Boligpriserne fortsætter den nedadgående tendens i august

Foto: Boligsiden

Nye tal fra Boligsidens Markedsindeks viser, at priserne på ejerlejligheder falder med 1,6 procent i august. Samtidig er priserne for villaer og rækkehuse dalet med 0,5 procent på landsplan, mens vi for første gang i lang tid ser en negativ prisudvikling på sommerhuse.

Nye august-tal fra Boligsidens Markedsindeks viser, at salgspriserne bevæger sig i en nedadgående retning for anden måned i træk – denne gang for samtlige boligtyper i Danmark. 

De seneste tal viser nemlig, at prisfaldet på ejerlejligheder fortsætter i samme takt, som det gjorde i juli, med et fald på 1,6 procent den seneste måned. Omvendt er faldet reduceret til 0,5 procent for salgspriserne på huse i august.

Den seneste udvikling skal ses i lyset af tallene fra juli måned, som for første gang i mange måneder bød på et fald i salgspriserne på 1,5 procent for ejerlejligheder og 1,0 procent for villaer og rækkehuse. 

“Vi ser en fortsættelse af den udvikling, vi har iagttaget den seneste tid; at boligmarkedet bevæger sig ind i en ny fase efter et par år med en hæsblæsende handelsaktivitet,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer: 

“I takt med at den økonomiske situation med rentestigninger, inflation og højere energipriser fylder mere blandt befolkningen, sker der også en ændring på boligmarkedet. Køberne kan ikke nødvendigvis blive godkendt til de samme beløb i banken, som de kunne for blot få måneder siden. Det lægger en dæmper på handelsaktiviteten, og samtidig stiger udbuddet. Dermed kommer køber og sælger også længere fra hinanden end tidligere, og det kommer til udtryk i form af flere prisjusteringer og større nedslag.”

Prisfald på ejerlejligheder i København

Ser vi nærmere på salgspriserne for ejerlejligheder, har Københavns Kommune lidt et fald på tre procent i august måned, mens der for Frederiksberg Kommune er tale om et fald på to procent i samme periode.

Til gengæld har der i løbet af den seneste måned været en stigning på to procent på salgspriserne for ejerlejligheder i Aarhus Kommune samt en stigning på én procent i Odense Kommune, mens markedet for ejerlejligheder er stagneret i Aalborg Kommune.

”Det er i København, at vi har set de højeste prisstigninger i løbet af de seneste år, og her vil noget som rentestigningerne især kunne mærkes på de boligkøbere, der er interesseret i København. Det vil alt andet lige også påvirke prisniveauet,” siger Birgit Daetz og tilføjer:

“Oftest er det sådan, at udviklingen på boligmarkedet først bryder ud i og omkring København, hvorefter tendenserne spreder sig som ringe i vandet til resten af Danmark. Det er derfor ikke usandsynligt, at vi kommer til at opleve et prisfald i de øvrige storbykommuner fremover.”

Mindre fald i huspriserne

Salgspriserne for villaer og rækkehuse er dalet med 0,5 procent i august, og der er således tale om et mindre fald sammenlignet med juli måned.

Dykker man nærmere ned i tallene er der i 50 ud af de 98 kommuner tale om et fald i priserne den seneste måned, mens priserne er på et uændret niveau for 15 af landets kommuner. Fælles for de kommuner er, at de er placeret bredt ud over hele landet.

For 29 kommuner er der tale om en stigning i salgsprisen, mens der mangler tilstrækkeligt med data for at kunne se en tendens for de resterende fire kommuner.

Her kan du gå på jagt i prisudviklingen på villaer og rækkehuse i din egen kommune:

Sommerhusmarkedet falder mere til ro

Som noget nyt kan vi i markedsindekset for august måned se, at der for første gang i lang tid er et minus foran salgspriserne for sommerhuse. Dog kun en ganske beskeden ændring på minus 0,3 procent.

”Det er ikke usædvanligt, at vi ser sommerhusmarkedet aftage så småt denne tid på året. Vi bevæger os ind i en tid, hvor priserne går ned, fordi sommerhuse er så sæsonbetonet, at det ligger færre på sinde i at købe et sommerhus i efteråret og vinterhalvåret,” siger Birgit Daetz.

Selv om priserne synes at have taget et mindre dyk i august måned, er salgspriserne for alle tre boligtyper over sidste års niveau.

Prisudvikling på boligmarkedet i august 2022:

BoligtypeSalgspris (kr. pr. kvm.)Ændring seneste måned*Ændring seneste år
Villaer/rækkehuse17.604-0,50%1,90%
Ejerlejligheder34.632-1,60%0,80%
Sommerhuse23.165-0,30%4,80%

(*Boligsidens Markedsindeks beregnes ud fra et tre-måneders glidende gennemsnit. Kilde: Boligsidens Markedsindeks)

Om Boligsidens Markedsindeks:

  • Boligsidens Markedsindeks er en opgørelse af den gennemsnitlige kvadratmeterpris, salgstid og prisnedslag for typisk flere end 85% af alle handler indberettet af ejendomsmæglerne til Boligsiden.
  • Beregningerne oplyses kun for kommuner, hvor der er indberettet mindst fem handler inden udløbet af måneden.
  • Værdierne beregnes først som et simpelt gennemsnit pr. måned af handlerne for hver kommune. Der medtages kun boliger med en kvadratmeterpris mellem 1.000 og 200.000 kr., salgspris mellem 100.000 kr. og 25.000.000 kr. og areal mellem 25 kvadratmeter og 750 kvadratmeter. For kommuner uden handler indgår den seneste måned med handler i beregningerne. Er der ingen tidligere værdier, udelades kommunen af beregningerne.
  • Herefter beregnes værdierne for landsdele, regioner og hele landet som et gennemsnit af kommunerne vægtet efter boligbestanden. I boligbestanden medtages kun private boliger ejet af privatpersoner eller interessentskaber.
  • Endelig udregnes et 3-måneders glidende gennemsnit.
  • Kvadratmeterpriserne og prisnedslaget pr. kvadratmeter beregnes med Finanstilsynets vægtede etageareal for de boliger, hvor det er muligt. Hvis dette ikke er muligt, beregnes værdierne med boligarealet, som det er oplyst på boligsiden.dk.
  • Salgspriserne i Boligsidens Markedsindeks er ikke justeret for inflation.