Olie- og gasopvarmede huse fylder mere i det samlede udbud

Hus til salg

Foto: Unsplash

Villaer opvarmet med naturgas eller olie udgør i dag en større andel af det samlede antal huse til salg sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Det viser en ny opgørelse fra Boligsiden.

Det er formentlig gået de færrestes næse forbi, at priserne på naturgas og olie er steget kraftigt i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine tilbage i februar måned i år.

Det har haft stor indflydelse på varmeregningen hos de mange boligejere, der har et hus, som er opvarmet med enten naturgas eller olie.

Næste spørgsmål i den forbindelse er så, hvordan det viser sig i aktiviteten for netop disse boliger, når de skal sælges eller købes.

Der synes at være en mindre tendens til, at salgspriserne er faldet en smule for disse huse sammenlignet med huse med anden opvarmningsform.

Samtidig lader det til, at de olie- og gasopvarmede huse fylder lidt mere i det samlede udbud af huse.

Hver tredje villa til salg er olie- eller gasopvarmet

En ny opgørelse fra Boligsiden viser således, at andelen af olie- og gasopvarmede boliger i det samlede antal huse til salg er blevet større.

Kigger vi i første omgang på oktober måned sidste år, udgjorde de olie- og gasopvarmede boliger dengang 29 procent af det samlede antal villaer til salg. Men den andel har siden været svagt stigende og ligger i oktober 2022 på 33 procent.

”Andelen af gas- og olieopvarmede boliger til salg lader til at vokse en smule. Det hænger sammen med, at der har været lidt flere sælgere af denne slags huse siden foråret, og det sker samtidig med, at salget af olie- og gasopvarmede huse har fulgt nogenlunde samme udvikling som de øvrige hustyper,” forklarer Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

(Grafen viser andelen af villaer til salg fordelt efter opvarmningskilde. Som det fremgår, er andelen af udbudte villaer, der er opvarmet med enten olie eller naturgas, blevet større i de seneste år – især fra februar 2022 og frem til i dag. Kilde: Boligsiden)

Flest til salg på Sjælland

Kigger vi nærmere på, hvor de olie- og gasopvarmede boliger er til salg henne, gælder det især i Region Sjælland og i Region Hovedstaden, hvor de olie- og gasopvarmede huse fylder mest i det aktuelle udbud af huse.

I oktober udgjorde den type af huse nemlig 72 procent af de aktuelle villaer til salg i både Region Sjælland og Region Hovedstaden, hvorimod andelen er mellem 32 og 46 procent i de resterende tre regioner.

”Naturgas og olie er steget betydeligt i pris, og det kan være svært at forudsige, hvordan varmeregningen for de huse ser ud i den kommende fremtid. Det kan have fået flere sælgere i de to regioner, som i forvejen er præget af høje salgspriser for huse, til mere aktivt at søge efter en billigere opvarmningsform og derfor sætte huset til salg,” siger Birgit Daetz.

Den gode nyhed er, at salget af huse med olie- og gasopvarmning ikke synes at være gået mere i stå end andre hustyper.

”De seneste måneder har budt på en generel opbremsning i salget af huse, men vi ser ikke et større fald for de olie- og gasopvarmede huse end for de øvrige hustyper. Vi kan se et mindre fald i de gennemsnitlige salgspriser for huse med olie- og gasopvarmning, men det kan omvendt give mere plads i budgettet hos køberne til, at de kan energioptimere huset til en anden opvarmningskilde, hvilket kan give en økonomisk gevinst på sigt,” siger Birgit Daetz.