Markant dyrere at købe nye huse

Foto: Boligsiden

Nybyggede huse er væsentligt dyrere end ældre huse. Det viser tal fra Boligsiden.dk. Tallene viser også, at sælgerne af de nyere huse i mindre grad sænker prisen undervejs i salgsprocessen, og de giver mindre prisnedslag til køber.

Det er markant dyrere at købe et nyopført hus end et hus af ældre dato. En statistik fra Boligsiden.dk viser, at nybyggede villaer og rækkehuse de seneste tre år er steget i pris, mens ældre huse i gennemsnit er blevet lidt billigere.

”Hvis man ser på de enfamiliehuse, der er handlet de seneste tre kalenderår, og som er opført samme år, som de er handlet, ligger kvadratmeterprisen gennemsnitligt set omkring 50-60 pct. højere end handler med ældre huse”, indleder Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Nye huse er blevet dyrere

Mens salgspriserne på de nybyggede huse er steget løbende – fra i gennemsnit 17.000 kroner pr. kvadratmeter i 2010 til 19.600 kroner i fjor – er den gennemsnitlige pris for handler med ældre huse de sidste tre år faldet med 5 pct. Med ældre huse menes her huse, der er opført i et tidligere år, end de er handlet.

Der er flere årsager til, at salgspriserne udvikler sig så forskelligt. Ifølge Birgit Daetz spiller faktorer som beliggenhed og materialevalg ind.

Stramme lovkrav øger byggeudgifterne

”Byggegrunde varierer meget i pris afhængig af beliggenheden. Det er et parameter. Et andet er, at lovkravene til byggeriets beskaffenhed bliver strammere og strammere. Nybyggeri skal være super energivenligt. Det kræver dyre energiruder, ekstra isolering, udluftningsanlæg og så videre. Derudover kan et generelt dyrere materialevalg, for eksempel i køkken og badeværelse, være en faktor”, siger Boligsidens kommunikationsdirektør.

Ikke nok med at nybyggede huse er dyrest, så viser Boligsidens tal også, at nye huse holder prisen bedre. Jo nyere huset er, desto mindre bliver udbudsprisen sat ned, mens ejendommen er til salg. Endvidere får køber et noget mindre prisnedslag, når handlen skal landes.

Nybyggeri holder prisen bedre

For de helt nybyggede huse er prisnedslaget omkring 2 pct. i gennemsnit. Er huset bygget mellem 2000 og 2009, slår sælger i snit godt og vel 5 pct. af prisen i forhandlingerne med køber. Er huset ældre, må sælger regne med at slå en større del af udbudsprisen.

Ser man på udbudsprisen, gentager mønstret sig. Her sænker sælger kun prisen med 1 pct. i snit i løbet af udbudsperioden – hvis huset er opført efter 2009. Er huset mere end tre år gammelt, er den gennemsnitlige prissænkning under udbuddet mellem 3 pct. og knap 6 pct.

Slipper for vedligeholdelse

”Nyopførte huse er uden sammenligning dyrere. Men man skal have det med, at man får et topmoderne lavenergihus, klimavenlig til fingerspidserne, og så slipper man for vedligeholdelse i mange år fremover”, slutter Birgit Daetz.