Status på årets 3. kvartal: Sådan har boligmarkedet forandret sig

Foto: Unsplash

Rentestigninger, inflation og energikrisen har på flere punkter medført, at boligmarkedet har taget en drejning efter nogle usædvanlig gunstige år. Forandringerne har især vundet indpas i årets 3. kvartal, som Boligsiden her gør status på.

År 2022 skiller sig på mange måder ud sammenlignet med de seneste år – også på boligmarkedet.

For første gang i flere år har vi nemlig været vidne til, at boligmarkedet har ændret kurs, hvor de nærmest trofaste opadgående takter nu har vendt pilen en kende nedad.

Det er en udvikling, der især har gjort sig gældende, efter krigen i Ukraine blev en realitet og de økonomiske efterdønninger, som er kommet i krigens kølvand, er intensiveret i løbet af årets 3. kvartal.

Det forklarer Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

”Det har været et vildt kvartal. For relativt kort tid siden kunne mange boligkøbere låne penge til en bolig til en yderst fordelagtig rente, men billedet er et ganske andet nu,” siger hun og fortsætter:

”Især i løbet af 3. kvartal er både renterne og inflationen steget markant, ligesom energiomkostningerne er på himmelflugt. Det gør, at boligkøberne nu kan låne for et mindre beløb, og dertil skaber det en usikkerhed i markedet, fordi vi flere gange har været vidne til, at forbrugs- og energipriserne samt renterne har taget endnu et hop. Den begrænsede købekraft sætter sig blandt andet i form af lavere salgspriser og færre handler. Med andre ord er boligmarkedet nu et andet sted, end det var i starten af året.”

Boligsiden giver dig her overblikket over de mest centrale ændringer i 3. kvartal.

Største fald i salgspriserne i over 10 år

Et af de steder, hvor 3. kvartal har vist sig at være særligt skelsættende, er på salgspriserne. For mens både tidligere år samt 1. og 2. kvartal 2022 var kendetegnet ved stigende eller stagnerende priser, så faldt priserne i årets 3. kvartal.

Sammenlignet med 2. kvartal bød 3. kvartal på prisfald på henholdsvis 2,7 procent for huse og 4,7 procent for ejerlejligheder. Kvartalsvise prisfald, som ikke er set i lignende størrelsesorden i over 10 år.

Det er dog vigtigt at hæfte sig ved, at flere af landets kommuner fortsat har en gennemsnitlig kvadratmeterpris på huse, som er over sidste års niveau, hvilket du kan læse mere om her.

Grafen viser, hvordan salgspriserne har ændret sig måned for måned i løbet af 2022 fordelt på boligtyper. Kilde: Boligsiden

Sælgere giver større nedslag i pris

Noget af det, der har ført til de faldende priser, er at sælgerne er begyndt at give væsentlig mere i nedslag.

For ejerlejligheder lå det gennemsnitlige nedslag per kvadratmeter på 1.324 kroner i 3. kvartal, hvilket er en stigning på 54 procent sammenlignet med 2. kvartal.

Det gennemsnitlige nedslag, der er givet ved hushandler i 3. kvartal, er tilsvarende steget med 44 procent fra 2. til 3. kvartal, hvor det lå på 692 kroner per kvadratmeter.

Samtidig gav hussælgerne i hele 41 af landets kommuner et nedslag i 3. kvartal i år, der som minimum var dobbelt så stort som samme periode sidste år. Læs mere om det her.

Kraftigt dyk i antallet af bolighandler

Årets 3. kvartal bød også på væsentlig færre handler sammenlignet med, hvad vi har set i en længere årrække.

I 3. kvartal i år blev der samlet set solgt 17.123 boliger, hvilket er et fald på 19 procent sammenlignet med boligsalget i årets 2. kvartal.  Samtidig har vi ikke set et lignende salgsresultat for 3. kvartal siden 2013.

Du kan læse mere om det dalende boligsalg i 3. kvartal her, ligesom du kan se, hvordan det specifikt er gået med lejlighedssalget her. Derudover har boligsiden undersøgt, i hvilke af landets kommuner man kan se en sammenhæng mellem faldende salgspriser og faldende salgstal. Læs om det her.

Figuren viser, hvor mange boliger der blev solgt i 1., 2., og 3. kvartal i årene 2011-2022. Kilde: Boligsiden  

Dalende salgsprocent for samtlige boligtyper

Det mærkbare dyk i boligsalget kommer også til udtryk i salgsprocenten, som er et udtryk for, hvor mange af de boliger, der bliver taget af markedet, som reelt er blevet solgt.

Her gælder det, at der for både huse, lejligheder og sommerhuse har været et fald i salgsprocenten. Særligt har flere lejlighedssælgere droppet af få boligen solgt, da der her er tale om et fald på 15 procentpoint i salgsprocenten fra 2. til 3. kvartal.

Læs mere om den dalende salgsprocent her.

Grafen viser, hvordan salgsprocenten har udviklet sig måned for måned i løbet af 2022 fordelt på boligtyper. Kilde: Boligsiden 

Stigende udbud og salgstider under forandring

Spoler vi tiden blot et år tilbage, var det generelle billede, at der var rift om de boliger, der var til salg. Det gjorde, at salgstiderne var usædvanligt korte, og at udbuddet dalede, hvilket ikke længere er tilfældet.

Ser vi først på udbuddet, var der i udgangen af årets 3. kvartal 30.236 huse til salg – en stigning på 14 procent i forhold til 2. kvartal. Det er første gang siden sommeren 2020, at boligkøberne har haft over 30.000 huse at vælge mellem.

Udbuddet er dog fortsat ikke på niveau med det, som var normalen før corona, og det kan du læse mere om her.

Når det kommer til salgstider, er det udelukkende på ejerlejlighedsmarkedet, at der er tale om en stigning i perioden. Fra 2. til 3. kvartal har der således været en stigning på 16 procent på den gennemsnitlige salgstid på ejerlejligheder.

For huse gælder det blandt andet, at de fortsat sælges langt hurtigere i dag, end da salgstiderne toppede sidst. Læs mere om det her.

Sådan har 3. kvartal udviklet sig på markedet for villaer og rækkehuse:

Villaer / rækkehuseTal fra 3. kvartalÆndring fra 2.-3. kvartal (pct.)
Salgspris (kr. pr. kvm)17.382,00 kr.-2,7%
Nedslag (kr. pr. kvm)692,00 kr.44%
Salgstid (antal dage)106-3%
Udbud (antal til salg)30.23614%
Salgsprocent (andel solgte ift. udbud, gns.)73%-9%
Antal solgte (totale tal)10.529-18%

Tabellen viser, hvordan markedet for villaer og rækkehuse har udviklet sig i fra 2. til 3. kvartal 2022 på forskellige parametre. Kilde: Boligsiden 

Sådan har 3. kvartal udviklet sig på markedet for ejerlejligheder:

EjerlejlighederTal fra 3. kvartalÆndring fra 2.-3. kvartal (pct.)
Salgspris (kr. pr. kvm)34.077,00 kr.-4,7%
Nedslag (kr. pr. kvm)1.324,00 kr.54%
Salgstid (antal dage)8716%
Udbud (antal til salg)8.39218%
Salgsprocent (andel solgte ift. udbud, gns.)68%-15%
Antal solgte (totale tal)2.869-24%

Tabellen viser, hvordan markedet for ejerlejligheder har udviklet sig i fra 2. til 3. kvartal 2022 på forskellige parametre. Kilde: Boligsiden 

Sådan har 3. kvartal udviklet sig på markedet for sommerhuse:

SommerhuseTal fra 3. kvartalÆndring fra 2.-3. kvartal (pct.)
Salgspris (kr. pr. kvm)23.015,00 kr.-0.9%
Nedslag (kr. pr. kvm)976,00 kr.7%
Salgstid (antal dage)103-12%
Udbud (antal til salg)23.015-1%
Salgsprocent (andel solgte ift. udbud, gns.)79%-8%
Antal solgte (totale tal)2.055-22%

Tabellen viser, hvordan markedet for sommerhuse har udviklet sig i fra 2. til 3. kvartal 2022 på forskellige parametre. Kilde: Boligsiden