Sommerhuspriserne er fortsat på historisk højt niveau

sommerhus

Foto: Unsplash

På trods af at øvrige dele af boligmarkedet oplever prisfald, er priserne på sommerhuse fortsat på et historisk højt niveau. Det viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks.

Boligmarkedet bevæger sig på mange punkter i en ny retning efter nogle år med usædvanligt meget aktivitet.

Det gælder dog primært for helårsboliger, da sommerhusmarkedet indtil videre har været mere eller mindre upåvirket af prisfald, der lige nu påvirker dele af boligmarkedet.

Ifølge de seneste tal fra Boligsidens Markedsindeks har sommerhusene for første gang i lang tid lidt et fald på beskedne 0,3 procent i august måned sammenlignet med måneden forinden. Forud for det er prisudviklingen nærmest kun gået én vej – op.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for et sommerhus landede dermed i august på 23.165 kroner, som er 4,8 procent over det prisniveau, vi oplevede i august i 2021.

Samtidig er august-tallet for sommerhusmarkedet kun overgået af kvadratmeterprisen for juli 2022, som lød på 23.242 kroner, hvilket er det absolut højeste, siden Boligsidens Markedsindeks begyndte at følge prisudviklingen på boligmarkedet i januar 2011.

”På helårsboliger kan vi se en effekt af rentestigninger, inflation og høje el- og energipriser. Folk har dels mindre mod på at købe en ny bolig på grund af tidens uforudsigeligheder, og dels har nogle købere sværere ved at låne penge i banken i lyset af de økonomiske omstændigheder, hvilket altsammen påvirker boligmarkedet i form af mindre handelsaktivitet,” forklarer Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationdirektør hos Boligsiden.

”Overraskende nok er sommerhusmarkedet indtil videre gået mere eller mindre fri for de forandringer. Foreløbig ser det ud som om, at sommerhuspriserne lader til at følge de normale sæsonudsving, hvor vi begynder at se et prisfald i slutningen af sommeren, hvor fokus på sommerhuset naturligt daler i takt med efteråret og vinterens komme,” tilføjer hun.

Højere prisniveau end under corona

Som bekendt har boligmarkedet været brandvarmt i løbet af de seneste år, hvilket i høj grad skyldes den uventede og usædvanlige handelsaktivitet, der blev bragt på vej under coronapandemien.

Det har i den grad også været tilfældet for sommerhusmarkedet, som har oplevet ekstraordinær høj efterspørgsel i perioden. Og efter alt at dømme synes interessen for sommerhuse stadig at fylde blandt danskerne, hvilket blandt andet ses ved, at priserne løbende er steget siden da.

”Under den første nedlukning under corona forventede vi, at folk ville holde igen med køb af sommerhus, fordi verdenssituationen var så usikker i foråret 2020, men der skete det stik modsatte,” siger Birgit Daetz og fortsætter:

”Færre kunne rejse til udlandet, og flere fik øjene op for Danmark. Interessen for naturen og det nære fyldte mere, og det er netop noget af det, man kan indfri i et sommerhus. Dengang var der negative renter og flere opsparede kroner, så finansieringsmulighederne for at købe et sommerhus var gode. Derudover fylder klimadagsordnen mere, hvor sommerhus er et grønnere alternativ til flybilleter, og det er formentlig også en ting, der gør, at sommerhuse bibeholder sin popularitet.”

Priserne er mere end fordoblet

Vi skal tilbage til januar 2013 for at finde lavpunktet på priserne for sommerhuse, siden Boligsiden startede sit datagrundlag i 2011. Dengang lød den gennemsnitlige kvadratmeterpris på et sommerhus på 13.281 kroner.

Det betyder, at man i januar 2013 kunne erhverve sig et sommerhus på 70 kvadratmeter til 929.670 kroner. Siden da er priserne steget med 75 procent, og dermed ville et sommerhus på samme størrelse koste 1.626.940 kroner i dag, baseret på priserne for august 2022.

Grafen viser, hvordan den gennemsnitlige kvadratmeterpris på sommerhuse har udviklet sig i perioden fra 2011, hvor Boligsidens Markedsindeks blev lanceret, og frem til 2022. Data er fra august for hvert enkelt år. Kilde: Boligsiden