Valgdag: Kommer Boligjob-ordningen tilbage?

Foto: Boligsiden

Partierne er splittede i spørgsmålet om Boligjob-ordningen. I dag hvor valget bliver afgjort, afgøres Boligjob-ordningens skæbne måske også.  

Gennem flere år har Boligjob-ordningen givet tilskud til renoveringsparate boligejere, der har ønsket at komme i gang med at renovere køkkener, badeværelser, lægge tag eller forny naturgasfyret. Boligjob-ordningen, der også går under navnet håndværkerfradraget, er en statslig ordning, der har givet tilskud til forbedringer i hjemmet og til vedligehold så som rengøring og havearbejde. Ordningen har både skullet øge beskæftigelsen og sikre, at boligparken i Danmark blev holdt ved lige. Ordningen stoppede ved årsskiftet, hvor boligejerne igen har måtte betale det fulde beløb for de ydelser, de har købt. Men folketingsvalget i dag kan afgøre, om Boligjob-ordningen kommer tilbage.

I en rundspørge blandt de 10 opstillede partier deler spørgsmålet om Boligjob-ordningen partierne i to lige store lejre. De konservative, SF, Kristendemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti vil arbejde på at få Boligjob-ordningen tilbage, mens Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Enhedslisten og Alternativet ingen planer har om at genindføre ordningen.

Fradrag på op til 30.000 kroner pr. person

Mange af partierne ønsker dog at skrue på ordningen, før den genindføres. De Konservative og Kristendemokraterne vil begge fordoble fradragsbeløbet, så det går fra 15.000 til 30.000 kroner pr. person. SF vil relancere ordningen i en grøn udgave, og Venstre vil genindføre ordningen med tilbagevirkende kraft.

Selvom Enhedslisten ikke har planer om at genindføre ordningen, har de ønske om at erstatte den med en grøn klimarenoveringsfond, der kan yde lån til de forbrugere, der vil have klimarenoveret deres bolig. Tanken er, at lånene betales tilbage med besparelserne på elregningen.

Vi dropper rengøringshjælp, når vi ikke får tilskud

En undersøgelse blandt brugerne på Boligsiden.dk viser, at det primært var hjemmeserviceydelser, vi valgte fra, da Boligjob-ordningen forsvandt ved årsskiftet. 37 procent svarede, at de fx ikke længere fik gjort rente, ordnet have eller udført andre services i hjemmet, efter det økonomiske tilskud forsvandt. 29 procent fortsatte dog med at benytte fx rengøring og havehjælp, selvom der ikke længere var tilskud, mens 29 procent aldrig havde brugt ordningen.

Til gengæld er der intet, der tyder på, at afskeden med Boligjob-ordningen har haft betydning for større om- og tilbygninger.

”Mange vil ikke lade sig stoppe af det manglende tilskud, hvis de har planlagt at få et drømmekøkken installeret. Især fordi tilskuddet, der gik til lønudgifterne, kun udgør en mindre del af den samlede udgift til et nyt køkken. Helt anderledes er det i forhold til fx rengøring, hvor tilskuddet udgjorde en langt større del af den samlede udgift. Her synes mange nok, at prisen er blevet så meget højere uden tilskuddet, at de lige så godt selv kan gøre rent og ordne have”, siger Birgit Daetz.