Dansk boligmarked afhængigt af udviklingen i USA

Villalejlighed

Foto: Boligsiden

En analyse fra www.boligsiden.dk viser, at det danske boligmarked fra 1992 til i dag har fulgt udviklingen på markedet i USA. USA sætter trenden, hvorefter Danmark følger efter.

Obama eller Romney? Mens USA i disse timer går til stemmeurnerne, spekuleres der samtidig i, hvorvidt valgresultatet får betydning for de finansielle markeder. Ifølge nogle iagttagere næppe det store, med mindre resultatet er en markant sejr til en af de to kandidater. Det venter ingen, vil ske, og derfor handler det mere om, at man imødeser en splittelse i de to kamre, hvor republikanerne dominerer Repræsentanternes Hus og Demokraterne har flertallet i Senatet.

Derfor får valget umiddelbart heller ikke nogen her-og-nu-effekt på boligmarkedet. Og dermed får valget heller ikke betydning for det danske boligmarked.

En analyse fra www.boligsiden.dk afslører nemlig, at det danske boligmarked i væsentlige træk har fulgt udviklingen på det amerikanske marked siden 1992.

Mens prisudviklingen på enfamiliehuse fra 1993 og 11 år frem var jævnt stigende i USA, holdt de danske huspriser sig på nogenlunde samme niveau fra ’92 til begyndelsen af 1997. Herefter satte stigningen ind og prisudviklingen overhalede den amerikanske omkring slutningen af 2003.

USA et år foran Danmark

Frem mod finanskrisens udbrud stiger priserne ganske markant i begge lande, men kurven knækker væsentligt tidligere i USA end i Danmark. I USA når huspriserne toppen i midten af 2006, hvorefter nedturen sætter ind. Herhjemme går der yderligere over et år, før det samme er tilfældet.

Såvel i USA som i Danmark rammer priserne den første bund i begyndelsen af 2009. Men huspriserne er ved indgangen til indeværende år både her og på den anden side af Atlanten faldet til det laveste niveau siden krisen blussede op.

Husprisudviklingen med forsinket effekt til Danmark

Det er måske værd løbende at holde et vågent øje med prisudviklingen på det amerikanske husmarked. Det kan være en indikator for udviklingen herhjemme.

Det er imidlertid ikke noget, som dagens præsidentvalg i verdens stærkeste økonomi har nævneværdig indflydelse på. I den henseende kan vi tage det roligt.

Find mere om