Flere brugere tror på prisstigninger

Foto: Boligsiden

En ud af tre brugere af www.boligsiden.dk tror, at huspriserne stiger i løbet af det næste halve år. For et halvt år siden troede blot 7 pct. på prisstigninger.

Der er flere, der tror på prisstigninger på villaer og rækkehuse – i hvert fald de næste mange måneder. Det er resultatet af  en undersøgelse af prisudviklingen blandt brugerne af www.boligsiden.dk.

Boligsiden.dk spurgte sine brugere, hvordan de regner med, at huspriserne vil udvikle sig i de kommende seks måneder. Flere end 30 pct. af de deltagende vurderer, at huspriserne vil stige eller endda stige meget.

1/3 tror på prisstigninger

”Det største flertal – nemlig 31 pct. af de adspurgte – tror på, at priserne vil holde sig uændret hen over de kommende seks måneder. En lidt mindre gruppe på knap 24 pct. tror, at priserne vil stige med 1 til 4 pct. Og så er der 7 pct., som ligefrem forventer stigninger på over 4 pct.”, fortæller Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos www.boligsiden.dk.

Læs også: 80 pct. af Boligsidens brugere tror ikke på fremgang på boligmarkedet i 2012

Mens en tredjedel tror på uændrede huspriser, og en tredjedel forventer prisstigninger, så er der en lige så stor gruppe, som ser noget mere pessimistisk på udviklingen frem til starten af næste år.

”Det hører med til billedet, at der er næsten 38 pct. af de deltagende brugere, som ikke har tillid til, at priserne bare kan holde niveau. Og ser man på det samlede antal svar i undersøgelsen, er det næsten en fjerdedel af deltagerne, som tror på prisfald på 1 til 4 pct. i de kommende måneder. Dertil kommer en gruppe på knap 16 pct., som forventer prisfald på mere end 4 pct.”, siger Birgit Daetz.

Billedet vendt totalt på hovedet

Det rokker imidlertid ikke ved, at mange brugere på kort sigt ser positivt på prisudviklingen, og ser man godt et halvt år tilbage,  var det kun 7 pct., der tilkendegav, at de troede på prisstigninger i løbet af 2012.

”Da vi i december måned spurgte brugerne om deres forventninger til boligmarkedet i indeværende år, tilkendegav kun 7 pct., at de så positivt på udviklingen. I dag er billedet altså ændret, idet det nu er over 30 pct., der tror på stabilitet eller ligefrem prisstigninger. Den udvikling er af stor betydning for boligmarkedet; genvinder vi troen på, at tingene kan lade sig gøre, har det positiv afsmitning på markedet”, slutter Birgit Daetz.

I alt deltog 1.697 brugere af www.boligsiden.dk i undersøgelsen.

Find mere om