Stabile salgspriser på fritidshuse

Foto: Boligsiden.

Salgspriserne på fritidshuse holdt sig samlet set i ro i november måned. Men der er forskel på udviklingen i de fem regioner. Det fremgår af Boligsidens Markedsindeks, der omfatter salgsudviklingen på boligmarkedet i november måned.

Det blev ikke nævneværdigt dyrere at købe sommerhus i november måned. Salgspriserne steg kun 0,2 pct. på landsplan, og det er nærmest for intet at regne på et marked, der ellers har været præget af voldsomme prisfald de senere år.

Set i det lys er udviklingen gennem de seneste 12 måneder da også hæderlig; priserne er nemlig kun faldet med 2,3 pct. siden begyndelsen af julemåneden i fjor. Tallene fremgår af Boligsidens Markedsindeks, der udkommer i starten af hver måned med salgsstatistik over måneden forinden.

Stabiliteten er om hjørnet

”Generelt set er de voldsomme boligprisfald nu historie. Men markedet for fritidshuse har haltet lidt efter helårsboligerne og har været igennem en længere periode med pristilpasning. Faldet på et par procent det sidste år er absolut inden for smertegrænsen, når man sammenligner med tidligere år”, fastslår Birgit Detz, der er kommunikationsdirektør hos www.boligsiden.dk.

Hun mener alligevel, at der er et par bump mere på vejen, inden stabiliteten indfinder sig i samme grad som på eksempelvis markedet for ejerlejligheder, hvor priserne ligefrem er steget pænt det seneste år. Og tallene er tillige kun udtryk for en gennemsnitlig landstendens.

”Der er synlige regionale udsving i udviklingen. Priserne er faldet i Hovedstaden og Nordjylland – i begge regioner med omkring 3 pct. Priserne har holdt sig nogenlunde i ro i Syddanmark, mens de er steget i Midtjylland med knap 1 pct.”, siger hun og fortsætter:

Priser steget med 5 pct. i Region Sjælland

”Og så er der den gode nyhed til Region Sjælland; her har priserne taget et hop opad på knap 5 pct.”

Når man supplerer dagens tal med en anden statistik fra www.boligsiden.dk – en statistik, der dækker prisudviklingen fra 1992 frem til i dag – er man nødt til at nævne, at salgspriserne påsommerhuse har det med at falde fra nu af og et par måneder frem.

Nu er det købers marked

”Kigger vi 14 år tilbage, konstaterer vi, at salgspriserne på sommerhuse i alle årene når et lavpunkt i december, januar eller februar. Markedet går mere eller mindre i hi, og det afspejler sig i prisudviklingen ide mørkeste måneder. Så overvejer man at købe sommerhus, er vintermånederne i den grad købers marked”, slutter Birgit Daetz.