Huspriserne i Vestsjælland er faldet med 8 pct. på et år

Foto: Boligsiden

Salgspriserne på villaer og rækkehuse i Vestsjælland har endnu ikke fundet et stabilt leje, og hvor de er steget lidt i Holbæk og Kalundborg, peger pilen den anden vej i de øvrige kommuner. Det viser en opgørelse fra www.boligsiden.dk.

Boligprisudviklingen har ikke været de vestsjællandske boligejere synderligt nådig de seneste godt 2½ år. Alene inden for det seneste år er salgspriserne på villaer og rækkehuse faldet med 8 pct., mens udviklingen for landet som helhed viser et fald på ½ pct.

Det viser den nyeste opgørelse over salgspriser fra www.boligsiden.dk. Den bygger på mæglernes indberetninger af de faktiske salgspriser for bolighandlerne til og med april 2011. Boligsiden.dk’s opgørelse, indeholder således dugfriske tal og giver en klar indikation af, hvor boligmarkedet bevæger sig hen.

”Et fald på 8 pct. i Vestsjælland lyder ganske vist af meget, men der er ingen grund til at blive forskrækket. For det er set over et år, og udviklingen den seneste måned i hele Region Sjælland viser kun et fald i salgsprisen på ½ pct.” fortæller Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos www.boligsiden.dk.

Når opgørelsen fra www.boligsiden.dk ikke indeholder månedsudviklingen for hussalget kun i Vestsjælland, skyldes det, at antallet af indberettede handler fra ejendomsmæglerne i landsdelen i den seneste måned fortsat er så lavt, at det påvirker den statistiske sikkerhed.

Fremgang i Holbæk og Kalundborg

”Men det vil være overraskende, hvis ikke udviklingen i hele regionen også afspejles i tallene kun for Vestsjælland”, vurderer Birgit Daetz.

Ser man på udviklingen i de enkelte vestsjællandske kommuner, falder forskellene i øjnene. I Odsherred er salgspriserne således faldet med 17 pct. på et år, mens faldet er på 12 pct. i Ringsted og 15 pct. i Slagelse. Derimod er det lidt lavere i Sorø og Næstved, hvor priserne ligger henholdsvis 8 pct. og 9 pct. under niveauet på samme tidspunkt i fjor.

Derimod er der godt nyt til boligsælgerne i Kalundborg og Holbæk. Her er priserne steget med 1 pct. og 6 pct.

Salgstider falder flere steder

Nok har huspriserne fået et hak i tuden, men den gode nyhed er, at det også slår igennem på salgstidernes udvikling. Eksempelvis er priserne som nævnt oven for faldet med 9 pct. i Næstved, men til gengæld er den gennemsnitlige salgstid i Suså-kommunen faldet med to måneder det seneste år, så det nu kun tager 5½ måned at sælge villaen eller rækkehuset. Det er faktisk under landsgennemsnittet, der ligger på seks måneder.

Sorø ligger i øvrigt præcis på landsgennemsnittet, mens de øvrige kommuner i Vestsjælland alle har salgstider, der ligger på et højere niveau: i Ringsted er salgstiden nu på syv måneder, mens den er en måned højere i Odsherred og Holbæk; højest er den i Slagelse, hvor husene i gennemsnit står til salg i knap 9½ måned, før de får en ny ejermand.

Kan gøre en god handel

”Selv om tallene naturligvis indikerer en vis ustabilitet på markedet for villaer og rækkehuse i Vestsjælland, er der trods alt også en positiv udvikling at spore. Markedet vakler slet ikke så meget som for bare få måneder siden, og tendensen i resten af landet er en rettesnor også for det vestsjællandske marked. Så stabiliteten skal såmænd nok indfinde sig inden for de kommende måneder”, vurderer Birgit Daetz og slutter:

”Huskøberne i Vestsjælland har i hvert fald en fornuftig udgangsposition for at få en god handel i land.”

Find mere om