Ny undersøgelse: Sådan påvirker inflationen danskernes boligplaner

BBR

Foto: Unsplash

I en ny undersøgelse blandt Boligsidens brugere svarer lidt over 70 procent, at den seneste tids inflation har påvirket deres forbrug. Omkring 20 procent svarer, at inflationen har haft betydning for deres overvejelser om bolig.

I løbet af det seneste års tid har inflationen taget en himmelflugt, hvilket de fleste af os har kunnet mærke på pengepungen – nogle mere end andre.

I en ny brugerundersøgelse blandt Boligsidens besøgende svarer 73 procent således ’ja’ til, om den seneste tids inflation har påvirket deres forbrug, mens 27 procent svarer ’nej’ til spørgsmålet.

”Ikke overraskende svarer en stor overvægt af vores brugere, at inflationen har haft indflydelse på deres forbrug. For langt de fleste har inflationen haft den effekt, at der har været færre penge mellem hænderne, og når det sker, er forbrug oftest det første, man tilpasser i forhold til ens rådighedsbeløb,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, og fortsætter:

”Samtidig svarer 20 procent, at inflationen ’i høj grad’ har påvirkeret deres forbrug, hvilket vidner om, hvor meget inflationen er steget, hvor det at tilpasse ens forbrug kan være en streng nødvendighed og ikke blot et praktisk tilvalg.”

1.041 af Boligsidens brugere har svaret på ovenstående spørgsmål. Kilde: Boligsiden

Sådan har inflationen påvirket forbruget

Boligsiden har desuden spurgt de besøgende ind til, hvordan inflationen har påvirket deres forbrug, hvor der har været mulighed for at vælge flere svarmuligheder.

Til det svarer halvdelen, at inflationen blandt andet har haft den effekt, at de vælger billigere varer i butikkerne.

Derudover svarer hver tredje, at de har skåret ned på fornøjelser som restaurantbesøg og underholdning, mens 17 procent svarer, at de har skåret ned på at rejse. Én procent har måttet tage et forbrugslån som følge af inflationen.

Sidst svarer 24 procent, at de har valgt at udskyde deres planer om større renoveringer og/eller indkøb.

”Over halvdelen af vores brugere vælger billigere varer i butikkerne på grund af prisstigningerne, hvilket giver god mening, når eksempelvis prisen på visse dagligvarer, er steget betydeligt. Her kan det være nødvendigt med et billigere alternativ for at få madbudgettet til at hænge sammen,” siger Birgit Daetz.

”Rejser, restaurantbesøg og øvrige fornøjelser er goder, som de fleste af os tilvælger i tider, hvor der er plads i økonomien, og fravælger, når økonomien spidser til. Det er med andre ord ikke nødvendige goder, og derfor er det nemmere at regulere i tider, hvor mange ting bliver dyrere. Det samme kan gælde for større indkøb og renovering, alt efter hvilke der er tale om. Eksempelvis kunne en energirenovering netop være en god investering i den seneste tid, da energipriserne som bekendt også er steget i samme periode, som inflationen har taget sin himmelflugt.”

932 af Boligsidens brugere har svaret på ovenstående spørgsmål. Der er i alt indgivet 1.531 svar, da de 932 brugere har haft mulighed for at svare på flere svarmuligheder på én gang. Kilde: Boligsiden

Inflationens betydning for flytteplaner

Slutteligt har Boligsiden spurgt sine brugere om, hvorvidt inflationen har fået dem til at overveje at flytte til en billigere bolig.

Her svarer 71 procent, at de ikke har overvejet at flytte til en ny bolig på grund af de stigende omkostninger.

Omvendt svarer 20 procent, at de har overvejet at flytte til en ny bolig som følge af inflationen, hvoraf tre procent allerede er flyttet til en billigere bolig.

”Selv om inflationen har været historisk høj den seneste tid, har det ikke haft afgørende betydning for langt størstedelen af vores brugere i forhold til deres boligovervejelser. Dog har nogle overvejet, hvorvidt de bør flytte på grund af de stigende priser, mens nogle få har valgt at gøre det,” siger Birgit Daetz og tilføjer:

”For de fleste gælder det jo, at man har skruet sit boligkøb sammen med ens økonomi i husholdningen på et givent tidspunkt. Og når de økonomiske vilkår ændrer sig, er det ikke sikkert, at det regnestykke stemmer mere, hvor man i sidste ende kan blive tvunget ud i at flytte til en billigere bolig.”

Minder om de svenske brugere

Den svenske boligportal Hemnet har tidligere gennemført en tilsvarende undersøgelse. Her svarede 69 procent, at inflationen har påvirket deres forbrug, mens 20 procent ikke oplevede, at deres forbrug blev påvirket af inflationen. 

Samtidig svarede 23 procent af Hemnets brugere, at de havde overvejet at flytte til en billigere bopæl, hvoraf fem procent var flyttet til en billigere bolig.

”Det er med få procentpoint, at vores brugere på Boligsiden afviger fra de svenske brugere på Hemnet i spørgsmålet om, hvorvidt inflationen har fået dem til at overveje at flytte til en billigere bolig. Det er lidt overraskende, fordi inflationen overordnet set har været højere i Sverige end i Danmark,” siger Birgit Daetz og fortsætter:

”Samtidig har det svenske boligmarked generelt også været hårdere mærket af den nedgang på boligmarkedet, som ramte flere lande i særligt andet halvår af 2022, end det har været tilfældet i Danmark. Dog synes de svenske boligportalsbrugere ikke at være mere påvirket af inflationen i forhold til deres boligsituation, end vores danske brugere på Boligsiden er det.”

Fakta: Om brugerundersøgelsen

I perioden 25. april 2023 til 8. maj 2023 har Boligsiden foretaget en brugerundersøgelse blandt sine besøgende på Boligsiden.dk om inflation og forbrug.  

Der blev i alt stillet tre spørgsmål, som mellem 1.041 og 916 af Boligsidens brugere har svaret på.

Den svenske boligportal Hemnet har gennemført en tilsvarende undersøgelse i perioden 16. marts 2023 til 20. marts 2023.

Spørgsmålene og svarmulighederne i Boligsidens undersøgelse tager udgangspunkt i undersøgelsen fra Hemnet for at danne et sammenligningsgrundlag mellem brugerne af de to boligplatforme.

Find mere om