en kommentar til tallene og fortsætter:

”Boligsalget er blevet bedre i de seneste måneder – det ses også af, at priserne nu synes at stabilisere sig overalt i landet. Og i hovedstaden peger pilen endda opad. Men det er også vigtigt at understrege, at nok er boligmarkedet kommet på benene igen, men det er endnu ikke helt raskmeldt.”

Fra de potentielle boligkøberes side er der imidlertid grund til optimisme; for nok er det blevet omkring en tredjedel billigere at finansiere huskøbet med et fastforrentet lån, men besparelsen er endnu større med de afdragsfri F1-lån.

F1-lån faldet med 2/3 i renteydelse

Her viser Nordeas beregninger, at der er mellem 58 pct. og 63 pct. at spare i dag sammenlignet med slutningen af 2008 – besparelsen er igen størst i København og på Sjælland og mindst i Nordjylland.

Renteydelsen efter skat ligger for landet som gennemsnit i dag på 18.840 kroner for 100 kvadratmeter hus. For et år siden lå den helt oppe på 48.750 kroner.

Man skal dog tage med i betragtning, at de husejere, der købte bolig for et år siden og finansierede huset med F1-lån nu et år efter har opnået rentefordelen, hvorfor deres renteydelse er faldet til det meget lave, fordelagtige niveau; F1-renten har nemlig aldrig været lavere. Samtidig skal man så også være opmærksom på, at de korte renter før eller siden vil stige.

Ser man på renteydelsen for det 30-årige afdragsfrie lån, skal man tilbage til 1. kvartal 2006 for at finde et lavere niveau.

Så alt afhængig af, hvordan man anskuer udviklingen, er det på bare ét år blevet mellem cirka 23 og 63 pct. billigere at finansiere sit huskøb.