Her er huspriserne fortsat over sidste års niveau, selvom salget daler

Foto: Boligsiden

Salget af huse er generelt set lavere i 3. kvartal i år end på samme tidspunkt sidste år. Men trods nedgangen i handelsaktiviteten ligger huspriserne fortsat højere end i 3. kvartal sidste år i hele 47 af landets kommuner. Se, hvor det gælder her.

Det kommer næppe som den store overraskelse, at der er sket forandringer på boligmarkedet – særligt igennem 3. kvartal 2022.

Efter et par hektiske år under coronapandemien med usædvanlig mange bolighandler og hastigt stigende priser har stigende renter, høj inflation og øgede energiomkostninger udfordret budgettet hos rigtig mange boligkøbere og dermed også haft en opbremsende effekt på antallet af hushandler i Danmark.

Boligsidens seneste handelstal for september måned viser således, at der har været færre hushandler i løbet af 3. kvartal i år sammenlignet med samme periode sidste år i hele 91 af landets i alt 98 kommuner.

”Vi ser en meget tydelig ændring i købernes adfærd, end vi har gjort i de seneste år. Der er rent ud sagt en del flere købere, der tager sig en ekstra tænkepause i forhold til at sætte deres underskrift på en købsaftale, og det er en tendens, der gør sig gældende i hele landet,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

”Det er en ændring, der er sket på ret kort tid, og derfor har flere boligkøbere måske også oplevet, at de i foråret kunne blive godkendt til ét beløb i banken, som allerede i løbet af sommeren og efteråret er blevet nedjusteret i takt med de stigende omkostninger. Det er klart, at det sætter sig i aktiviteten, da flere købere dermed også er nødt til at sadle om og se sig om efter en billigere bolig, end de måske først havde udset sig.”

Priserne er højere end sidste år i halvdelen af kommunerne

Dvæler vi netop lidt ved priserne, så har de seneste tal fra Boligsidens Markedsindeks vist et faldende niveau igennem de seneste måneder. Men med til den fortælling hører også, at de gennemsnitlige salgspriser for villaer og rækkehuse faktisk stadigvæk ligger over sidste års niveau i cirka halvdelen af landets kommuner.

”Billedet for udviklingen i antal handler er meget tydeligt og ensartet over hele landet, men når vi samtidig kigger på udviklingen i salgspriserne for huse, har de faktisk været uændrede eller haft pilen opad i hele 47 af landets kommuner i 3. kvartal 2022, når vi sammenligner med samme periode sidste år,” forklarer Birgit Daetz.

Det gælder især i flere af de østjyske kommuner samt flere sydsjællandske kommuner.

”Med andre ord har ændringen i handelsaktiviteten ikke haft en direkte negativ indflydelse på salgspriserne her. Det kan der være flere årsager til. Blandt andet kan selve massen af de boliger, der er blevet solgt, være en afgørende faktor. Er der eksempelvis solgt flere huse i rigtig god stand, med gode energimærker og generelt et udseende, der tiltaler mange købere, vil prisen også typisk holde niveauet i selv et marked med færre handler,” forklarer Birgit Daetz.

Omvendt er der en tendens til, at flere af kommunerne omkring hovedstadsområdet både har oplevet en lavere handelsaktivitet samt lavere priser igennem 3. kvartal 2022.

”Det er områder, hvor priserne også et steget det mere under de seneste års boligboom, og her kan det høje prisniveau være medvirkende til, at færre købere nu har mulighed for at slå til netop her, hvor de generelle omkostninger i forbindelse med et huskøb er blevet det større, og hvor køberne dermed også bliver godkendt til et mindre lånebeløb,” siger Birgit Daetz.

På kortet herunder kan du få det fulde overblik over udviklingen i både handelsaktivitet og salgspriser i alle landets kommuner. Før musen hen over den kommune, du vil undersøge, og så får du vist tallet for både prisændring samt ændring i handelsaktivitet i 3. kvartal 2022 versus 3. kvartal 2021.

(De grønne kommuner er områder med faldende handelsaktivitet, men hvor priserne er steget. De røde kommuner er områder med både faldende handelsaktivitet og faldende priser. De gule kommuner har haft stigende handelsaktivitet samt stigende priser i 3. kvartal 2022, imens den blå kommune har haft stigende handelsaktivitet, men faldende priser. Der er i opgørelsen ikke taget højde for kommuner med et uændret prisniveau (+/- 0,5%). Der skelnes kun mellem stigning eller fald. Kilde: Boligsiden.)