Hver tredje tror på stabile priser

Foto: Boligsiden

35 procent af de adspurgte i en undersøgelse blandt brugerne af Boligsiden forventer, at parcelhuset vil holde prisen inden for de kommende seks måneder. Det er en fremgang fra sidste undersøgelse i sommer.

Optimismen breder sig. Mere end hver tredje, der deltog i en undersøgelse, som Boligsiden har gennemført blandt sine brugere, svarer, at de regner med priser på parcelhuse er stabil de kommende seks måneder. Det er en stigning på 4 procentpoint i forhold til tilsvarende undersøgelse, som blev gennemført for to måneder siden. I samme periode er andelen, der tror på stigende priser det kommende halve år, steget fra 30 procent til 35 procent.

”35 pct. af de adspurgte svarer, at de tror prisen på et parcelhus vil være stabile det næste halve år. Det er en stigning i forhold til for to måneder siden, hvor vi stillede det samme spørgsmål. Dengang var det cirka 31 procent, som troede på stabile priser”, forklarer Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Inden for det kommende halve år forventer ligeledes 35 procent af de, der svarede på boligsidens undersøgelse, at boligpriserne vil stige. Besvarelserne fordeler sig med 6,5 procent, som forventer prisstigninger på parcelhuset på mere end 4 procent, mens 28,5 procent regner med, at priserne vil stige 1-4 procent. Det er denne gruppe, der i dag udgør en større andel af respondenterne.

Færre tror på prisfald

Samtidig er der en mindre andel af respondenter, der nu tror på faldende priser, når man sammenligner med Boligsidens undersøgelse for godt to måneder siden.

”Overordnet set tyder det på, at mange af de deltagende brugere er vandret fra troen på faldende priser til uændrede eller stigende priser. Andelen af respondenter, der regner med prisfald er nemlig faldet fra knap 39 procent i juli-undersøgelsen til nu 30 procent,” siger Birgit Daetz og slutter:

”Vi ved fra ejendomsmæglerne, at handelsaktiviteten er steget, og det sker samtidig med at optimismen eller forventningen om de stigende parcelhuspriser også er steget i markedet. Det er især i storbyerne – med København som lokomotiv – at salget er stigende. Visse kæder rapporterer om stigninger i salget på over en femtedel i forhold til sidste år. Og dermed er salget på vej tilbage til det, vi kalder normale tilstande. Så jo, optimismen breder sig stille og roligt.”

Find mere om