Skrevet af Boligsiden
presse@boligsiden.dk
Opdateret d. 3. april 2024

Når du ser en bolig på Boligsiden, du er interesseret i, kan du finde et afsnit om potentiel jordforurening på grunden, men hvad skal du egentlig være opmærksom på? Bliv klogere her.

Hvorfor er det vigtigt at tjekke for jordforurening?

Inden du køber en bolig, er det afgørende, at du tjekker, om grunden boligen står på en forurenet grund. Det kan du let gøre på Boligsiden, der får miljødata fra Danmarks Miljøportal og landets fem regioner, som kortlægger jordforurening på grunde i Danmark.

Tryk på kortet på den adresse, du vil se informationerne om jordforurening for. Vælg, om du vil se mistanke eller dokumenteret jordforurening.

Det er vigtigt at vide, om grunden er forurenet, hvis du for eksempel planlægger at bygge på grunden. For er den forurenet, er der nogle særlige regler om, hvordan du flytter jord, fliser og lignende.

Er der jordforurening i grunden, er det ikke sikkert, at den skal renses, eller at forureningen udgør en sundhedsrisiko for dig og din familie, men det kan være, at du skal være opmærksom på, om du kan dyrke grøntsager og frugttræer i haven.

Det er regionerne, der står for kortlægningen af jordforureningen. Det gør de på to såkaldte vidensniveauer V1 og V2. Det er også regionerne, der står for eventuel oprydning eller tiltag, der kan mindske risikoen ved at opholde sig på forurenede arealer.

Hvad betyder jordforurening V1?

Hvis en grund bliver stemplet som jordforurenet på vidensniveau 1, betyder det, arealet måske er forurenet. På vidensniveau 1 er der viden om, at der har været aktiviteter på arealet eller andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening.
På dette niveau har man altså blot en mistanke om, at der kan være jordforurening på grunden.

Hvad betyder jordforurening V2?

På vidensniveau 2 er der dokumentation for, at jordforureningen er af en art og koncentration, at den kan være skadelig for mennesker og miljø. Er der jordforurening på vidensniveau 2 i grunden, vil den være betegnet som lettere forurenet.
Det er vigtigt at understrege, at det ikke betyder, at grunden så også udgør en sundhedsrisiko for dig og din familie. For at blive mere sikker på det, kan regionerne lave en nuancering. Ejer du en grund, der er kortlagt på vidensniveau 2, men ikke er nuanceret, kan du bede regionen om at lave en nuancering.

Er jordforureningen F0, F1 eller F2, og hvad betyder det?

F0: Forureningen udgør ingen risiko for brug af hus og have, idet forureningen ligger sådan, at du ikke kommer i direkte kontakt med den ved almindelig brug af haven. Forureningen har ingen sundhedsmæssig betydning og påvirker ikke indeklimaet i din bolig. Regionen foretager heller ikke flere undersøgelser eller oprensninger, medmindre den truer værdifuldt grundvand.
F1: Forureningen udgør ingen risiko for brug af hus og have, hvis du følger nogle simple råd. I forhold til F0 er jorden i overfalden på en grund med stemplet F1 lettere forurenet. Det betyder dog ikke noget for brug af hus og have. Regionen foretager heller ikke flere undersøgelser eller oprensninger, medmindre den truer værdifuldt grundvand.
F2: Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko for brug af hus og have. F2 kan også betyde, at forureningen skal undersøges nærmere. Forureningen ligger så tæt på jordoverfalden, at du kan komme i kontakt med den. Forureningen kan også påvirke indeklimaet i din bolig. Forureningen skal undersøges nærmere, inden regionen kan afgøre, om den er et problem, og om den skal renses op. Det kan være en proces, der tager mange år.

Gode råd til dig, der bor på jordforurenet grund i kategori F1 og F2

Er din grund forurenet i kategori F1, kan du godt dyrke grøntsager i haven og have frugttræer, hvis du følger disse råd, som Region Nordjylland har udarbejdet:
Vaske grøntsager grundigt, før du tilbereder og spiser dem,
Skrælle kartofler, gulerødder og andre rodfrugter, før du tilbereder og spiser dem,
Skylle bær og frugter grundigt, før du spiser dem,
Undgå at dyrke jordbær og krydderurter i lettere forurenet jord, da de er svære at gøre helt rene. Brug i stedet krukker og plantesække med ren jord.
Er din grund forurenet i kategori F2, bør du ikke dyrke grøntsager og have frugttræer i haven.
Når der er tale om både lettere forurenet og meget forurenet jord, skal du sørge for, at…:
Børn ikke har kontakt med den forurenede jord. Indret et legeområde med ren jord, læg fast bund i sandkassen og sørg for, at børnene vasker hænder, når de har leget ude.
Undgå at få jord med indendørs. Brug arbejdstøj, handsker og fodtøj ved havearbejde. Tag skoene af, når du går ind.
Dække bar jord. Læg fliser, sand, grus eller barkflis, eller så en tæt græsplæne.

Når du kigger på bolig

Hvis du er på boligjagt, skal du ikke lade dig skræmme af de mange forkortelser i forbindelse med jordforurening. Især ikke hvis du kigger på bolig i en byzone, der fra 2008 blev klassificeret som lettere forurenet som følge af ”diffus forening” fra trafik og industri.

Hvis du kontakter ejendomsmægleren på den bolig, du er interesseret i, kan vedkommende altid hjælpe dig med mere information. Ejendomsmægleren har nemlig pligt til at oplyse om – eller skaffe oplysninger om – eventuel jordforurening og kortlægning af grunden, boligen ligger på.