Boligleksikon: G, H og I

Boligsiden.dk gennemgår boligmarkedet fra A til Å. Vi tager et kort kig på, hvad der gemmer sig under G, H og I.

 

G – Grundejerforening

En grundejerforening er en sammenslutningen af grundejere i et afgrænset område. Bor du i hus, er du måske med i en grudejerforening. Der er typisk grundejerforeninger i villakvarterer, hvor foreningen varetager medlemmernes interesser fx i forholdet til det offentlige i miljøsager og spørgsmål om vejforhold eller lokalplaner. Grundejerforeningen kan også være drivkraften bag fællesarrangementer som vejfester og Sankt Hans-bål. Udover grundejerforeninger kan der også være lokale vejlaug og antenneforeninger, der varetager og træffer beslutninger om henholdsvis private fællesveje og fælles antenneforhold.

H – Hovedstol

Hovedstol er et af de begreber, den nyslåede boligejer bliver præsenteret for – muligvis uden yderligere forklaring. Helt firkantet er hovedstolen det beløb, du helt fra start låner i banken for at kunne købe din bolig. Man kunne kalde det ”lånebeløbet”, men nu har man valgt, at det skal hedde hovedstol. Hovedstolen er det beløb, som er anført i tingbogen, hvis lånet er tinglyst.

I – Ibrugtagningstilladelse

Skal du bygge en bolig eller måske bare bygge til, skal du bruge en byggetilladelse. Når byggeriet så er færdig, skal kommunen kontrollere, at dit byggeri faktisk stemmer overens med det, der blev givet tilladelse til i byggetilladelsen. Er alt i orden, udsteder kommunen så en ibrugtagningstilladelse. Ibrugtagningstilladelsen er ingen garanti for, at byggeriet har en særlig standard eller kvalitet. Den forholder sig blot til, om der er blevet bygget dét, der blev givet tilladelse til. Ibrugtagningstilladelse hed tidligere end bygningsattest. 

Læs også: Boligleksikon D, E og F

Læs også: Boligleksikon A, B og C

Find mere om