25 pct. af husene står til salg i over 2½ år – andre 25 pct. i kun 3 måneder

Foto: Boligsiden

Pressen i uge 19: Hvert fjerde hus er stort set usælgeligt, mens hver fjerde husejer kun har huset til salg højst 3 måneder. Og så er 5.000 andelshavere hårdt ramt på økonomien, men regeringen vil ikke hjælpe. Boligsiden.dk bringer et udpluk af pressenes skriverier i den forgangne uge.

Hvert fjerde hus er usælgeligt

Op mod 12.000 huse og rækkehuse med til salgskilte rundt om i landet er tæt på at være usælgelige. De har allerede overskredet sidste salgsdato – eller også nærmer de sig med hastige skridt.
Ifølge en undersøgelse, som Boligsiden har foretaget for Søndagsavisen, har hvert fjerde hus, der var til salg i april, i gennemsnit stået til salg i 919 dage eller 2,5 år.
Det er markant længere tid end for et år siden, hvor den gennemsnitlige liggetid for den fjerdedel, som var sværest at sælge, lød på et år og 10 måneder.
Men hvad værre er – alt peger på, at de mange huse aldrig finder en ny ejer.
Boligsiden har nemlig set på, hvor mange boliger, der rent faktisk bliver solgt, hvis de har stået til salg i mere end 2,5 år. Og det er til at overse.
Siden årsskiftet drejer det sig om beskedne 46 huse – det er mindre end én procent af de solgte huse. Og skruer man liggetiden op til tre år, er der kun solgt sølle ni.
Jan Nordmann, kommunikationschef i ejendomsmæglerkæden EDC, medgiver, at 2,5 år er rigtig lang tid, selv om han nødigt vil sætte en egentlig udløbsdato på.
”Men selvfølgelig sker der et eller andet, når huse har stået længe til salg. De købere, der er på markedet, har set huset mange gange – og sætter man prisen ned, risikerer man, at køberne tænker: Jamen, så er der nok noget galt,” siger Jan Nordmann.
Han peger på, at de fleste huse med lang liggetid ligger i de tyndt befolkede områder, hvor der typisk også er affolkningsproblemer.
”De har mange odds imod sig. Her skal gevaldige prisfald til, hvis de skal sælges. Ingen tvivl om det.”
Ifølge Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden, er de mange usælgelige boliger en del af forklaringen på, at der i dag er rekordmange boliger til salg.
”Det samlede boligudbud er i dag på lige knap 82.000. Det tal har aldrig før været så højt. Men med til historien hører, at der er rigtig mange boliger, der har stået til salg meget længe og fortsat gør det. Det er med til at presse boligudbuddet op på det rekordhøje niveau, vi ser i dag.”
Det er dog ikke kun tragiske historier, der gemmer sig bag de dystre tal. Det hus, der har stået længst til salg, ligger på Ringvejen i Hirtshals. Det blev sat til salg i sommeren 2002 – for 3.245 dage siden.
”Historien er den, at ejeren mistede sin mand og satte huset til salg. Men inden det blev solgt, mødte hun en ny mand, og de bor i huset og har det fint. Hendes holdning er, at kommer der en forbi, som vil købe, er det fint. Men hun har absolut intet hastværk,” siger Kim Roden, indehaver af EDC i Hirtshals, som har huset til salg på snart 10. år.
Søndagsavisen 7, 1. sektion, side 17 (15. maj 2011)

Huskøb fordobler boligudgifterne

De danske familier skal for alvor have pungen op af lommen, hvis de vil sælge ejerlejligheden i København og købe et hus i stedet for. De københavnske lønmodtagere kan se frem til en fordobling af deres samlede omkostninger til boligen, hvis de vil lave den manøvre.
Det viser beregninger, som BRFKredit har lavet for Business Søndag. Udgangspunktet er en ejerlejlighed i hovedstaden på 80 kvm. Den ønsker familien at sælge og købe en villa på 140 kvm i stedet. BRF har regnet på, hvad der sker med de samlede boligomkostninger, hvis en given familie bruger foråret til at udskifte lejligheden med en bolig med have til.
BRF har set på bytteforholdet mellem ejerlejligheder og villaer. Dette forhold fortæller, hvor meget den enkelte families samlede boligomkostninger stiger ved at flytte fra ejerlejlighed i København til en villa i en given kommune.
I København er bytteforholdet mellem ejerlejlighed og villa helt oppe på 1,82. Det vil sige, at familiens omkostninger til boligen bliver næsten fordoblet, hvis man ønsker huset i stedet for lejligheden.
Målt i kroner og øre stiger udgifterne til boligen med 44.302 kr. om året ved at bytte ejerlejligheden ud med en villa i hovedstaden.
Endnu værre ser regnskabet ud i ved at flytte fra lejlighed i København til villa i Lyngby-Taarbæk. I den situation må familierne af med 45.795 kr. mere om året.
Det giver et bytteforhold på 2,05. Altså mere end en fordobling af udgifterne. Derimod ser det pænere ud i omegnskommuner som Vallensbæk, Ballerup og Frederikssund. I de kommuner er bytteforholdet kun på 1,38, 1,47 og 1,02. Og i alle tre kommuner er bytteforholdet faldende.
”Bytteforholdet viser, hvor meget de årlige omkostninger stiger, hvis man flytter fra ejerlejlighed til villa. Lige nu er bytteforholdet lidt stigende i København, og det betyder, at muligheden for at gøre en god handel er begrænset i det område,” siger seniorøkonom i BRF Mikkel Høegh.
”Men hvis familien gerne vil flytte vestover eller sydpå, er der bestemt muligheder for at få et hus og have nogenlunde samme økonomi som ved ejerlejligheden i selve København,” siger Mikkel Høegh.
Berlingske, business, side 9 (15. maj 2011)

Ingen hjælp at hente fra regeringen

Op mod 5.000 danskere i nyere andelsboligforeninger er fanget i et økonomisk mareridt uden mulighed for at sælge deres bolig. En mulighed kunne være at give tilladelse til at omdanne andelsboliger til ejerlejligheder.
Men regeringen og Dansk Folkeparti afviser, at der er behov for at se på reglerne.
De frygter, at andelsejerne vil score store skattefri gevinster ved salg af lejlighederne.
I en række svar til Folketingets boligudvalg afviser økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) derfor, at der skal gives mulighed for at omdanne nyere andelsboliger til ejerlejligheder.
”En ændring af omdannelsesreglerne vil kunne føre til, at mange andelsforeninger vil omdanne sig, og at andelsboligformen dermed på sigt kan forsvinde,” skriver Brian Mikkelsen og tilføjer, at han ingen aktuelle planer har for at ændre lovgivningen på området.
Direktør Lars Wismann, Wismann Property Consult, kalder reglerne for umulige for andelshavere, der sidder med usælgelige andelsbeviser og en foreningsøkonomi, der er håbløs pga. 30-årige swaplån og rentetrapper.
”Reglerne er rigide og uhensigtsmæssige udtænkt af nogle embedsfolk, som jeg antager, er klogere end dig og mig. Andelshavernes eneste mulighed er dermed at indgive en frivillig konkursbegæring, lade kreditor overtage ejendommen og blive lejere,” siger Lars Wismann.
Med en ændring til at være lejere vil også de andelshavere, der godt kan betale for sig, blive ramt.
En mulighed for omdannelse til ejerlejligheder ville derimod give andelshavere mulighed for at sikre den investering og de forbedringer, der er foretaget i boligen. Ligesom det ville øge omsætteligheden af de svært sælgelige boliger. …
Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre mener dog, at i hvert fald de konkurstruede og fastlåste andelshavere bør have en hjælpende hånd.
”Hele grundlaget for andelsboligtanken er allerede borte, og Det Radikale Venstre vil se positivt på en reel ligestilling mellem ejer- og andelsboligforeninger, hvis det kan gøres, uden at det medfører nye skævvridninger.
Derfor ønsker vi en grundig undersøgelse af konsekvenserne,” siger partiets boligordfører, Jørgen Poulsen.
Socialdemokraternes boligordfører, Thomas Jensen, vil gerne se på de klemte foreningers problemer.
”Vi ønsker et bredt udbud af boligformer i Danmark. Her er andelsboligen et væsentligt bidrag som et billigere alternativ til ejerboliger, derfor er det ikke aktuelt for os at lovliggøre omdannelse af andelsboliger til ejerboliger, men vi er selvfølgelig lydhøre over for de problemer, flere nyere andelsboliger har,” siger Thomas Jensen. …
Dansk Folkeparti afviser at ændre reglerne.
”Jeg har forståelse for problemet, men vi kan ikke hjælpe folk, der har købt andelsboliger. Det ville bevirke, at vi også skulle hjælpe folk med andre ejerboliger, der har problemer. Men det er altid trist, når familier kommer i en økonomisk klemme med deres bolig,” siger partiets boligordfører, Anita Knakkergaard.
Jyllands-Posten, erhvervs weekend, side 13 (14. maj 2011)

Usælgelige villaer fylder boligmarkedet

Frygt for stigende renter og politiske indgreb får danskerne til at sky boligmarkedet. Antallet af boliger til salg er i øjeblikket rekordstort. Værst ser det ud for villamarkedet.
En regulær flodbølge af villaer til salg er skyllet ind over det danske boligmarked de seneste to måneder, og udbuddet har aldrig været større. Det skriver dagbladet Børsen.
Samtidig er tilliden til boligmarkedet ifølge Greens konjunkturanalyse på det laveste punkt i knap to år, og med udsigt til stigende renter må villa-ejerne forberede sig på store prisnedslag og lang ventetid, inden boligen skifter ejer.
”Udbuddet er steget meget voldsomt, og det er rigtig dårligt nyt for sælgerne. Køberne får mere forhandlingskraft, og hvis folk vil have solgt, så skal de være forhandlingsvillige. Vi kan se, at hvis man ikke får sat den rigtige pris fra starten, så kan huset ligge rigtig længe, og så begynder køberne at lugte blod,” siger Uffe Vind, kommunikationschef i Danbolig.
Børsen.dk (11. maj 2011)

Prisstabiliteten fortsætter på boligmarkedet

Noget tyder på, at tiderne med store boligprisfald for alvor er ovre. I hvert fald fortsætter boligmarkedet den positive udvikling med yderst stabile priser. Over de sidste 12 måneder er priserne på f. eks. villaer og rækkehuse kun faldet med en halv procent, mens priserne på fritidshuse og ejerlejligheder kun er faldet med henholdsvis 1 pct. og 1 ½ pct. i samme periode.
Det viser den nyeste opgørelse over april måneds salgspriser fra www.boligsiden.dk.
”Priserne rokker sig stort set ikke ud af flækken. Huspriserne er steget med en pct. den seneste måned, men på årsplan er de faldet en halv pct., og sådan så billedet også ud for en måned siden,” forklarer kommunikationschef Birgit Daetz fra www.boligsiden.dk.
Hvor prisudviklingen står i stampe, er boligudbuddet markant stigende.
”Det samlede boligudbud er i dag på 81.900 og har aldrig været så højt. For at give et billede af udviklingen, så er det nuværende udbud steget med over 4.800 boliger – på én måned.
Boligsælgerne er med andre ord vilde som aldrig før. Og når udbuddet stiger, siger al logik, at så må priserne falde. Derfor bliver det interessant at følge prisudviklingen i den kommende tid. Og prisstigninger, tror jeg i hvert fald ikke på, ligger lige for,” siger Birgit Daetz.
Lokalavisen Bornholm, 1. sektion, side 29 (11. maj 2011)

Vi gik fra påskebordet til computerbordet

Boligsiden.dk har undersøgt antallet af søgninger efter fritidshuse omkring påsken de sidste fire år.
Tallene viser helt tydeligt, at antallet af søgninger på www.boligsiden.dk stiger markant i påskeugen.
I år var interessen dobbelt så stor.
”Interessen kulminerer 2. påskedag, hvor vi har lagt familiebesøg, husreparationer og hobbysysler bag os. De seneste fire år viser vores opgørelse, at der er klart flest søgninger efter fritidshuse den sidste helligdag i påsken”, fortæller Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos www.boligsiden.dk.
At selve påskedagene står i familiens og vennernes tegn, mærker ejendomsmæglerkæden home også.
”Det er sjældent i påsken, at vores mæglere kan afslutte handlerne. Påsken er en tid, hvor vi overvejer vores hjem og fritidsliv. Vi ser også gerne på boliger, som vi vil købe, men handlen afsluttes typisk i tiden efter påske,” forklarer kommunikationschef Mads Ellegaard fra Home.
Hvor søgningerne efter fritidshuse i påsken i årene 2008 til 2010 lå markant højere end ugen inden forårets store højtid, har mønstret været anderledes i år. Hele april måned har interessen nemlig været stor.
”Den gode nyhed er, at der har været over dobbelt så mange unikke søgninger efter fritidshuse i dette års påskeferie sammenlignet med i fjor”, fortæller Birgit Daetz.
De fleste sommerhushandler falder derimod først på plads i maj og juni, oplyser Home.
Aabenraa Ugeavis, 1. sektion, side 26 (11. maj 2011)

Sælgerne æder moms på byggegrunde

En ny momspligt på byggegrunde rammer først og fremmest sælgerne. De må sluge afregningen til statskassen og mister dermed 20 pct. yderligere af prisen.
Ved årsskiftet indførtes momspligt på salg af byggegrunde, men siden er hverken helårsgrunde eller sommerhusgrunde steget i pris.
Det viser, at det er sælgerne af grundene, der står tilbage og skal betale momsen, mener kommunikationschef i EDC, Jan Nordmann.
”Tallene er et billede på den øjeblikkelige markedssituation, hvor man kan sige, at styrkeforholdet mellem køber og sælger i øjeblikket er i købers favør,” siger Jan Nordmann.
Han forklarer, at da grundpriserne ved årsskiftet skulle tillægges moms, fastholdt sælgerne i mange tilfælde udbudspriserne og valgte dermed at afregne momsen ud af overskuddet ved salg af grunden.
Kun i hovedstaden ses et mindre hop i priserne efter de nye momsregler. Her er prisen på en helårsgrund steget godt 75.000 kr., hvilket svarer til ca. 4 pct.
”I hovedstadsområdet er der det særlige forhold, at der er meget få byggegrunde til salg og næsten ingen i det storkøbenhavnske område. Det meget lille udbud af grunde betyder, at sælgerne i lidt højere grad har kunnet tillade sig at lade køberne betale noget af momsen,” siger Jan Nordmann.
Tidligere har tal vist, at salget af både helårs- og fritidsgrunde har været det laveste i flere år – også på grund af de nye momsregler.
Liggetiden for byggegrunde er mere end halvandet år i gennemsnit.
”Man antog, at sælger og køber i praksis ville dele momsen i forbindelse med et salg, og dermed ville grundpriserne alt andet lige stige med 10-15 procent. Det er bare ikke sket. Tværtimod har priserne fortsat sit fald, og det efterlader grundsælgerne i en alvorlig knibe,” siger cheføkonom Jens Nyholm fra Spar Nord.
På bare ét år er den gennemsnitlige salgspris på byggegrunde faldet med 16 pct., viser tallene fra Boligsiden.dk. Og dertil kommer så, at sælger mister 20 pct. i moms.
Børsen.dk (10. maj 2011)

Hvert fjerde hus står til salg i under tre måneder

25 pct. af alle udbudte huse står til salg på internettet i mindre end tre måneder.
Det er især hovedstaden, der trækker i en positiv retning, mens Vest- og Sydsjælland samt Fyn trækker statistikken nedad.
Sætter man sin bolig til salg hos ejendomsmægleren i dag, kan man håbe på, at man er i blandt den fjerdedel af hussælgere, der kan se frem til at få huset solgt i løbet af bare tre måneder.
I hvert fald er 25 pct. af alle huse, som mæglerne lægger ud på internettet, fjernet fra nettet igen i løbet af bare tre måneder. Det fremgår af en ny opgørelse fra www.boligsiden.dk.
Tallene viser imidlertid også, at der er store geografiske forskelle på, hvor stor en andel af de udbudte huse, der fjernes fra internettet inden for de første tre måneder.
”Det er helt klart hovedstadsområdet, der trækker statistikken i den gode retning.
Såvel i København by som i forstæderne er det cirka fire ud af ti huse, der står til salg på internettet i tre måneder eller mindre,” fortæller Boligsidens kommunikationsdirektør Birgit Daetz.
Give Avis, 1. sektion, side 31 (10maj 2011)

Huspriserne i Vestsjælland falder

Salgspriserne på villaer og rækkehuse i Vestsjælland har endnu ikke fundet et stabilt leje. For mens priserne er steget lidt i Holbæk og Kalundborg, så peger pilen den anden vej i de øvrige kommuner, viser en opgørelse fra www.boligsiden.dk. Alene inden for det seneste år er salgspriserne på villaer og rækkehuse faldet med 8 pct., mens udviklingen for landet som helhed viser et fald på ½ pct. … For det er set over et år, og udviklingen den seneste måned i hele Region Sjælland viser kun et fald i salgsprisen på ½ pct., fortæller Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos www.boligsiden.dk.
DR.dk (10. maj 2011)

Billigere at flytte på landet

Udbudspriserne på landejendomme uden landbrugspligt er faldet mest på Bornholm.
På landsplan er udbudspriserne på landejendomme uden landbrugspligt faldet med mere end en femtedel siden april 2008. Det viser nye tal fra www.boligsiden.dk, der er landets mest besøgte boligportal.
”Priserne er faldet mest på Bornholm, hvor de i dag ligger 37 pct. lavere end for tre år siden. Østsjælland, Vestjylland samt Vest- og Sydsjælland følger trop med udbudspriser, der i dag ligger hele 24-30 pct. under niveauet for tre år siden,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos www.boligsiden.dk.
LandbrugsAvisen.dk (9. maj 2011)