Boligmarkedet stabiliseret flere steder i landet

Foto: Boligsiden

Salget af boliger og prisudviklingen i oktober var bedre end i mange måneder. For første gang i et halvt år vil antallet af solgte boliger ligge tættere på niveauet fra 2010 end fra 2009, hvor krisen var på sit højeste. Samtidig har priserne stabiliseret sig i en tredjedel af landets kommuner. Det viser nye tal for oktober 2011 fra Boligsidens Markedsindeks.

I oktober måned stabiliserede antallet af bolighandlerne sig betydeligt. For mens antallet af handler de foregående seks måneder har ligget på samme lave niveau som i 2009, hvor finanskrisen bragede, lå handelsaktiviteten i oktober hele 15 pct. over niveauet fra to år tilbage. Det viser helt nye tal fra Boligsidens Markedsindeks.

”Der var bestemt ikke en buldrende aktivitet på boligmarkedet i oktober. Men hvor vi det seneste halve år har oplevet samme lave aktivitet som for to år siden, viser tallene fra Boligsidens Markedsindeks, at der blev fjernet betydelig flere ’til salg’-skilte i oktober, og at vi dermed er kommet nærmere niveauet fra 2010 end krise-året 2009,” siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos www.boligsiden.dk.

Stabiliserede kvadratmeterpriser i over en tredjedel af landets kommuner

Boligsælgerne har de seneste måneder måtte acceptere store prisfald, og oktobers prisudvikling for hele landet har også været nedadgående med et fald på 0,6 pct. for villaer og rækkehuse og 2,0 pct. for ejerlejligheder. Men prisudviklingen på villaer og rækkehuse dækker over store regionale forskelle. I hele 43 kommuner er kvadratmeterprisen enten steget eller har været stabil i oktober måned.

”På villaer og rækkehuse kan både Region Midtjylland og Region Syddanmark bryste sig af – ganske vist små – prisstigninger i oktober. Priserne stabiliserede sig i det midtjyske med en lille stigning på 0,1 pct., dermed ligger kvadratmeterprisen på 10.735 kr. I Region Syddanmark steg salgspriserne med 0,8 pct. så kvadratmeterprisen nu er på 9.077 kr. Det største prisfald finder man i Region Sjælland, hvor priserne faldt med 1,8 pct. og i Region Hovedstaden med en tilbagegang på 1,2 pct.,” siger Birgit Daetz.

Større nedslag over hele landet

Også i oktober måned oplevede de bolighandlende over en bred kam, at salgsprisen på villaer og rækkehuse kom til at ligge under udbudsprisen. De højeste nedslag fik huskøberne i Region Hovedstaden. Her slog sælger i gennemsnit 1.307 kr. pr. kvadratmeter af den sidste udbudspris, hvilket er en stigning på 5,7 pct. i forhold til måneden før. Den største stigning i nedslag finder man i Region Sjælland. Her var nedslaget i oktober i gennemsnit 9,4 pct. højere end i september, hvilket svarer til 855 kr. pr. kvadratmeter.

Klik dig ind på Boligsidens Markedsindeks her