Boligpriserne falder i 3. kvartal efter et halvt år med stigninger

Foto: Unsplash

Nye tal fra Boligsidens Markedsindeks viser et markant skifte i prisudviklingen på boligmarkedet i de seneste tre måneder. Efter et halvt år med stigninger bød 3. kvartal nemlig på prisfald på henholdsvis 2,7 procent for huse og 4,7 procent for lejligheder sammenlignet med 2. kvartal.

Boligmarkedet har efter alt at dømme bevæget sig ind i en ny fase oven på nogle usædvanligt gunstige år med meget handelsaktivitet.

Efter afslutningen på september og dermed 3. kvartal i år står det nemlig klart, at de seneste tre måneder har budt på et væsentligt prisfald for både huse og lejligheder.

Det viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks.

Konkret er der tale om, at salgspriserne for villaer og rækkehuse er faldet med 2,7 procent fra 2. til 3. kvartal i år, imens prisfaldet for lejligheder lyder på 4,7 procent i samme periode.

Det er første gang i de seneste 10 år, at der er sket kvartalsvise prisfald i den størrelsesorden. 

”Det er meget tydeligt, at der er sket en ændring på boligmarkedet i løbet af 3. kvartal. Igennem første halvår har vi set prisstigninger for både huse og lejligheder, der har ligget i et mere naturligt leje, end vi har set det for samme periode i de seneste år. Men den udvikling er der sat en brat stopper for i 3. kvartal. Her ser vi omvendt et prisfald for begge boligtyper, der er noget mere markant, end vi ellers tidligere har set det,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:

”Det er et prisfald, der hænger sammen med de økonomiske usikkerheder, der er blevet mere tydelige igennem 3. kvartal, nemlig de stigende renter, inflation og galoperende energi- og elpriser. Det er alt sammen ekstra udgifter, som lægger en dæmper på boligkøbernes købekraft og dermed begrænser antallet af handler og presser priserne ned.”

Huspriserne er fortsat på niveau med sidste år

Ser vi isoleret på september måned tog de gennemsnitlige salgspriser for villaer og rækkehuse et dyk ned på 1,2 procent. Det bringer den gennemsnitlige salgspris for huse ned på 17.382 kroner per kvadratmeter.

Dermed ligger huspriserne dog også fortsat på niveau med samme tidspunkt sidste år.

For lejlighederne er der sket et fald i priserne på 1,7 procent igennem den seneste måned. Det bringer den gennemsnitlige salgspris ned på 34.077 kroner per kvadratmeter, hvilket er 1,1 procent lavere end på samme tidspunkt sidste år.

”Trods en noget mere afdæmpet prisudvikling i år og egentlige fald i priserne i de seneste måneder, har salgspriserne, takket være de markante stigninger, vi har set under corona, indtil videre holdt sig over sidste års niveau. Men det er slut nu for lejlighederne, og vi kommer formentlig også til at se, at huspriserne udvikler sig i samme retning i den kommende tid,” siger Birgit Daetz.   

Stort prisfald i Region Hovedstaden

Ser vi nærmere på den geografiske udvikling, er det især Region Hovedstaden, der står for den største tilbagegang i boligpriserne. Her ligger den gennemsnitlige salgspris ved udgangen af 3. kvartal på 33.330 kroner per kvadratmeter for huse, hvilket er et fald på 4,5 procent i forhold til 2. kvartal.

For ejerlejligheder er salgspriserne i Region Hovedstaden gået fra 48.527 kroner per kvadratmeter til 45.495 kroner per kvadratmeter fra 2. til 3. kvartal, og der er således tale om et fald på seks procent.

”Uanset om vi kigger på huse eller lejligheder, er Region Hovedstaden præget af et højt prisniveau, og derfor er det også naturligt, at det netop er her, vi ser de største ændringer. Nu, hvor flere købere er presset på økonomien, vil der også være færre, der kan købe bolig for det samme beløb som tidligere, og det bidrager til at presse salgspriserne ned,” siger Birgit Daetz.

Her kan du se, hvordan huspriserne har udviklet sig i din kommune

BoligtypeSalgspris (kr. pr. kvm.)Ændring seneste måned*Ændring seneste årÆndring 2. til 3. kvartal
Villaer/rækkehuse17.382 kr.-1,20%0,40%-2,70%
Ejerlejligheder34.077 kr.-1,70%-1,10%-4,70%
Sommerhuse23.015 kr.-0,70%6,30%-0,90%

(*Boligsidens Markedsindeks beregnes ud fra et tre-måneders glidende gennemsnit. Kilde: Boligsidens Markedsindeks)

Om Boligsidens Markedsindeks:

  • Boligsidens Markedsindeks er en opgørelse af den gennemsnitlige kvadratmeterpris, salgstid og prisnedslag for typisk flere end 85% af alle handler indberettet af ejendomsmæglerne til Boligsiden.
  • Beregningerne oplyses kun for kommuner, hvor der er indberettet mindst fem handler inden udløbet af måneden.
  • Værdierne beregnes først som et simpelt gennemsnit pr. måned af handlerne for hver kommune. Der medtages kun boliger med en kvadratmeterpris mellem 1.000 og 200.000 kr., salgspris mellem 100.000 kr. og 25.000.000 kr. og areal mellem 25 kvadratmeter og 750 kvadratmeter. For kommuner uden handler indgår den seneste måned med handler i beregningerne. Er der ingen tidligere værdier, udelades kommunen af beregningerne.
  • Herefter beregnes værdierne for landsdele, regioner og hele landet som et gennemsnit af kommunerne vægtet efter boligbestanden. I boligbestanden medtages kun private boliger ejet af privatpersoner eller interessentskaber.
  • Endelig udregnes et 3-måneders glidende gennemsnit.
  • Kvadratmeterpriserne og prisnedslaget pr. kvadratmeter beregnes med Finanstilsynets vægtede etageareal for de boliger, hvor det er muligt. Hvis dette ikke er muligt, beregnes værdierne med boligarealet, som det er oplyst på boligsiden.dk.
  • Salgspriserne i Boligsidens Markedsindeks er ikke justeret for inflation.