Mæglere uenige om boligers prisudvikling i Norden

Foto: Boligsiden

En ud af tre danske ejendomsmæglere forventer prisfald hen over vinteren, mens 59 pct. tror, at villapriserne holder niveau. I Norge tror flere end hver anden ejendomsmægler derimod på prisstigninger de kommende måneder. Det viser en ny nordisk undersøgelse.

Julehumøret har endnu ikke nået de danske ejendomsmæglere. I hvert fald er der ikke den store glæde og optimisme at spore, når talen falder på boligprisernes udvikling i de kommende måneder. De hjemlige ejendomsmæglere er nemlig blandt de mindst optimistiske i Norden, når det gælder forventningerne til boligprisernes udvikling i de kommende måneder. Det fremgår af en ny undersøgelse, der lodder stemningen hos ejendomsmæglerne i Norden.

Pessimismen stiger

Undersøgelsen viser, at pessimismen er stigende blandt de danske ejendomsmæglere. I dag er der således flere mæglere end for blot tre måneder siden, der forventer dalende priser i de kommende vintermåneder. I dag gælder dette hver tredje danske mægler, hvilket er 6 pct. flere end i sidste kvartal. 59 pct. tror på, at priserne på villaer forbliver uændrede i de kommende måneder, mens kun 4,8 pct. tror på prisstigninger.

Undersøgelsen viser, at det kun er de islandske mæglere, som er mere pessimistiske end deres danske kolleger. På atlanterhavsøen forventer 56 pct. et fald i salgspriserne, og slet ingen – altså 0 pct. – tror på prisstigninger i løbet af vinteren.

Optimisme i Norge

I Norge forholder det sig omvendt. Her tror hele 55,6 pct. på prisstigninger på enfamiliehuse, og kun 7,3 pct. regner med et prisfald på det norske boligmarked hen over vinteren.

I den svenske del af undersøgelsen hersker der mere delte meninger; her tror halvdelen af mæglerne på et prisfald, og knap hver tredje regner med uændrede priser på enfamiliehuse. Til gengæld tror 13,9 pct. på højere huspriser – altså en hel del flere, end de kun 4,8 pct. af danske mæglere, der tror på prisstigninger.

Hussalg skyldes dårligere økonomi

Undersøgelsen afdækker også mæglernes holdning til, hvad der i dag er den mest almindelige grund til, at boligejerne sætter huset til salg. Her svarer de fleste mæglere i Danmark, Norge og Sverige, at det primært skyldes ændringer i familieforholdene. Påfaldende nok svarer de danske mæglere endvidere – i øvrigt som de eneste sammen med deres islandske kolleger – at et salg ofte kan skyldes dårlig økonomi.

Det er hver femte danske ejendomsmægler, der svarer, at enfamiliehuse i dag sættes til salg som følge af dårligere økonomi hos sælger. Til sammenligning giver kun omkring 1 pct. af de svenske og norske ejendomsmæglere samme begrundelse. Kun på Island står det ifølge mæglerne værre til; Her svarer hele 40 pct. nemlig, at dårligere økonomi ligger til grund for de fleste hussalg netop nu.

Sluttelig viser den nordiske undersøgelse, at danske hussælgere også er de mest forsigtige, når det kommer til at sælge huset, før der købes et nyt; 99,5 pct. af de danske mæglere svarede, at danskere sælger, før de køber. Island følger trop med 90,2 pct. af mæglerne, der svarede, at islændinge sælger boligen først, hvorimod i Sverige og Norge svarede kun henholdsvis 26 pct. og 23,9 pct. af mæglerne, at deres kunder sælger før køb.

Undersøgelsen er udarbejdet af brancheforeninger for ejendomsmæglere i Norge, Sverige, Island og Danmark – herhjemme af Dansk Ejendomsmæglerforening.