Hver tredje køber har udskudt sit boligkøb: Forventer faldende priser

Hver tredje boligkøber har udskudt sit boligkøb under coronakrisen. Foto: Boligsiden

I en ny undersøgelse, som Boligsiden har lavet blandt sine brugere, svarer hver tredje deltager, at de har udskudt deres boligkøb under coronakrisen. Størstedelen begrunder valget med en forventning om et prisfald på boligmarkedet.

11. marts gik Danmark på mange områder i stå. Og den delvise nedlukning af landet efter coronavirussens indtog betød samtidig, at mange boligkøbere gik på stand-by for at se udviklingen an.

Det billede bekræfter såvel Boligsidens statistikker som en ny undersøgelse, som Boligsiden har foretaget blandt sine brugere. Heri svarer en tredjedel af de næsten 2.500 deltagere, at de har udskudt deres boligkøb under coronakrisen.

Boligsidens seneste handelstal for april viste da også, at salget af huse er dalet med 19 procent sammenlignet med samme måned sidste år, imens der har været 31 procent færre handler på markedet for ejerlejligheder i samme periode.

Og Boligsidens undersøgelse kaster nyt lys over, hvorfor flere købere har holdt sig tilbage.

”Undersøgelsen viser ret tydeligt, at de købere, som har udskudt deres bolighandel, forholder sig afventende for at se, hvordan salgspriserne vil udvikle sig. Således svarer 65 procent af de brugere, der har udskudt deres boligkøb, at de forventer, at priserne vil falde, ” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Priserne holder niveauet indtil videre

Men hvordan ser det så egentlig ud med salgspriserne på boliger her under coronakrisen?

De seneste tal fra Boligsidens Markedsindeks – gældende for april måned – viste, at salgspriserne for huse indtil videre har holdt niveauet med et minimalt fald på 0,1 procent sammenlignet med marts måned i år.

Og sammenligner vi niveauet i april 2020 med samme måned sidste år, er der tale om, at salgspriserne for villaer og rækkehuse indtil videre ligger to procent over sidste års niveau.

”Det er gået bedre, end vi kunne have frygtet, og indtil videre har vi ikke set de store prisfald. Samtidig skal det nævnes, at vi i begyndelsen af maj har set en stigende handelsaktivitet for husene, som i de seneste uger har ligget højere end gennemsnittet for samme uger i årene 2015-2019,” siger Birgit Daetz og tilføjer:

”Det er for tidligt at drage nogle konklusioner, for tingene kan stadig nå at ændre sig på kort tid. Men det bliver interessant at se, hvad der er sket med salgspriserne, når vi udkommer med de friske tal for maj måned 10. juni. Disse tal vil nemlig dække over udviklingen i både marts, april og maj, hvor samfundet har været påvirket af corona.”

Langt størstedelen af deltagerne i undersøgelsen, nemlig 65 procent svarer, at de er på udkig efter et helårshus, imens 21 procent ser på ejerlejligheder.

Større nedslag i prisen på ejerlejligheder

Retter vi fokus mod ejerlejlighederne, er ændringen i salgspriserne her lidt større, idet priserne i april faldt med 0,8 procent sammenlignet med marts måned i år.

”Corona satte en brat stopper for den forårsblomstring, der ellers var lagt op til på markedet for ejerlejligheder. Og det er også her, vi under corona har set de største afslag i priserne, når der er indgået handler. Det afspejler sig i den generelle statistik for udviklingen i salgspriserne,” lyder det fra Birgit Daetz og tilføjer:

”Men når det er sagt, er det gennemsnitlige nedslag i priserne for ejerlejlighederne netop faldet en del i sidste uge. Noget tyder dermed på, at det igen er blevet nemmere at få lejligheden solgt.”

Det bekræftes at de seneste salgstal for de sidste par uger, hvor salget af ejerlejligheder igen er steget.

Størstedelen fortsætter boligkøbet

66 procent af deltagerne i Boligsidens undersøgelse svarer, at de ikke har udskudt deres boligkøb på grund af corona. De har således gennemført deres oprindelige boligplaner.

Men når det er sagt, er det værd at pointere, at gruppen af potentielle boligkøbere, der har udskudt planerne, kan være større, end det fremgår af denne undersøgelse.

”Vi må antage, at der er en gruppe af boligkøbere, der har valgt at udskyde deres planer, og derfor har sat alt på stand-by. Det betyder selvfølgelig også, at de formentlig ikke længere besøger Boligsiden for at se på boliger, og derfor heller ikke har deltaget i denne undersøgelse,” siger Birgit Daetz.

Sådan gjorde vi:

Undersøgelsen er foretaget blandt Boligsidens brugere i perioden 5. maj til 25. maj 2020. 2.380 brugere har deltaget i undersøgelsen, og svarene fordeler sig således:

580 afviser, at have udskudt et boligkøb på grund af corona. 800 svarer ”ja”.
Blandt de deltagere, der har udskudt et boligkøb, svarer 524 deltagere, svarende til 65 procent, at de har gjort det, fordi de forventer faldende boligpriser. 25 procent begrunder udskydelsen med usikkerhed på grund af job eller økonomi.