Boligkøberne forventer stigende huspriser i 2018

Foto: Boligsiden

I hvilken retning bevæger huspriserne sig i løbet af 2018? I en afstemning blandt brugerne på Boligsiden.dk fremgår det, at næsten 70 procent tror, at priserne vil stige.

Boligpriserne har i store dele af landet fulgt en opadgående kurve henover de seneste år. En opgørelse fra Boligsiden.dk viser, at prisen på huse, ejerlejligheder og fritidsboliger er steget henholdsvis 4,6, 8,8 og 7,7 procent på landsplan fra januar 2017 til januar i år. Men hvad kan vi forvente af udviklingen det kommende år?

I en afstemning blandt brugerne på Boligsiden.dk svarer 47 procent, at de forventer, at huspriserne kommer til at stige mellem en og fem procent i 2018, mens 20 procent forventer en stigning på mere end fem procent. To ud af tre tror dermed, at huspriserne endnu ikke har nået et loft. Det er væsentlig flere end for et år siden, hvor under halvdelen i en lignende afstemning svarede, at de forventede stigende priser.

”Min forventning er, at der stadig er plads til prisstigninger på boligmarkedet. Vi ved af erfaring, at prisstigninger bevæger sig i bølger, der typisk begynder i København og Aarhus og sidenhen breder sig ud i landet. Den proces kan godt tage nogle år, hvilket betyder, at effekten af det høje prisniveau i byerne først har ramt visse af de ydre dele af Danmark inden for det seneste år,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk, og fortsætter:

”Når priserne stiger, udvider køberne typisk deres søgeområde for at maksimere mulighederne inden for deres økonomiske rammer, og på den måde flytter køberne sig langsomt længere og længere ud i landet. Og når efterspørgslen stiger, følger priserne trop.”

Prisfald på over fem procent

Blandt de brugere, der har afgivet svar, forventer 14 procent, at huspriserne forbliver uændrede, og nogenlunde ligeså mange er en smule mere skeptiske, idet de tror, at priserne vil tage et dyk henover året. Hele syv procent forventer, at priserne vil falde mere end fem procent.

Ejer man en bolig, der er vurderet til tre millioner kroner, svarer et fald på fem procent til en værdireduktion på 150.000 kroner.

”Den stigende rente vil formentlig få en effekt på boligsalget, da det bliver dyrere at låne penge, men der er ikke noget i markedet, der på nuværende tidspunkt indikerer, at vi kommer til at opleve mærkbare prisfald. Men vi har siden efteråret set, at huspriserne ikke stiger i samme tempo som tidligere, og den tendens vil fortsætte,” siger Birgit Daetz.

Sådan gjorde vi:

Afstemningen er foretaget blandt brugerne på Boligsiden.dk i perioden 24. januar til 31. januar 2018. I alt er der afgivet 1.066 svar til spørgsmålet: ”Hvad er dine forventninger til udviklingen i priserne på huse i 2018?” Svarene fordeler sig således:

Find mere om