Andelsboliger har bedre energitilstand end ejerlejligheder

Foto: Boligsiden.

En undersøgelse af de ejerlejligheder og andelsboliger, der står til salg på www.boligsiden.dk viser, at andelsboligerne gennemsnitligt har bedst energitilstand.

Ifølge en undersøgelse af energitilstanden i de i alt 14.022 ejerlejligheder og andelsboliger, der for tiden er til salg på www.boligsiden.dk, er energiforholdene en smule bedre i andelsboligerne. Boligsiden har talt alle ejerlejligheder og andelsboliger op og fordelt dem efter energimærke.

”Der er rundt regnet 9.000 ejerlejligheder og 5.000 andelsboliger til salg for tiden, og overordnet set er energitilstanden lidt bedre i andelsboligerne end i ejerlejlighederne. For førstnævnte boligtype gælder, at tre ud af fire er forsynet med energimærke A til D, hvor A jo er bedst. Hvad angår ejerlejlighederne er andelen lidt lavere – nemlig seks ud af 10”, fortæller Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos www.boligsiden.dk.

Anderledes fordeling i hovedstaden

Ser man kun på andelsboligerne, ligger langt de fleste i kategorierne C og D – i alt drejer det sig om 3.200 af de udbudte andelsboliger, der har energimærke C eller D. Det svarer til 65 pct. af hele udbuddet.
Til sammenligning er andelen for ejerlejligheder 49 pct.

Kilde: Boligsiden.dk

Sammenligner man kun de to boligtyper for Frederiksberg og Københavns kommuner – hvor langt de fleste danske andelsboliger ligger, ser billedet en anelse anderledes ud. Her er det knap syv ud af 10 andelsboliger, som har energimærke C eller D. For ejerlejlighederne er det lidt over halvdelen, der har C- eller D-energimærke – noget bedre end på landsplan.

1.650 boliger uden energimærke

”På landsplan noterer vi os, at 15 pct. af de udbudte ejerlejligheder ikke har fået energimærke, mens tallet er 6 pct. for andelsboliger. Det svarer til i alt 1.650 af de udbudte boliger. Når disse boliger ikke har energimærke, skyldes det, at de har stået til salg i mindst 1½ år – energimærkning af boliger til salg blev nemlig først et lovkrav per 1. juli 2010”, slutter Birgit Daetz.

Kilde: Boligsiden.dk. Andelsboligerne har generelt set bedre energitilstand end ejerlejligheder