Gå grundigt til værks i boligjagten og spar penge

Indblik er i denne uge skrevet af Signe Roed-Frederiksen, cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank.

Der er mange ting at holde styr på, når jagten sættes ind efter drømmeboligen. Ligger boligen tæt på en institution til børnene? Er der store veje med trafik i nærheden? Og køber jeg nu til den rigtige pris? Det er gode og sunde overvejelser, som der også skal tænkes på, når man skal finde sig en ny bolig.

Hvad mange måske ikke tænker over er dog, at der kan være andre ting, som for eksempel kommune- og boligskatter og daginstitutionstakster, som kan være afgørende for, om man måske kan gøre et bedre samlet køb i nabokommunen. Derudover kan skatter og takster ændre sig fra år til år fra kommune til kommune. Eksempelvis er der i nogle kommuner ændringer i skat og grundskyld i 2018.

Ændringer i 2018 kan koste

Ser man overordnet på satserne for kommuneskat og grundskyld på landsplan, så er der ikke sket det store, da de gennemsnitlige satser er stort ens i 2017 og 2018. Det billede ændrer sig dog, hvis man zoomer ind på Danmarkskortet.

Har man købt bolig i Holbæk Kommune i 2017, så venter der en overraskelse i 2018. For både grundskyld og kommuneskat stiger, og gør det dyrere at være boligejer. Stigningen i grundskylden betyder, at en typisk boligejer i Holbæk Kommune skal af med 1.200 kroner ekstra i 2018 i stedet for en stigning på blot 560 kroner, som der ellers var udsigt til.

Omvendt kan det også blive billigere. Det er tilfældet i Billund Kommune, hvor både kommuneskatten og grundskylden falder i 2018. Kommuneskatten nedsættes 0,7 procentpoint, mens grundskylden for en typisk boligejer falder 430 kroner i 2018.

Udsigt til stigende grundskyld

Selvom det kun er Holbæk Kommune, som sætter grundskyldspromillen op til næste år, så er der stadig udsigt til stigende grundskyld i to tredjedele af landets kommuner. Det skyldes, at der efter to år med fastfrysning af grundskylden igen tillades en stigning i de afgiftspligtige grundværdier, der endnu ikke har ramt 2011-vurderingen.

Stigningsprocenten for 2018 er fastsat til 6,5 procent. Stigningen sker, fordi rigtig mange boligejere – især omkring Hovedstadsområdet – grundet skattestoppet ikke har betalt grundskyld af den fulde grundværdi siden 00’erne. Den største stigning i grundskylden møder man i Frederiksberg, Rudersdal og Københavns kommuner, hvor den for den typiske boligejer stiger henholdsvis 2.850 kroner, 2.600 kroner og 2.400 kroner.

Man kan naturligvis ikke gardere sig mod alle skatte- og takstændringer i fremtiden, men det understreger, at det er vigtigt at huske på, at der kan være store lokale forskelle kommunerne imellem.

Måske ER græsset grønnere

For at illustrere de forskelle, der kan være nabokommuner i mellem, kan vi tage et kig på Københavnsområdet. Her står valget måske mellem de to nabokommuner Glostrup og Ballerup, hvor den gennemsnitlige kvadratmeterpris på huse stort set er identisk Ikke desto mindre sparer en gennemsnitlig familie 1.900 kroner hver måned ved at købe et hus i Glostrup fremfor i Ballerup.

De kommunale skatter og takster gør det største indhug i budgettet i Ballerup. Og Glostrup kommune er da også billigere på alle skattesatser og takster i 2017. Det beløb bliver dog indsnævret i 2018, da grundskylden for den typiske boligejer stiger mere i Ballerup Kommune end i Glostrup Kommune.

Der er med andre ord god grund til at se sig om på tværs af kommunegrænser, når drømmeboligen skal i hus. Både fordi kvadratmeterpriserne kan svinge markant, men der kan også være penge at spare på grundskyldspromille, kommune- og kirkeskattesatser samt takster for børnepasning, der alle kan variere på tværs af kommunegrænser.

Find mere om