Huskøberne i de små samfund orienterer sig også efter de store byer

Foto: Boligsiden.

Når danske huskøbere bosætter sig i mindre byer, er mange af dem samtidig opmærksomme på afstanden til den nærmeste store by. Det viser en ny afstemning blandt mere end 1.000 brugere af Boligsiden.

Hele 42 procent har i afstemningen svaret, at afstanden til den nærmeste store by spiller en rolle, når de leder efter et hus i en mindre by.

”Det kan måske lyde lidt paradoksalt, at de købere, der vil ud og bo i nogle af de små samfund, også er interesseret i afstanden til den store by. Men det giver egentlig meget god mening. For mange er kontakten til bylivet måske ikke så afgørende i dagligdagen. Alligevel kan det være vigtigt at have en stor by nogenlunde tæt på, så der er mulighed for at købe stort ind, gå i tøjbutikker og have lidt større muligheder i fritids- og foreningslivet,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Villighed til at pendle til arbejde

Ser vi på de øvrige svar i afstemningen, giver det derfor også rigtig god mening, at der blot er otte procent, der svarer, at de kigger efter jobmuligheder, når de leder efter hus i en mindre by.

”At der er så få, der kigger på jobmulighederne i de små samfund, hænger nok netop sammen med orienteringen mod de større byer. Her er der typisk flere jobs til forskellige typer af arbejdstagere. Bolig og job hænger uløseligt sammen for de fleste familier, men vi ved også fra tidligere undersøgelser, at danskerne i højere grad end tidligere er villige til at pendle fra bolig til job,” siger Birgit Daetz og fortsætter:

”Den tendens er nok ikke blevet mindre i coronatiden, hvor det er blevet åbenbaret for mange danskere og danske arbejdsgivere, at hjemmearbejde kan fungere som et godt supplement til fysisk fremmøde.”

Gode skoler er i høj kurs

Danskerne er altså villige til at pendle til arbejde, men når det kommer til, hvor familiernes børn skal gå i skole, er det lokale i langt højere grad vigtigt. I afstemningen svarer 19 procent således, at der bliver skelet til, om der er gode skoler i området.

”For at tiltrække borgere til de små samfund er det vigtigt, at der er gode lokale skoler, som huskøberne kan se deres børn trives i. For nogle købere kan en god skole være det sidste, der får dem til at underskrive købsaftalen. Det er altså trivslen og det nære, der er med til at afgøre, hvor familierne bosætter sig, mens job og karrieredrømme i langt højere grad kan realiseres andre steder,” siger Birgit Daetz.

Sådan gjorde vi:

Afstemningen er foretaget blandt Boligsidens brugere i perioden 2. marts til 14. april.

I alt 1.020 deltagere har svaret på spørgsmålet: “Hvis du leder efter et hus i en mindre by, hvad kigger du så efter?”

Foruden de svarmuligheder, som er angivet her, har yderligere 537 deltagere svaret, at de ikke kigger på hus i en mindre by. De stemmer er sorteret fra i den endelige opgørelse.

Find mere om