Boligkøb: Overtagelsesdatoen er afgørende for at få skatterabat

Foto: Pixabay

Fra 2024 træder nye ændringer i boligskatten i kraft i Danmark. I nogle tilfælde vil boligskatten stige, men køber og overtager man en ejendom inden årsskiftet, vil man i så fald kunne opnå en skatterabat. Men hvad betyder overtagelse, og hvornår skal boligen senest være overtaget for at opnå skatterabatten? Få svaret her.

Nuværende og kommende boligejere har med god grund været optaget af de kommende ændringer i boligskattereglerne, som træder i kraft fra januar 2024.

De nye ændringer i boligskatten betyder, at boligskatten for mange ejerboliger vil falde fra 1. januar 2024, hvor det indtil videre er det blevet vurderet, at fire ud af fem boligejere skal betale mindre i boligskat i 2024.

De boligejere, som ikke kommer til at opleve en skattelempelse, får i stedet en skatterabat i 2024, så de ikke oplever en skattestigning i det nye år.

Men hvad betyder skatterabat i denne sammenhæng?

Vurderingsstyrelsens hjemmeside er skatterabatten beskrevet som følgende:

Hvis din samlede boligskat stiger på grund af de nye skatteregler, vil du få en skatterabat. Den sikrer, at du som boligejer ikke kommer til at betale mere i boligskat i 2024 med de nye boligskatteregler, end du skulle have betalt med de nuværende regler. Rabatten udgør forskellen mellem det, du skal betale i 2024 med de nye regler, og det, du skulle have betalt i 2024, hvis de nuværende regler var videreført.

I de nuværende regler er der skattestop på ejendomsværdiskatten og skatteloft på grundskylden. Skatteloftet betyder, at grundskylden kan stige lidt hvert år. Det kan den også fra 2023 til 2024. En særlig regel om stigningsbegrænsning gør dog, at grundskylden kun kan stige med 2,8 % fra 2023 til 2024.

Dette betyder overtagelsesdatoen for dit boligkøb

Ifølge Vurderingsstyrelsen er det vigtigste at have overtage boligen rent juridisk inden 31. december 2023 for at opnå skatterabatten.

Dermed har den nye ejers disponeringsdato, altså dagen hvor man får overdraget nøglerne, ikke betydning for, hvorvidt man modtager en skatterabat eller ej.

Skulle det ske, at køber og sælger aftaler, at overtagelsesdatoen bliver 31. december 2023, men at datoen bliver udskudt, vil køberen ikke modtage skatterabat alligevel, grundet datoen for eventuel overtagelse.

Derfor skal alt fra købsaftaler, tinglyste skøder eller lignende senest være overtaget den 31. december 2023.

Og i dette tilfælde er det vigtigt at kende forskellen mellem begreberne overtagelsesdato og dispositionsdagen, som er den afgørende faktor for, hvorvidt man kan modtage skatterabat i forbindelse med overtagelsen af en bolig.

Overtagelsesdatoen er datoen, hvor du rent juridisk ejer din nye bolig. Det betyder også, at man herfra står for ansvaret af boligen og alle udgifter knyttet til boligen. Overtagelsesdatoen skal også være angivet i både købsaftale og skødet. Overtagelsesdatoen SKAL være før den 1. januar 2024, hvis du ønsker at opnå en eventuel skatterabat. Overtages ejendommen efter 31. december 2023, vil du ikke kunne modtage skatterabatten. Hvis du kan modtage en skatterabat, vil retten blive bibeholdt, indtil du vælger at sælge boligen.

Dispositionsdagen er dagen, hvor køberen af en ejendom har lov til at disponere over ejendommen, selvom køberen rent juridisk ikke ejer boligen endnu. Det betyder, at dispositionsdagen ikke er tilstrækkelig for at kunne modtage skatterabatten i 2024. Overtager du også en bolig efter årsskiftet, skal du også være opmærksom på, at din boligskat kan være højere end året før.

Hvis du ønsker at blive klogere på, hvordan boligskatten kommer til at påvirke din nuværende eller kommende bolig i 2024, kan du trykke på dette link, som tager dig ind på Boligsidens kort, hvor du kan se ejendomsvurderingerne for hver enkelt adresse, ligesom du kan se den forventede boligskat for 2024 for hver adresse.

Find mere om