Sådan er ejendomsmæglernes forventninger til boligpriserne

BBR

Foto: Unsplash

Et flertal af ejendomsmæglerne i Danmark forventer prisfald på boligmarkedet i det kommende år. Det viser en ny forventningsundersøgelse, der er lavet af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE).

Hvordan kommer boligpriserne til at udvikle sig i løbet af det kommende år?

Netop det spørgsmål har både banker, boligøkonomer, vismænd og mange andre forsøgt at besvare.

Ejendomsmægler find dem alle på Boligsiden.

Også ejendomsmæglerne er kommet med deres besyv på, hvordan prisudviklingen på boligmarkedet bliver i en ny forventningsundersøgelse.

Undersøgelsen er lavet af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), og heri svarer et flertal af de adspurgte ejendomsmæglere, at de forventer, at priserne på helårsboliger vil falde fra første kvartal 2023 til første kvartal 2024.

Således svarer 60 procent, at de forventer, at de landsdækkende priser for enfamiliehuse samt ejerlejligheder bliver lavere i perioden, mens henholdsvis 14 procent og 12 procent tror på højere boligpriser for enfamilieshuse og ejerlejligheder frem til første kvartal 2024.

26 procent af ejendomsmæglerne mener, at priserne for enfamilieshuse vil være uændret i perioden, og 28 procent mener det samme for ejerlejligheder.

”Kun et fåtal af ejendomsmæglerne forventer, at boligpriserne vil være højere i første kvartal 2024 end i samme kvartal året 2023. Det hænger formentlig sammen med, at flere ubekendte faktorer venter i den nærmeste fremtid, som kan påvirke prisudviklingen på boligmarkedet, såsom de nye boligskatter, renteniveauet samt løn- og beskæftigelsesudviklingen,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, og fortsætter:

”Med det sagt, så viser Boligsidens tal, at der generelt set har været en stille og rolig fremgang på boligmarkedet dette forår sammenlignet med vintermånederne – også hvad angår prisudviklingen. Og sammenholder man de seneste resultater fra DEs forventningsundersøgelse med den foregående forventningsundersøgelse, er mæglerne da også blevet mere optimistiske, når det kommer til boligpriserne.”

For tre måneder siden var der nemlig 74 procent af de adspurgte mæglere, som forventede, at priserne for enfamilieshuse ville falde i det kommende år for tre måneder siden, mens det nu er reduceret til 60 procent i DEs seneste forventningsundersøgelse.

Flertal forventer uændrede priser på sommerhusmarkedet

Mens størstedelen af ejendomsmæglerne forventer prisfald på markedet for helårsboliger, er sagen en anden, når det kommer til sommerhuse.

Her svarer et flertal nemlig, at de forventer, at priserne forbliver uændret og holder niveauet fra første kvartal 2023 til første kvartal 2024.

Forventning til prisudviklingen det kommende år (Første kvartal 2023 i forhold til første kvartal 2024)EnfamilieshuseEjerlejlighederSommerhuse
Lavere 60%60%41%
Uændret26%28%44%
Højere14%12%15%

Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening

Sådan er danskernes forventning til boligpriserne

Viger vi blikket fra landets ejendomsmæglere og i stedet ser på den almene dansker, er der da også forskellige forventninger til, hvordan boligpriserne vil udvikle sig.

Således viser en ny undersøgelse foretaget af Boligøkonomisk Videnscenter, som først er nævnt i Berlingske, at 31 procent af de adspurgte danskere tror på, at boligpriserne vil stige det kommende år.

Omvendt tror 26 procent på faldende priser et år ud i fremtiden, mens 38 procent tror på, at priserne holder niveau.

“Boligmarkedet siger meget om den generelle tilstand i samfundet, og derfor vil der altid være mange bud på, hvordan boligmarkedet udvikler sig. Men ingen af os kender fremtiden, og der er mange faktorer, der kan påvirke boligpriserne. Derfor skal undersøgelser som disse også altid tages med et vist forbehold.”