Boligejere skal være opmærksom på første lønseddel i 2024

Foto: Unsplash

I forbindelse med de nye boligskatteændringer, som trådte i kraft 1. januar 2024, indsamles grundskylden nu over den månedlige skattebetaling. Det betyder, at boligejere vil få mindre udbetalt i løn for januar måned.

De fleste danskere er i dag vågnet op til friske forsyninger på lønkontoen.

Traditionen tro er årets første løn nemlig blevet tilgængelig per 31. januar, men i år ser den lidt anderledes ud for landets 1,75 millioner boligejere.

I takt med at der fra skiftet til 2024 trådte nye ændringer i boligskatten i kraft i Danmark, bliver grundskylden nemlig trukket fra ens indkomst hver måned.

Grundskylden er den del af boligskatten, som dækker over skatten på selve grundens værdi. Og tidligere var det sådan, at grundskylden blev opkrævet to gange årligt af kommunen.

I forbindelse med de nye skatteændringer er opkrævningen af grundskylden i stedet gået til staten, og i samme ombæring skal grundskylden nu betales en gang om måneden gennem den samlede skattebetaling i alle årets 12 måneder.

Over for Politiken vurderer chefkonsulent og skatteekspert Henning Boye Hansen fra revisionsfirmaet BDO, at nettolønnen vil falde med cirka 1.000 kroner for de fleste boligejere som følge af den nye opkrævning af grundskylden.

Dertil lyder det, at grundskylden ikke stiger, blot fordi opkrævningen sker hyppigere.

”Boligejerne vil få mindre ind på lønkontoen, men skal til gengæld overføre færre penge til budgetkontoen, fordi der jo ikke kommer en ejendomsskattebillet fra kommunen,” siger Henning Boye Hansen til avisen.

Du kan se, hvad du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld via din forskudsopgørelse under punktet ”Eksisterende ejendomme og grunde”.

Læs mere om, hvordan du aflæser boligskatten af din forskudsopgørelse her på Vurderingsportalen.

Find mere om