Fire ud af 10 i en brugerundersøgelse har solgt bolig inden for det seneste år

Foto Boligsiden

En undersøgelse blandt brugerne af www.boligsiden.dk viser, at der stort set er ligevægt mellem den gruppe, som har solgt med gæld, og den, der har solgt med gevinst

Hver anden bruger tilkendegiver i en spørgeundersøgelse på www.boligsiden.dk, at de ikke har solgt bolig inden for det seneste år. Andelen er næppe overraskende for nogen – de fleste brugere af www.boligsiden.dk er der nok, fordi de netop kigger efter ny bolig og derfor i de fleste tilfælde endnu ikke har solgt den gamle.

Derimod er det mere interessant, at godt 40 pct. af de deltagende svarer, at de har solgt bolig inden for det seneste år. De deler sig i yderligere tre grupper, hvoraf to er næsten lige store.

18 pct. har tjent på boligsalget

”Mens 18 pct. af deltagerne i undersøgelsen tilkendegiver, at de inden for det sidste år har solgt boligen, og med fortjeneste, har en næsten lige så stor gruppe – nemlig 15 pct. – solgt deres bolig med tab”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos www.boligsiden.dk.

Ifølge Birgit Daetz skal man imidlertid huske, at de store prisfald på boliger de seneste 5-6 år betyder, at mange i dag sælger med tab, men at det samlede regnestykke ikke nødvendigvis er negativt.

Tab opvejes af prisfald

”Man får jo omvendt fordelene af boligprisfaldet, når man køber en ny bolig. Så samlet set kan boligsalget efterfulgt af køb af ny bolig sagtens være positivt i det samlede privatøkonomiske billede”, siger hun og fortsætter:

”Men det er da klart, at det altid er en fordel at sælge med gevinst – så er man jo endnu bedre stillet ved et nyt boligkøb.”

Ifølge undersøgelsen på www.boligsiden.dk svarer de øvrige 8 pct., som har solgt bolig inden for det seneste år, at de hverken har tjent eller tabt på boligsalget.