Rygtet om de rekordlave renters død er overdrevne

Denne uge er indblik skrevet af cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark

På det seneste er historier om sandsynligheden for negative realkreditrenter blevet vendt til historier om, at enden er nær for rentefesten. Det skal ses i lyset af den seneste tids mindre stigninger i realkreditrenterne i kølvandet på ECB´s nye obligationsopkøbsprogram, der spænder et form for sikkerhedsnet ud under de gældsplagede lande i euroområdet. Det har mindsket noget af risikoen for en eskalering til det værre i den europæiske gældskrise og kan ses som et vigtigt skridt på vejen ud af krisen. I sig selv betyder det, at attraktiviteten af sikre havne for investorerne er mindsket – og i denne kategori hører Danmark som bekendt til. Det smitter automatisk af på de danske renter og den danske kronekurs, og det har også haft den konsekvens, at vi nu på 3-6 måneders sigt ser en god sandsynlighed for, at Nationalbanken må foretage mindre selvstændige danske renteforhøjelser.

Rygtet om en snarlig død for de rekordlave renter synes imidlertid overdrevne. Eurområdet er fortsat i recession og vækstudsigterne for 2013 er magre. Pengepolitikken vil derfor fortsat være ekstremt lempelig en rum tid endnu, og vi kan endda ikke helt afvise risikoen for, at ECB kan komme på banen med lavere pengepolitiske renter. I et fortsat usikkert økonomisk og finansielt miljø er der også en vis risiko for, at der kan dukke begivenheder op til overfladen, der nok engang kan øge værdien af ”sikker havn” effekten.

Ser vi mere konkret på vores spritnye prognose for realkreditrenterne, venter vi, at F1-renten på årets kongeauktion til november over FlexLån®, der skal have fastsat ny rente pr. 1. januar, ender i omegnen af 0,55 % til 0,75 %. Det er godt nok et lille stykke over de rekordlave F1-renter, vi så på de nyligt overståede auktioner i august/september, hvor F1-renten endte i omegnen af 0,35 %-0,4 %. Men selv om vi i henhold til vores forventninger dermed siger farvel til rekordernes tid på rentetilpasningsauktionerne, så fjerner det ikke indtrykket af stadig ekstremt lave renter. Vi skal ikke lang tid tilbage før, vi måbede over F1-renter på noget højere niveauer ved auktioner – tilbage på den store auktion op til årsskiftet sidste år havnede F1-renten på 1,24 % og året før på dengang historisk lave 1,52 %.

Ser vi ud over det kommende år, peger vores realkreditprognose på, at renterne vil være tæt på uændrede til svage rentestigninger i forhold til dagens niveauer. F1-renten om et år ventes at være på i omegnen af 0,75 %-point, mens det 30-årige fastforrentede 3,5 % lån med afdrag ventes at holde sig omkring attraktive kursniveauer på cirka kurs 98. Før eller siden vil rentefesten dø ud, men indtil videre tyder meget altså på, at rentefesten i hvert fald lever videre over det kommende års tid.

Som altid er det værd at huske på, at renteprognoser både er usikre og kortsigtede i forhold til den typiske lånehorisont, som låntager har. Det betyder også, at almindelige danske låntagere aldrig bør tage afsæt i renteprognoser, når lånebeslutninger tages. De afgørende parametre for lånevalget bør som altid være ens risikovillighed, ens økonomiske situation samt ens livssituation og fremtidsplaner.

Find mere om