Naboen får os til at pakke flyttekasserne

Foto: Boligsiden

39 procent af brugerne på Boligsiden.dk er så trætte af deres naboer, at de enten overvejer at flytte eller allerede er flyttet. Det er lige så mange som for to år siden, hvor Boligsiden.dk udførte en tilsvarende undersøgelse.

Støj, husdyr, børn og lugt fra grill og tobak er noget af det, vi synes er mest irriterende ved vores naboer. Nogle gange bliver irritationen og konflikten så stor, at vi vælger at flytte. En ny undersøgelse blandt 1.253 af brugerne på Boligsiden.dk viser, at 30 procent er så trætte af naboerne, at de overvejer at flytte alene for at slippe for dem. 9 procent er allerede flyttet på grund af naboerne. Sådan så billedet også ud for to år siden, da Boligsiden.dk første gang undersøgte, om nabokonflikter får os til at rykke teltpælene op.

”Vi laver løbende forskellige undersøgelser af boligejernes forhold til deres naboer, og vi kan tydeligt se, at nabostridigheder forsat er et udpræget fænomen. Der kommer forhåbentlig løsninger i de enkelte nabokonflikter, men som nation lader mængden af konflikter til at være konstant, og det er de samme ting, der irriterer os”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.

Naboer hjælper hinanden i stor stil

Den gode nyhed er, at undersøgelsen fra Boligsiden.dk også viser, at 58 procent synes, at naboerne er helt ok. Det er dermed flertallet, der lever i fred og fordragelighed med naboerne.

”Der er tit fokus på nabokonflikter og problemer i naboskabet, men vi skal huske på, at langt over halvdelen har et uproblematisk forhold til naboen. Især er vi rigtig gode til at hjælpe hinanden i ferieperioderne. Hele 92 procent af brugerne på Boligsiden.dk hjælper naboen på en eller anden måde, når naboen er på ferie fx ved at tømme postkassen, vande blomster, holde ekstra øje med boligen etc.”, siger Birgit Daetz.

Sådan gjorde vi
På Boligsiden.dk stillede vi i perioden 10. – 15. september 2015 spørgsmålet: ” Er du så træt af dine naboer, at du overvejer at flytte alene for at slippe for dem?” 1.253 svarede, og svarene fordelte sig sådan her:

Nej, mine naboer er helt ok: 58 %

Ja, jeg overvejer at flytte: 30 %

Jeg er allerede flyttet pga. mine tidligere naboer: 9 %

Andet / ved ikke: 3 %

På Boligsiden.dk stillede vi i perioden 18. – 24. juni 2015 spørgsmålet: ”Hvad generer dig mest ved din nabo?” 1.119 svarede, og svarene fordelte sig sådan her:

Min nabo generer mig ikke ikke: 33 %

Støj: 24 %

Naboens hund/kat/dyr: 11 %

Lugt (fra grill, skorsten, tobak…): 10 %

Naboens børn: 9 %

Bunker af rod / affald hos naboen: 7 %

Naboen respekterer ikke skellet: 4 %

Andet: 3 %

Find mere om