Afdæmpede forventninger til boligmarkedet i 2016

Foto: Boligsiden.

Vi har nedjusteret forventningerne til boligmarkedet i 2016. Færre i år tror på prisstigninger og flere bolighandler, viser ny undersøgelse fra Boligsiden.dk. Alligevel er der optimisme at spore.

Et bragende godt år på boligmarkedet i 2015 er ikke steget de boliginteresserede til hovedet. En ny undersøgelse blandt brugerne på Boligsiden.dk viser, at 38 procent vurderer, at boligpriserne vil stige, hvis man kigger et år ud i fremtiden. Det er lidt færre end sidste år, hvor en tilsvarende undersøgelse blev gennemført.

Samtidig tror kun 21 procent, at der vil blive handlet flere boliger i 2016 end i 2015. Året inden troede 25 procent på et stigende antal bolighandler, når de kiggede i krystalkuglen.

”Selvom forventningerne til 2016 er lidt mere moderate, end forventningerne til 2015 var, er der stadig overordnet optimisme. Det er fortsat et flertal, der tror på fremgang i priser og antallet af handler, hvilket stemmer godt overens med økonomernes forventning til svagt stigende priser hen over året”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.

Frygten for ikke at kunne sælge boligen stiger

Der er dog et område, hvor optimismen ikke slår igennem. Det er frygten for ikke at kunne sælge boligen. I undersøgelsen svarer 8 procent, at de tror, det bliver sværere at sælge en bolig i år. Vi skal tilbage til forventningerne til boligmarkedet i 2012 for at finde en højere andel, der tror, det bliver sværere at sælge.

”Det er påfaldende, at flere tror, det bliver sværere at sælge boligen set i lyset af, at en af de mest markante tendenser i 2015 var, at der var fremgang i antallet af bolighandler i næsten hele landet”, siger Birgit Daetz, og fortsætter:

”Trods fremgangen i antallet af bolighandler også i yderområderne er der dog stadig en tendens til polarisering, hvor boligmarkederne i henholdsvis byen og på landet kører i forskellige tempi. Det er derfor ikke usandsynligt, at det i nogle områder bliver sværere at få solgt boligerne”, siger Birgit Daetz.

Sådan gjorde vi

På Boligsiden.dk stillede vi i perioden 29. december 2015 – 4. januar 2016 spørgsmålet: ”Hvad er dine forventninger til boligmarkedet i 2016?” 1.348 svarede, og svarene fordelte sig sådan her:

SvarProcent
Boligpriserne stiger38
Der handles flere boliger end i 201521
Boligmarkedet bliver på samme niveau som nu18
Boligpriserne falder13
Det bliver sværere at sælge sin bolig8
Andet / Ved ikke2

(Kilde: Boligsiden)