Sen reaktion på Fanøs marked for fritidshuse

Foto: Boligsiden.

Trods mere end to års boligkrise er priserne på Fanøs sommerhuse først begyndt at falde efter sidste nytårsaften. Endvidere er prisfaldet en hel del lavere end på landsplan.

Selv om den økonomiske afmatning har sendt chokbølger ind over Danmark i så stor grad, at det har ramt boligmarkedet og forårsaget prisfald på helt op til 30 pct. for visse boligtyper, tyder det ikke rigtig på, at krisen har påvirket sommerhussælgerne på Fanø i nævneværdig grad.

Hvor Danmark som helhed har oplevet boligprisfald stort set fra dag ét af den økonomiske krise, er dette slet ikke tilfældet på vesterhavsøen. Her er faldet i udbudspriser først sat ind efter årsskiftet. Indtil da har de faktisk holdt sig på et stabilt niveau.

”Sælgerne på Fanø har haft is i maven, når det kommer til sommerhusene. Siden finanskrisen brød ud i disse dage for præcis to år siden, steg priserne på øen faktisk frem til december 2008. Her toppede de med 23.800 kr. pr. kvadratmeter. I løbet af sidste år holdt de sig så på nogenlunde det niveau og viser først fra i år tegn på et egentligt fald”, forklarer Boligsidens kommunikationschef Birgit Daetz.

Halvt så stort prisfald på Fanø

Nu er priserne på sommerhuse ikke faldet tilnærmelsesvis så meget som på ejerlejligheder og enfamiliehuse, og på Fanø er faldet omtrent 6 pct. siden toppen. Det er endda et stykke under niveauet for resten af landet. Her er der barberet omkring 10 pct. af priserne siden januar 2008 – altså et halvt år før, krisen viste sit grimme ansigt.

Det noget mindre – og senere prisfald – på Fanø sker samtidig med, at priserne gennemsnitligt er højere på øen i Vadehavet end i Danmark som helhed. Derfor udvides prisspændet til resten af landet.

13 pct. dyrere på Fanø

”Det mindre fald i sommerhuspriserne på Fanø i forhold til resten af landet betyder, at kvadratmeterpriserne i dag ligger 13 pct. højere end landsgennemsnittet”, fortæller Birgit Daetz.

Forklaringen kan være, at i modsætning til hele landet ligger udbuddet temmelig konstant på Fanø. Alene siden februar i år er antallet af sommerhuse til salg på landsplan steget med cirka 25 pct. til i dag over 10.800 boliger.
På Fanø ligger det udbudte antal fritidsboliger i dag på omkring 125 – samme niveau som da priserne toppede på øen for halvandet år siden.

”På trods af boligkrise har faningene mere medvind end boligsælgerne i resten af landet. For sælgerne er det i hvert fald en fordel, at udbuddet ikke stiger. Så kan den faktor ikke presse priserne yderligere”, siger Birgit Daetz.

Købere reagerer positivt på prisfald

Alligevel har det noget mindre prisfald på Fanø den effekt, at liggetiderne for de boliger, det står til salg på Boligsiden.dk ikke falder i samme takt som i det øvrige land.

”Godt nok falder de også på Fanø, men faldet er først sat ind i april måned i år. Indtil da var de faktisk steget siden priserne ramte toppen på Fanø. Så vi ser en effekt af, at sælgerne endelig har sænket priserne efter årsskiftet. Det reagerer køberne positivt på”, siger Birgit Daetz.

Samlet set er der imidlertid ikke tale om et fald i liggetiderne på Fanø; faktisk er de i dag over en måned længere, end da priserne var højest.
Til sammenligning er den gennemsnitlige liggetid på landsplan faldet med tre måneder i samme periode – altså inden for det sidste halvandet års tid.
I dag står sommerhusene på Fanø i gennemsnit til salg i 16 måneder. På landsplan er liggetiden noget lavere – nemlig knap 11 en halv måned.

Det er atter en indikation af, at sælgerne på Fanø har reageret noget sent på krisen på boligmarkedet.

Find mere om