Ny boligskat 2024: Dette skal du vide

Skrevet af Henriette Hejlskov
hh@boligsiden.dk
Opdateret d. 18. september 2023

Hvad betyder den nye boligskat 2024 for dig som boligejer? Hvordan hænger boligskatten sammen med de nye ejendomsvurderinger, og bliver det dyrere at eje en bolig? Få svarene her.

Ved årsskiftet 2023/2024 ventes et nye boligskattesystem at træde i kraft, som har været længe undervejs.

Men før den nye boligskat efter planen indtræffer 1. januar 2024, er der flere ting, som skal falde på plads.

Det er ting, der vedrører dig som boligejer, da dette kan få væsentlig betydning for dine fremtidige boligskatter.

Boligsiden giver dig her svar på en række centrale spørgsmål om, hvad du bør vide om de nye boligskatter:

Det er oplysninger fra Vurderingsstyrelsen, som danner grundlag for denne artikel. I tilfælde af spørgsmål til artiklens indhold, vil Boligsiden gøre sit bedste for at besvare dem. Boligsiden henviser samtidig til Vurderingsstyrelsen for yderligere oplysninger.

LÆS OGSÅ: Nye ejendomsvurderinger: Dette skal du vide   

Bliv klogere på de nye boligskatter:

Hvorfor ændres boligskatten i 2024?
Danske boligejere betaler blandt andet boligskat på baggrund af værdien af ens ejendom. Derfor er ejendomsvurderinger med til at bestemme, hvad man betaler i boligskat.

De nye ændringer i boligskatten består blandt andet i, at boligejerne løbende skal have nye ejendomsvurderinger.

De nye ejendomsvurderinger skal sikre, at de boligskatter, som den enkelte boligejer betaler, løbende skal følge og reguleres i forhold til, hvad ejendommen er værd på et givent tidspunkt.
 
Frem mod 2024 sendes der trinvist nye ejendomsvurderinger ud til boligejerne, som foreløbigt tager udgangspunkt for vurderingerne fra 2020, og som vil gælde for den efterfølgende periode frem til 2023.
 
Efter planen vil hver bolig fremover modtage en ny ejendomsvurdering hvert andet år, som danner grundlag for boligskatten den efterfølgende toårige periode.
 
Du kan læse mere om de nye ejendomsvurderinger her.
Hvorfor kommer der nye ejendomsvurderinger?
I 2013 blev det dog politisk besluttet at suspendere det daværende ejendomsvurderingssystem. En suspendering, der endnu ikke er ophørt. I praksis betyder det, at de danske boligejere frem til i dag har betalt boligskatter på baggrund af de seneste ejendomsvurderinger fra 2011.
 
Boligmarkedet har udviklet sig siden da, og derfor giver ejendomsvurderingerne fra 2011 i mange tilfælde ikke et retvisende billede af, hvad en bolig har været værd sidenhen, eller hvad den er værd i dag.
 
Blandt andet derfor indgik et bredt flertal af Folketingets partier en politisk aftale om et nyt ejendomsvurderingssystem tilbage i 2016, som sidenhen er blevet udskudt ad flere omgange af forskellige årsager.
 
Senest blev det nye system udskudt til 1. januar 2024, hvor det fortsat ventes at træde i kraft.

Opsummeret har det nye ejendomsvurderingssystem til formål at give et mere retvisende og tidssvarende grundlag for de fremtidige boligskatter.

Vurderingsstyrelsen er nu kommet langt med at udvikle det nye ejendomsvurderingssystem, og flere hundrede tusind boligejere har fået de første vurderinger efter det nye system.

De første vurderinger, som er landet hos boligejerne, er vurderinger for 2020, som man skal betale skat af i 2021, 2022 og 2023. Det nye system skal til forskel fra det gamle sikre, at boligskatten følger værdien af ejendommen.
Hvilke skatter betaler jeg for min bolig?
Som boligejer betaler du to former for boligskatter; ejendomsværdiskat og grundskyld (også kaldet ejendomsskat).
 
Forenklet sagt er ejendomsværdiskatten den skat, du som boligejer betaler for værdien af din ejendom, mens grundskylden er den skat, du betaler for den grund, din ejendom er placeret på.
 
Når skattemyndighederne skal beregne, hvor meget du skal betale i boligskat, tager de udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering.

Derfor hænger ejendomsvurderingerne og boligskatterne uløseligt sammen.
 
Du kan læse mere om ejendomsværdiskat her og grundskyld her.
Hvad betyder de nye, offentlige ejendomsvurderinger for boligskatten?
For langt de fleste boligejere vil de nye, offentlige ejendomsvurderinger være højere end den seneste ejendomsvurdering fra 2011, eftersom boligpriserne generelt set er steget siden da.

Grundlæggende er det nemlig sådan, at jo højere vurderingen af din ejendom er, desto mere skal du betale i boligskatter.
 
Det er dog blevet politisk bestemt, at overgangen til det nye boligskattesystem ikke skal være en økonomisk byrde for eksisterende boligejere.
 
Blandt andet derfor er der indført følgende tiltag:
 
Skattelettelser
Selv om ens ejendomsvurderinger stiger, og ens boligskattegrundlag dermed også stiger, så indebærer de nye boligskatter for 2024 skattelettelser.
 
Grundlæggende vil satsen for skatterne nemlig blive lavere, end de er nu, og derfor estimeres det, at størstedelen af boligejerne vil opleve, at deres boligskat bliver lavere – uanset om den offentlige vurdering på ens ejendom er højere eller lavere, end den er i dag.
 
Samtidig er der vedtaget et forsigtighedsprincip, som betyder, at der trækkes 20 procent af ejendomsvurderingen inden beskatningen. Læs mere om forsigtighedsprincippet her.
 
Skatterabat
Nogle boligejere vil opleve, at deres ejendom er steget så meget i værdi, at skattelettelserne ikke alene kan dække den stigning i boligskatten, de umiddelbart står til at få, når det nye system træder i kraft.
 
Her kan der indtræf en særlig skatterabat, som gør, at man ikke kommer til at betale mere i boligskat i 2024, end man ville betale, hvis de nuværende regler var blevet videreført.
 
Denne skatterabat gælder dog kun for eksisterende boligejere frem til skæringsdatoen 31. december 2023. Køber man en bolig herefter, vil man skulle betale det fulde beløb for boligskatten.
 
Således frafalder skatterabatten også, hvis man sælger sin bolig efter skæringsdatoen.
 
Indefrysning af skatter
I forbindelse med at de nye boligskatteregler træder i kraft, har boligejerne den mulighed, at de kan indefryse eventuelle fremtidige stigninger i ejendomsværdiskatten og grundskylden.

Denne indefrysning sker som en form for lån, og derfor vil der løbe renter på de indefrosne beløb, som man kan vente med at betale frem til, at man sælger sin bolig. Lånet kan også indfries tidligere, hvis man ønsker dette.

Læs mere om indefrysningsordningen her.
Hvornår og hvordan bliver jeg berørt af det nye boligskattesystem?
Selv om det nye boligskattesystem først officielt træder i kraft per 1. januar 2024, er der en proces, som ligger forud for det, og som du allerede nu bør forholde dig til.
 
Her er de forskellige trin:
 
Ejendomsvurderinger for 2020 sendes ud
Vurderingsstyrelsen er i færd med at sende nye ejendomsvurderinger for 2020 ud til de danske boligejere. Det er et arbejde, som fortsætter løbende i 2023 og 2024, og du kan læse mere om rækkefølgen for hvem, der modtager vurderingen, og hvornår her.
 
Deklaration forud
Forud for, at du modtager din nye ejendomsvurdering, vil du modtage en deklaration, som viser de oplysninger, din nye vurdering vil bygge på. Er du enig i den deklaration, skal du ikke foretage dig noget. Er du uenig, skal du sende en indsigelse inden for fire uger.

Læs mere om, hvordan du sender en indsigelse her.

Tjek for rettelser – mulighed for klage
Når du modtager din nye ejendomsvurdering, skal du gennemse den, og hvis du har eventuelle rettelser og/eller er uenig med vurderingen, kan du klage, når din klageadgang åbner.

Vær opmærksom på, at hvis du vil klage over din ejendomsvurdering for 2020, koster det et gebyr på 1.100 kroner. Læs mere om, hvordan du klager her. Og her kan du læse om, hvad du bør overveje forud for din klage.

Genberegning af boligskatten
Når du modtager din nye ejendomsvurdering for 2020, vil dine boligskatter – grundskyld og ejendomsværdiskat – blive genberegnet for perioden 2021 til 2023.

Ejendomsværdiskatten er underlagt et skattestop frem til 2024, mens grundskylden kun er underlagt et skatteloft. Skatteloftet gør dog, at din grundskyld maksimalt kan stige med 6,4 procent i 2021 og 2,8 procent om året i 2022 og 2023.

Dermed kan du opleve, at du enten skal tilbagebetale en restskat, hvis du har betalt for lidt i boligskat fra 2020 og frem, ligesom du kan få penge retur, hvis du har betalt for meget i forhold til den nye vurdering. Du har dog mulighed for at indefryse den grundskyld, du eventuelt måtte skylde, så det ikke påvirker dig økonomisk med det samme. Læs mere om indefrysningsordningen her.

Foreløbige 2022-vurderinger offentliggøres
I september 2023 vil det være muligt at se de foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 på Vurderingsportalen. Det er denne vurdering, som vil danne grundlag for din boligskat i 2024.

Forskudsopgørelse for 2024
Når du modtager din forskudsopgørelse for 2024 til november 2023, kan du se, hvad du står til at skulle betale i grundskyld og ejendomsværdiskat i 2024. Her får du også mulighed for at låne til betalingen af dine boligskatter, hvis de stiger fremover. Læs om det her.

2024 – det nye boligskattesystem træder i kraft
Fra 1. januar 2024 træder det nye boligskattesystem i kraft.

Det får blandt andet den betydning, at opkrævningen af din grundskyld fremover vil ligge hos staten og ikke kommunen, som det er nu. Det gør, at grundskylden vil blive betalt via din årsopgørelse og trækprocent fremadrettet i stedet for via en opkrævning fra kommunen.

Den nye boligskat vil derudover betyde generelt lavere boligskatter samt mulighed for skatterabat og indefrysning af skattestigninger for eksisterende boligejere (læs også afsnittet ’Hvad betyder de nye, offentlige ejendomsvurderinger for boligskatten?’).
Hvad kommer jeg til at betale i boligskat fremover?
Fra 12. september 2023 kan boligejerne se deres foreløbige ejendomsvurdering for 2022.

Det er denne, som vil udgøre grundlaget for beskatningen af din bolig for 2024. Der er tale om en foreløbig vurdering, da den endelige version endnu ikke er klar.

Du kan se din foreløbige vurdering her via Vurderingsportalen.

Til november 2023 får du at vide, hvad du skal betale i boligskat i 2024 via din forskudsopgørelse.

Men indtil da har Vurderingsstyrelsen lavet et simpelt regneværktøj, som kan give et pejlemærke om, hvad din boligskat bliver i 2024. Den finder du her.

Vær opmærksom på, at beregneren ikke tager højde for samtlige forhold ved din ejendom, og du vil derfor kun kunne se et foreløbigt estimat for din boligskat for 2024 – ikke den endelige.
Hvad kan det nye boligskattesystem komme til at betyde for boligmarkedet?
Der er ingen, der med sikkerhed ved, hvilken betydning det nye boligskattesystem kommer til at have på boligmarkedet.
 
Det forventes dog, at ejendomsvurderingerne i og omkring de større byer vil stige betydeligt, hvilket formentlig særligt vil gælde omkring hovedstadsområdet for både huse og ejerlejligheder.
 
Sker det, vil fremtidige boligkøbere på det marked komme til at sidde dyrere i boligen, end eksisterende boligejere gør i dag, da boligskatterne vil stige. Det kan få den betydning, at boligpriserne vil falde som konsekvens deraf.
 
Omvendt kan fastfrysningen af de nuværende boligskatter få nogle til at tilskynde et boligkøb frem mod skæringsdatoen 31. december 2023, så de ikke bliver underlagt de nye boligskatter.

Dette kan skabe bevægelse i boligmarkedet i form af mere handelsaktivitet og eventuelle prisstigninger.