Sådan får du tilskud til energirenovering og fradrag for boligforbedringer

Familiens varmepumper

Foto: Pixabay

Du kan få tilskud på op til 30 procent af investeringen til en række grønne boligforbedringer. Se, hvordan du kan få tilskud og fradrag.

Du kan få tilskud fra Bygningspuljen – ELLER håndværkerfradrag

Der findes to landsdækkende ordninger, du kan søge, når du vil energirenovere din bolig eller skifte til en mere klimavenlig varmeform: En tilskudsordning og en fradragsordning.

 • Tilskud til energiforbedringer
  Du kan få tilskud svarende til op til 30 procent af investeringen i energiforbedringer af helårsboliger fra den såkaldte Bygningspulje, som blev lanceret af Energistyrelsen i oktober 2020 for at få flere boligejere til at energirenovere.
 • Håndværkerfradrag
  Du kan trække arbejdsløn til energirenoveringer og klimatiltag fra i skat i både helårsbeboelse, sommerhuse og andre fritidshuse. Gå til afsnit om håndværkerfradrag.

Du kan ikke få både tilskud og fradrag til det samme projekt.

Hvem kan få tilskud?

Du kan søge tilskud fra Bygningspuljen til forbedringer i både huse, lejligheder og andre boliger, så længe det er helårsbeboelse. Du kan altså ikke få tilskud til energiforbedringer af dit sommerhus.

Du kan søge som:

 • Privatperson
 • Andelsforening
 • Ejerforening i etageejendom
 • Virksomhed
 • Forening
 • Legat
 • Selvejende institution

Hvilke energirenoveringer kan du få tilskud til?

Du kan få tilskud til at isolere huset bedre, få klimavenlig varme eller spare energi i den daglige drift.

Energiforbedringer, du kan få tilskud til:

Isolering

 • Ydervægge (dog ikke hulmursisolering)
 • Tag og loft inkl. skunk og skråvægge
 • Terrændæk
 • Sokkel
 • Skifte facadevinduer
 • Skifte yderdøre med glas, f.eks. terrassedøre
 • Skifte ovenlysvinduer
 • Forsatsramme eller koblet ramme på 1 lags vinduer

Klimavenlig varme

 • Luft til vand-varmepumpe
 • Jord til væske-varmepumpe

Drift

 • Ventilation med varmegenindvinding
 • Varmegenindvinding fra udsugning med varmepumpe
 • Vandbårne radiatorer/gulvvarme

​Hvor meget kan du få i tilskud?

Tilskuddene er fastsat af Energistyrelsen med udgangspunkt i markedspriser for de enkelte tiltag og dækker op til 30 procent af din investering. Du får udbetalt faste tilskudsbeløb, som afhænger af størrelsen og typen af din boligforbedring. Dit tilskudsbeløb bliver ikke påvirket af, hvilken håndværker du vælger.

Eksempler på typiske tilskud i 140 m2 hus:

BoligforbedringTilskudInvesteringspris uden tilskud
Isolering af massiv ydervæg60.000 kr.200.000 kr.
Efterisolering af loft17.000 kr.55.000 kr.
Udskiftning af vinduer68.000 kr.225.000 kr.
Skift til luft til vand-varmepumpe28.000 kr.95.000 kr.

SparEnergi.dk kan du:

 • beregne, hvad du selv kan få i tilskud
 • se, hvad du kan forvente at spare på el- og varmeregningen
 • se, hvordan du søger

Sådan får du håndværkerfradrag

Med håndværkerfradraget kan du trække arbejdsløn til energiforbedringer af din bolig fra i skat. Du kan få fradrag for forbedringer i både lejligheder, huse, sommerhuse og andre fritidshuse.

Fradraget er 12.000 kroner om året per person i din husstand. Hvis I f.eks. bor to voksne og et barn over 18 år i din husstand, kan I få fradrag på 36.000 kroner per år.

Du kan kun få fradrag for arbejdsløn – ikke for materialer. Fradragets værdi er cirka 26 procent. Så hvis dit håndværkerfradrag er 3.000 kroner, sparer du cirka 780 kroner i skat.

Når du vil søge fradrag, må du ikke betale kontant. Betal elektronisk med f.eks. dankort, MobilePay eller netbank og gem din dokumentation for det udførte arbejde.

Eksempler på energiforbedringer, hvor du kan få håndværkerfradrag, men ikke tilskud fra Bygningspuljen

 • Hulmursisolering
 • Isolering af krybekælder op mod gulv
 • Udskiftning af radiatorer og termostatventiler (dog ikke el-radiatorer)
 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere, solceller og husstandsvindmøller
 • Klimasikring som f.eks. regnvandsfaskiner

Læs mere og registrer dit håndværkerfradrag på skat.dk.

Denne artikel er skrevet af Energistyrelsens rådgivningstjeneste SparEnergi.dk.

Udgivet: 15. oktober 2020
Opdateret: 14. oktober 2020

Kan du bruge det, du læser?

Vi er kede af, at du ikke kunne bruge artiklen

Lad os gøre det bedre.

Fortæl os, hvad der kan gøre artiklen mere brugbar for dig?