Ny boligskat vedtaget: Bliv klogere på den her

boligskat

Foto: Pixabay

Tirsdag vedtog Folketinget et nyt boligskattesystem med virkning fra 1. januar 2024. Her kan du læse mere om, hvad den nye boligskat kan få af betydning for dig som boligejer.

Tirsdag blev en ny boligskat vedtaget, efter denne var til tredje og sidste behandling i Folketinget.

Den nye ejendomsskattelov træder i kraft 1. juli 2023 – dog først med virkning fra 1. januar 2024.

”I cirka 10 år har den nye boligskat været på vej, så det har været længe ventet, og derfor er det i udgangspunktet også positivt, at der nu er noget mere konkret at forholde sig til, efter loven er blevet vedtaget,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, og fortsætter:  

”Det betyder samtidig, at både nuværende og kommende boligejere skal sætte sig ind i et nyt skattesystem, som kan være kompliceret at forstå, men som vil få betydning for, hvor meget man kommer til at betale i boligskat fremover.”

Nye ejendomsvurderinger danner grundlag for boligskatten

Birgit Daetz pointerer blandt andet vigtigheden af de nye ejendomsvurderinger, som skal danne grundlag for, hvor meget boligejerne skal betale i boligskat. Grundlæggende er det sådan, at jo højere vurderingen af ens ejendom er, desto mere skal man betale i boligskat.

”Siden 2011 har ejendomsvurderingerne været suspenderet, hvor der ikke er kommet nye siden da. Det ændrer den nye boligskat på, sådan at boligejerne løbende står til at få nye ejendomsvurderinger fremadrettet. Men eftersom langt de fleste boliger ikke har samme værdi i dag, som de havde i 2011, vil mange opleve, at den nye ejendomsvurdering enten er højere eller lavere, end den, der hidtil har gjort sig gældende,” siger Birgit Daetz.

De nye ejendomsvurderinger er i skrivende stund på vej ud til boligejerne, og efter planen vil ejere af helårshuse, sommerhuse og ejerlejligheder modtage dem inden udgangen af 2023.

De ejendomsvurderinger, som sendes ud i 2023, tager udgangspunkt i boligens estimerede værdi for 1. januar 2020. Altså vil disse ejendomsvurderinger lægge til grund for boligbeskatningen i 2021 til 2023.  

Læs mere om her i Boligsidens guide, som giver svar på centrale spørgsmål, der vedrører de nye ejendomsvurderinger.

Dette kan den nye boligskat betyde for boligejerne

Mange nuværende boligejere vil formentlig erfare, at deres bolig er steget i værdi siden 2011. Det betyder imidlertid ikke, at de umiddelbart vil kunne mærke det på boligskatten ved årsskiftet.

Det er nemlig politisk bestemt, at dem, som ejer en bolig før skæringsdatoen 31. december 2023, ikke vil opleve skattestigninger ved overgangen til det nye boligskattesystem.

For at sikre dette har man blandt andet indført disse tiltag:

  • Lavere skatter: Efter planen skal både ejendomsværdiskatten og grundskylden sættes ned i 2024, så satserne for boligskatten bliver lavere, end de er nu.
  • Forsigtighedsprincip: Der er vedtaget et forsigtighedsprincip, hvor boligejerne i sidste ende kommer til at betale en skat, der svarer til 20 procent under det, der ellers er estimeret på baggrund af de nye ejendomsvurderinger.
  • Skatterabat: Er din bolig steget så meget i værdi, at din nye sats for boligskatten overstiger din nuværende sats, indtræffer en skatterabat, så du ikke skal betale ekstra. Flytter du fra boligen efter 1. januar 2024, falder denne skatterabat bort, ligesom du ikke opnår en skatterabat, når du køber en ny bolig efter 2023.
  • Indfrysningsordning: Boligejere har mulighed for at indefryse eventuelle fremtidige stigninger i boligskatten. Der vil løbe rente på de indefrosne skatter, som først skal betales, når man flytter fra sin ejendom.

Læs mere om her i Boligsidens guide, som giver svar på centrale spørgsmål, der vedrører den nye boligskat for 2024.

Boligkøbere har mulighed for skatterabat

Som nævnt er der vedtaget et hensyn for nuværende boligejere, så de ikke umiddelbart vil mærke overgangen til den nye boligskat økonomisk på grund af blandt andet den omtalte skatterabat.

Og står du på tærsklen til enten at sælge eller købe en bolig, kan netop dette hensyn være af særlig betydning for dig, lyder det fra Birgit Daetz.

”Køber man en bolig med overtagelse efter skæringsdatoen 31. december i år, vil man skulle betale boligskatter efter de nye regler, hvor skatterne især ventes at blive dyrere for både huse og lejligheder nær hovedstadsområdet. I nogle tilfælde kan det for både nye købere på boligmarkedet og dem, som sælger for at købe en ny ejerbolig, derfor være attraktivt at få skatterabatten med sig i boligkøbet,” siger hun.

Opsummering:

Hvornår kommer den nye boligskat?

Den nye ejendomsskattelov træder i kraft 1. juli 2023 – dog først med virkning fra 1. januar 2024.

Hvad skal jeg betale i ejendomsskat 2023?

Du kan på Skat.dk beregne hvor meget du skal betale i Ejendomsskat fremover.
https://www.skm.dk/aktuelt/boligskat/boligskatteberegner/

Hvornår kommer ejendomsskattebillet 2023?

Der vil løbende blive sendt nye ejendomsvurderinger ud til boligejerne i 2023.

De nye ejendomsvurderinger, som sendes ud her, tager udgangspunkt i din boligs estimerede værdi for 1. januar 2020.

Således vil de ejendomsvurderinger, som sendes ud i 2023, lægge til grund for boligbeskatningen i 2021 til 2023.

Planen er nemlig, at der med det nye vurderingssystem løbende vil komme nye, opdaterede ejendomsvurderinger, hvor alle ejendomme i udgangspunktet modtager en ny vurdering hvert andet år.

Find mere om