Lejlighedsmarkedet udvikler sig som før corona

Foto: Boligsiden

Udviklingen på markedet for ejerlejligheder er stort set identisk med årene før corona, og det har den været siden før sommerferien. Det viser Boligsidens ugetal.

Det gik over stok og sten på ejerlejlighedsmarkedet i efteråret 2020 og foråret i år, men Boligsidens ugetal viser, at udviklingen nu er normaliseret, og at den har været det i et stykke tid.

De nyeste ugetal for uge 36 viser, at der er en meget lille forskel på både antallet af solgte lejligheder og antallet af nye til salg, når vi sammenligner med gennemsnittet for samme i uge i 2015 til 2019 – årene før corona.

”Når vi dykker ned i ugetallene, kan vi se, at lejlighedsmarkedet siden før sommerferien har udviklet sig, som det plejer. Uge for uge har afvigelsen i forhold til tidligere været meget lille. Det gælder især for solgte, men også for nye lejligheder til salg. Lejlighedsmarkedet udvikler sig altså igen på en måde, der minder meget om det, vi kendte før corona,” siger Kasper Fredløv Sonberg, der er boligøkonom hos Boligsiden.

Normal udvikling kan fortsætte

Ugetallene viser, at normaliseringen af lejlighedsmarkedet har været i gang i cirka 15 uger. Der har altså været normal aktivitet nu i længere tid, og det styrker troen på, at den nuværende udvikling vil fortsætte, og det vil også forstærke den bevægelse, der har bremset de meget store prisstigninger i særligt de store byer.

”Der var stor aktivitet på lejlighedsmarkedet fra sommeren 2020 sidste år og frem til og med foråret i år. Den aktivitet er stilnet af. Det har ført til en stigning i udbuddet, så der nu er lige så mange lejligheder at vælge imellem som i slutningen af sidste år, og så er priserne de seneste måneder steget langt mindre end tidligere. Tilmed er samfundet åbnet igen efter corona, og det har fjernet den ydre ’forstyrrelse’ af markedet. Derfor forudser vi også, at den nuværende udvikling på lejlighedsmarkedet kan fortsætte de kommende måneder,” siger Kasper Fredløv Sonberg.