Købsaftalen bliver indgået

Foto: Boligsiden

Det kan være er en lille smule nervepirrende, når du og sælger skal indgå købsaftalen for bolighandlen. For du har endelig besluttet dig for at købe boligen, og nu skriver I under.

Når du har skrevet under, er der imidlertid stadig nogle ting, der skal falde i hak, før handlen er endelig. Der går typisk en lille uge, før det hele er fuldstændig på plads. Det giver også dig nogle dage at fortryde handlen i, mens den bliver berigtiget, som det hedder.

Læs nedenfor, hvad der sker i denne fase af et boligkøb.

Købsaftalen

Når du har fundet den bolig, du vil købe, og du er blevet enig med sælger, skal I indgå en købsaftale for bolighandlen. Købsaftalen er den endelige kontrakt mellem dig og sælger om handel af ejendommen. Det er derfor – som udgangspunkt – indholdet i købsaftalen, der er gældende, hvis der senere opstår uenigheder om aftalen.

Når købsaftalen er udarbejdet af sælgers ejendomsmægler, bliver den sendt til dig og din rådgiver, hvis du benytter dig af sådan en. Rådgiveren kan hjælpe dig med at vurdere økonomi, jura og lignende i forbindelse med handlen.

Når begge parter har underskrevet købsaftalen, har du ret til at fortryde handlen i op til seks hverdage. Hvis du fortryder dit boligkøb, skal du dog betale en procent af købesummen til sælger. Sælgers underskrift derimod er bindende, og han eller hun har ikke mulighed for at fortryde.

Berigtigelse

Når købsaftalen er underskrevet, og bolighandlen er endelig, skal den berigtiges. Dette varetages oftest af sælgers ejendomsmægler eller købers rådgiver, alt efter hvad der er aftalt i købsaftalen. At berigtige en bolighandel vil i praksis sige at gennemføre handlen i overensstemmelse med de aftalte vilkår i kontrakten.

I praksis bliver der udformet et elektronisk skøde på bolighandlen, som du som køber og sælger skal signere med jeres digitale signatur.

Når der foreligger et tinglyst skøde uden anmærkninger af betydning for parterne, kan købesummen normalt blive frigivet til sælger.

Er der en anmærkning, vil det typisk være et af sælgers pantebreve, der ikke er slettet, og som du ikke skal overtage. Pantebrevet skal slettes, før anmærkningen forsvinder.

Som regel er det dog aftalt på forhånd, at sælgers pantebreve ikke bliver slettet, før dine antebreve er tinglyst. Derved kan du spare tinglysningsafgift ved tinglysning af dine nye lån.

Når anmærkningerne er væk, er skødet endeligt tinglyst. Derefter kan købesummen blive frigivet til sælger – dog typisk tidligst på overtagelsesdagen.

Skødet bliver kun brugt som tinglysningsdokument, idet dets formål er at kunne dokumentere for omverdenen, at boligen har skiftet ejer. Skødet indeholder ikke de samme bestemmelser som købsaftalen, men vil typisk kun indeholde oplysning om prisen, overtagelsesdagen samt nogle få andre ting.

Ejendommens dokumenter

Sammen med købsaftalen får du udleveret ejendommens dokumenter. Der er typisk tale om:

 • ejendomsskattebillet
 • eventuel opgørelse over renovation, kloakafgifter med mere
 • separat matrikelkort
 • grundejerforeningens vedtægter og kvittering for betalt kontingent
 • referat fra seneste generalforsamling i grundejerforening
 • forsikringspolice og kvittering for betalt præmie
 • BBR-ejermeddelelse
 • bygningstegninger
 • bygningsattester/ibrugtagningstilladelser
 • ejendommens vurderingsmeddelelse
 • eventuel lejekontrakt
 • servitutter
 • tilstandsrapport
 • elinstallationsrapport
 • ejerskifteforsikringstilbud
 • energimærke.

Ved køb af ejerlejligheder vil der typisk også være tale om:

 • ejerlejlighedskort
 • kvittering for betalte fællesudgifter
 • vedtægter for ejerforeningen
 • referat fra seneste generalforsamling i ejerforeningen
 • sidste årsregnskab for ejerforeningen
 • budget for ejerforeningen
 • eventuelt opførelsesregnskab (hvis det er en nyopført bygning)
 • kopi af eventuel sikkerhedsstillelse til ejerforeningen
 • eventuel husorden.

Udgivet: 20. august 2019
Opdateret: 3. april 2020

Kan du bruge det, du læser?

Vi er kede af, at du ikke kunne bruge artiklen

Lad os gøre det bedre.

Fortæl os, hvad der kan gøre artiklen mere brugbar for dig?