Betalingsring påvirker ikke brugerne af www.boligsiden.dk

Foto: Boligsiden

Halvdelen af de brugere, der deltog i www.boligsiden.dk’s spørgeundersøgelse om betalingsringen, mener ikke, ringen får betydning for deres boligvalg.

Rød Bloks trusler – eller løfter alt afhængig af hvordan man anskuer sagen – om en betalingsring rundt om Indre By og brokvartererne i København afskrækker ikke brugerne af www.boligsiden.dk.

Forleden spurgte vi: ”Vil en eventuel betalingsring få betydning for dit boligvalg?” Hertil svarede 50 pct. af deltagerne i undersøgelsen et klart nej.

Det svarer til knap 1.300 af de 2.540 brugere på sitet, som valgte at give et svar.

Andre knap 600 – svarende til 31 pct. svarede, at Ja, jeg ville bosætte mig uden for ringen.

En mindre andel – nemlig knap 13 pct. svarede, at Ja, jeg ville bosætte mig inden for ringen.

Hvis man tolker det således, at en betalingsring er en hæmsko for bilister, der skal ind i København og ud igen senere på dagen, så ser de 31 pct., der ville bosætte sig uden for ringen, intet problem med en betalingsring rundt om København.

Men det kunne jo også tænkes, at de ikke har almindeligvis har noget ærinde i København og derfor hellere vil bo udenfor, så de slipper for at betale for at køre ud om morgenen og måske ind igen senere samme dag.

Der er med andre ord åbent for spekulationer, om end 50 pct. i hvert fald ikke er påvirkede af en eventuel betalingsring om hovedstaden.

Find mere om