Boligmarkedet anno 2012 bedre end forventet af Boligsidens brugere

Foto: Boligsiden

For et år siden var der ikke mange af brugere på www.boligsiden.dk, der havde de store forventninger om, at boligmarkedet i 2012 skulle blive meget bedre end året forinden. Men det gik faktisk bedre, end de fleste gættede på.

På samme tidspunkt i fjor spurgte www.boligsiden.dk sine brugere om, hvordan de forventede, at boligmarkedet ville udvikle sig i løbet af 2012. Knap 3.400 brugere valgte at svare på spørgsmål ”Hvad er dine forventninger til boligmarkedet i 2012?”, men det gik ikke, som de fleste af brugerne regnede med. Mange havde nemlig de pessimistiske briller på, og det gik faktisk ikke så skidt endda. Det kommer vi tilbage til.

Overordnet kan man sige, at 56 pct. af respondenterne forventede, at boligmarkedet i 2012 ville blive endnu dårligere i 2012 sammenlignet med 2011. De fleste af disse regnede med, at boligpriserne ville falde yderligere, mens resten troede, at det ville blive sværere at sælge sin bolig. Og så var der en gruppe på 24 pct., som mente, at markedet ville blive lige så presset som i fjor.

Ejerlejligheder blev dyrere

”Ingen af delene var rigtige – eller helt rigtige. Det kræver en forklaring; ser vi på priserne på ejerlejligheder, steg disse på landsplan med 5 pct. i løbet af 2012 – og de steg i alle fem regioner. Men det er rigtigt så langt, at priserne på villaer og rækkehuse endte i et rundt nul i forhold til 2011”, fastslår Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos www.boligsiden.dk.

15 pct. flere handler i 2012

Heller ikke når man ser på udviklingen i antallet af solgte boliger, er der megen hjælp at hente for de mere skeptiske deltagere i undersøgelsen for et år siden. Der blev nemlig solgt 15 pct. flere boliger i 2012*. Så stor er salgsfremgangen fra 2011 til 2012.

  • Andelsboliger: +32%
  • Ejerlejligheder: +22%
  • Fritidshuse: +22%
  • Rækkehuse: +8%
  • Villaer: +8%
  • Samlet: +15%

”Det endelige tal er godt nok ikke opgjort, før de sidste handler med underskrift i 2012 er tinglyst, men vi forventer, at tallet er tæt på det, vi ender med”, siger Birgit Daetz.

16 pct. gættede rigtigt

Og sådan gik det, at andre 16 pct. af brugerne, der gav deres besyv til undersøgelsen, endte med at få ret i deres antagelse; de forventede nemlig, at boligpriserne ville begynde at stige, og at der også ville blive handlet flere boliger.

De resterende knap 4 pct. af deltagerne i undersøgelsen på www.boligsiden.dk havde ingen forventninger til udviklingen i 2012.

Lad bare 2013 blive endnu bedre

Så for at vende tilbage til indledningen gik det overordnet set alligevel ikke så skidt i året, der rinder ud. “Vi glæder os til 2013, der meget gerne må give endnu mere fremgang, så endnu flere kan få solgt deres bolig”, slutter Birgit Daetz.

På forsiden af www.boligsiden.dk kan du afgive din stemme på, hvordan du tror, at boligmarkedet vil udvikle sig i 2013.

* De 15 pct. flere handler er baseret på sammenligninger mellem antallet af handler fra januar til oktober i henholdsvis 2011 og 2012.

Kilder: Boligsiden.dk og OIS