Boliger sælges stadig over udbudsprisen

Foto: Boligsiden

2-3 pct. af alle bolighandler sker til en pris, der ligger højere end udbudsprisen. I gennemsnit betaler køberne omkring 100.000 kr. mere for boligen, når den handles op i pris.

Det er langt fra kutyme, men en lille håndfuld boliger sælges i dag til en pris, der ligger over den udbudspris, som sælger har sat. Det viser friske tal fra landets mest besøgte boligportal, www.boligsiden.dk.

”Set hen over 2010 er 2,45 pct. af alle bolighandler gennemført til en pris, der ligger over den seneste udbudspris, som sælger har sat. Og ser man på sommermånederne i år, lå tallet godt en halv procent højere”, fortæller Boligsidens kommunikationschef Birgit Daetz.

Andelen af boliger, der sælges over udbudsprisen ligger på et temmelig stabilt niveau gennem de seneste 12 måneder.

Men hvor meget er køber så villig til at betale ekstra for at få sin personlige underskrift på slutsedlen? Ikke så lidt endda ifølge Boligsidens tal:

Betaler knap 7 % over

”De købere, der byder over udbudsprisen, betaler i gennemsnit cirka 100.000 kroner mere for boligen. Det svarer til en pris, som ligger næsten 7 pct. over den seneste udbudspris. Samtidig betaler køberne i gennemsnit en højere overpris end i 2009. Dengang var købsprisen knap 4 pct. højere end udbudsprisen”, fastslår Birgit Daetz.

Tallet skal ses i sammenhæng med, at det igennem 2010 har været tendensen, at boligerne, der sælges over udbudsprisen, gennemsnitligt er dyrere, end tilfældet var året forinden.

I 2009 kostede den gennemsnitlige bolig, der blev handlet over udbudsprisen, omkring 1,75 mio. kr. I fjor var det tal en kvart million højere og lå på lige over 2 mio. kr.

Overpris mest i hovedstaden

Boligsidens tal viser endvidere, at det primært er i København, Frederiksberg og Gentofte kommuner, hvor boligkøberne er villige til at betale mere end udbudsprisen. Men hvor andelen af bolighandler til ’overpris’ lå meget højt i alle tre kommuner igennem hele 2009, var det sidste år kun Frederiksberg Kommune, hvor køberne i vid udstrækning var villige til at betale mere, end der stod på prisskiltet.

Kilde: Boligsiden.dk på baggrund af ejendomsmæglernes salgsindberetninger til Boligsiden. Tallene bygger på indberetninger fra minimum 80 pct. af landets mæglere.