Boligsidens brugere er blevet mere optimistiske

Foto: Boligsiden

Boligsiden.dk har igen spurgt brugerne om deres holdning til boligmarkedet det kommende år. På blot et år er andelen af brugere, der tror på prisstigninger, steget til 22,5%. For et år siden troede under 7% af brugerne på prisstigninger.

”Vi oplever, at der er kommet større tiltro til boligmarkedet det seneste år. En del af forklaringen er, at 2012 har budt på stigende priser på ejerlejligheder. For villaer og rækkehuse er prisfaldet også stoppet – de landsdækkende kvadratmeterpriser har svinget med mindre end 250 kr. i det forgangne år”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Boligsiden.dk spurgte sine brugere: ” Hvad er dine forventninger til boligmarkedet i 2013?” Tilsvarende undersøgelse blev gennemført for et år siden for 2012.

Resultatet viste, at der på et år er kommet en betydelig stigning i brugere, der igen tror på boligmarkedet. 40% af brugerne er i dag optimistiske omkring boligpriserne og muligheden for at handle sin bolig. For et år siden troede kun 16% af brugerne på prisstigninger og stigende handelsaktivitet.

Resultatet af undersøgelsen var også, at færre brugere tror på yderligere nedgang på boligmarkedet. Andelen af brugere, der forventede prisfald på boligerne, ligger nu på under 25% – det er 13%-point færre end sidste år. Tilsvarende er andelen af brugere, der tror på, at det bliver sværere at sælge boligen faldet til 8%, og ligger dermed 10 %-point under sidste års niveau.

”2012 har været et godt år for ejerlejlighederne. Salgstiden er faldet med mere end 10% og ligger nu på 154 dage. De landsdækkende salgstider for villaer og rækkehuse er steget en anelse – fra 220 dage til 231 i januar 2013. Udviklingen af især salgstiden på ejerlejlighederne er også med til at øge troen, at man kan sælge bolig,” tilføjer Birgit Daetz.

Find mere om