Tøvende sælgere forventer faldende priser

En ny afstemning på Boligsiden viser, at størstedelen af de sælgere, som tøver med at sætte boligen til salg begrunder deres valg med en forventning om faldende boligpriser. Foto: Boligsiden.

Boligejerne er delte i spørgsmålet om, hvorvidt de tøver med at sætte til salg under corona. Men ifølge en ny afstemning på Boligsiden begrunder størstedelen af dem som tøver deres valg med en forventning om faldende salgspriser.

I øjeblikket kan boligkøbere vælge mellem lidt over 53.000 boliger til salg på Boligsiden. Det er mange boliger. Men det er usædvanligt få, når man ser på historikken over udviklingen i boliger til salg.

Særligt under coronakrisen har der været en tendens til, at flere boligsælgere har holdt igen i forhold til at sætte boligen til salg. Især når vi taler om sommerhuse. Og selvom sælgerne igennem de seneste uger i stigende grad er vendt tilbage til boligmarkedet, er udbuddet fortsat historisk lavt.

I en ny afstemning har Boligsiden derfor spurgt brugerne, om de tøver med at sætte deres bolig til salg? Og i så fald hvorfor?

Frygter faldende priser

Resultatet viser, at boligejerne er splittede. 42 procent af de 1.205 deltagere i afstemningen svarer, at de ikke tøver med at sætte boligen til salg, imens 45 procent svarer ja til samme spørgsmål af forskellige årsager.

”Der synes at være en tendens til, at de sælgere, som i hvert fald for en stund har lagt deres salgsplaner i skuffen, har en forventning om, at priserne vil falde. Det er over halvdelen af de tøvende sælgere, der begrunder deres tilbageholdenhed med dette,” forklarer Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Konkret svarer 24 procent, svarende til 292 deltagere, at de forventer faldende priser. Men der er også andre faktorer, der bidrager til det faldende nyudbud.

”Når man sælger sin bolig, skal man også typisk finde et andet sted at bo. Og ni procent af deltagerne i afstemningen svarer, at de tøver med at sætte til salg, da de ikke tror, de kan finde en ny bolig blandt det lave udbud. På den måde bliver der tale om en selvforstærkende effekt,” siger Birgit Daetz og tilføjer:

”Omvendt er der også ni procent, der svarer, at de er kommet i tvivl om, de overhovedet vil sælge. Måske har deres situation ændret sig under corona, eller måske ser de deres bolig i et nyt lys efter mange dage hjemme under den delvise nedlukning af Danmark.”

Forventning om store prisfald justeret

Vender vi tilbage til forventningen om de faldende priser, er det da også et emne, der er blevet diskuteret en del i medierne under corona.

Umiddelbart efter nedlukningen af landet lød de første forudsigelser fra blandt andet de økonomiske vismænd fra Det Økonomiske Råd på store prisfald på mellem 8,2 og 11,2 procent på huse i 2020.

Siden er forudsigelserne dog blevet revideret i takt med at samfundet er genåbnet, og nu opererer man hos Det Økonomiske Råd med en prognose, der spår et prisfald på 1,8 procent i 2020, som man mener, vil være vendt til en prisstigning på 3,1 procent i 2021.

Indtil videre har boligmarkedet da også overrasket positivt under corona.

”De seneste tal viser en stigning i salgspriserne for såvel huse, ejerlejligheder og sommerhuse. Både på kort sigt, når vi ser en måned tilbage og lidt større stigninger, når vi sammenligner med samme tidspunkt sidste år. Det skyldes i høj grad den efterspørgsel, der er på boliger i øjeblikket. Efter det første umiddelbare chok oven på coronanedlukningen, har boligmarkedet hurtigt rejst sig, og der er godt gang i handlen med alle boligtyper,” siger Birgit Daetz.

14 procent af brugerne, svarende til 163 personer, har svaret, at de ikke er boligejere.

Sådan gjorde vi:

Afstemningen er foretaget blandt Boligsidens brugere i perioden 12. – 22. juni 2020. I alt 1.205 brugere har svaret på spørgsmålet: