Boligejere kan slippe billigere i skat med nye ejendomsvurderinger

Indblik er i denne uge skrevet af Signe Roed-Frederiksen, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Det nuværende skattestop på boligskatter har fastfrosset ejendomsværdiskatterne på 2001/2002-niveau i kroner og øre, mens de afgiftspligtige grundværdier har været underlagt et stigningsloft på maksimalt syv procent om året.

I både 2016 og 2017 har grundskylden dog midlertidigt også været fastfrosset i kroner og øre, men fra i år tillades der igen en stigning i grundværdien på op til syv procent om året. Helt konkret stiger de afgiftspligtige grundværdier med 6,5 procent i år og 5,5 procent i 2019.

Grundskylden stiger i to ud af tre kommuner

I 2018 er grundskylden steget i to tredjedele af landets kommuner. Det skyldes som nævnt, at der efter to år med fastfrysning igen tillades en stigning i de afgiftspligtige grundværdier, der endnu ikke har ramt 2011-vurderingen.

Det er på Frederiksberg, at stigningen i 2018 fylder mest for en gennemsnitlig boligejer. Her skal boligejeren af med cirka 2.900 kroner ekstra i 2018 og cirka 2.600 kroner i 2019. Men også boligejere i en lang række andre kommuner, især omkring de store byer, kan se frem til en stigende grundskyld de næste par år.

Det gælder eksempelvis i Randers Kommune, hvor der er en stigning på cirka 500 kroner i 2018, mens de i Rudersdal Kommune skal af med omkring 2.600 kroner ekstra i 2018.

Der er dog en række kommuner, hvor grundskylden ikke står til at stige hverken i år eller næste år, eksempelvis Billund, Middelfart og Brønderslev. Her har grundværdierne allerede nået 2011-vurderingen, og det betyder, at grundskylden i de pågældende kommuner ikke stiger, med mindre der ændres i grundskyldspromillen.

Pengene kan blive i lommen

De boligejere, som får en stigning i 2018-2020, skal dog ikke have pengene op af lommen nu og her. Boligskatteaftalen sikrer, at stigningerne bliver tvangsindefrosset uden renter frem til år 2020.

Fra 2021 løber der renter på, men man vil så have mulighed for at indfri gælden, der ellers bliver opkrævet ved salg. For en boligejer på Frederiksberg betyder det, at de samlet set, hvis grundskylden stiger med samme beløb i 2020 som i 2019, vil have en tvangsindefrosset grundskyld på 15.500 kroner ved udgangen af 2020.

Nye vurderinger får først betydning i 2020

De nye ejendomsvurderinger for parcelhuse skulle oprindeligt være sendt til boligejerne om en lille måneds tid i oktober 2018. Skatteministeriet har dog udskudt vurderingerne til 2. kvartal 2019, hvilket betyder, at de nye ejendomsvurderinger først danner grundlag for grundskylden i 2020.

Udskydelsen af ejendomsvurderingerne er godt nyt for de boligejere, hvor grundværdierne rammer eller har ramt 2011-vurderingen, og som samtidig har udsigt til en stigning i grundværdien, når de nye ejendomsvurderinger træder i kraft. Det gælder særligt kommunerne rundt om hovedstaden. Her står ejendomsvurderingerne til at stige med minimum 10-20 procent og i nogle kommuner med over 40 procent ifølge Skatteministeriets foreløbige beregninger.

Et eksempel er boligejerne i Fredensborg Kommune, hvor de nye ejendomsvurderinger skønnes at hæve grundværdien med 20-30 procent. Grundskylden stiger med cirka 1.400 kroner i år for en gennemsnitlig boligejer, men grundværdien står til at ramme 2011-vurderingen næste år, og dermed holdes boligskatten i ro.

Havde de nye grundværdier været gældende, ville der stadig være luft op til grundværdiloftet, og boligejerne i Fredensborg ville i gennemsnit skulle lægge 1.500 kroner mere i boligskat i 2019. En regning de nu slipper for.

Penge på vej til flere boligejere

En del boligejere vil med de nye ejendomsvurderinger opleve, at deres grundværdier falder. Det betyder, at de i 2020 skal betale mindre i grundskyld end i dag, og de samme boligejere kan formentlig også se frem til lavere ejendomsværdier og dermed en lavere ejendomsværdiskat.

Skatteministeriet skønner, at godt 700.000 boligejere har betalt for meget i boligskat siden 2011, hvor den seneste ejendomsvurdering blev foretaget. Når de nye ejendomsvurderinger kendes næste år vil de ramte boligejere få deres penge tilbage. Der er afsat i alt 10 milliarder kroner hertil.

Det forventes, at det særligt vil være boligejere i landdistrikterne – eksempelvis husejere på Lolland-Falster, i Sønderjylland og i det vestlige Jylland, der kan se frem til en behagelig overraskelse fra Skat.

LÆS OGSÅ: Guide: Det skal du vide om de offentlige ejendomsvurderinger

Find mere om